Yutak Borusu Travmaları

Yutak Borusu Travmaları « Yutak Borusu  

Yutak borusu travmalarına yol açan bazı durumlar hangileridir?
Yutak borusu travmaları genellikle kül suyu (boağada suyu) gibi aşındırıcı maddelerin yutulmasından ileri gelmektedir. Bu, çok kez anne ve babalarının dikkatsizliği yüzünden küçük çocukların bu tehlikeli maddeleri yutmalarından meydana gelmektedir.

Aşındırıcı maddelerin yutulmasıyla yutak borusunda ne gibi değişiklikler meydana gelmektedir?
Kül suyu yutmaktan kanal daralmasına yol açan ciddi özofagit meydana gelebilmektedir.

Bu gibi bir durum nasıl tedavi edilir?
Bu özofagit başka durumlardan ileri gelen özofagitlerle aynı şekilde tedavi edilmektedir. Kanal daralması meydana gelmişse bunların zorla genişletilmesine gidilmektedir. Bu tedavi aylarca sürebilir. Eğer genişletme operasyonları, kanalın çapını genişletmekte başarılı olmazsa, daralan kısmın ameliyat yolu ile alınması gerekebilir. Etkili alan çok geniş ise, mideyi göğüs boşluğunda yükseltilir ve yutak borusunun sağlam kalan kısmına dikilir.

Başka ne gibi yutak borusu travmalarına rastlanmaktadır?
Bazı nadir vakalarda ciddi kusmalardan dolayı yutak borusu kopmaktadır. Ayrıca bir çengelli iğne, bir balık kılçığı veya bir protezin yutulması ile delinmiş olabilir.

Yırtılan bir yutak borusu için ne yapılmalıdır?  
Yırtılan bir yutak borusu hemen ameliyat yapılmasını gerektirmektedir. Bu ameliyatta yırtık kısım dikilmekte ve göğüs boşluğu tecrit edilmekte, sonra drenaj yoluyla boşaltılmaktadır. Bazı hallerde, hastanın durumu ameliyat yapılamayacak durumda ise, göğsün, cerrahi müdahale sonucu drenaj yoluyla boşaltılmasından ileri gidilmemektedir. Bu gibi hallerde yutak borusundan sürekli akıntı hali kalabilir ve yine ileride cerrahi müdahaleyi gerektirir.