Akalizi (Yutak Borusu Spazmı)

Akalizi (Yutak Borusu Spazmı) « Yutak Borusu  

Akalizi veya yutak borusu spazmı nedir?
Bu rahatsızlıkta muhtemelen doğuştan olmak üzere yutak borusunun bazı sinirleri eksiktir. Bu eksiklikten dolayı yutak borusunun alt kısmı genişleyemediğinden fonksiyonunu rahatça yapamamaktadır. Bu devamlı olan spazmın sonucu olarak, spazm alanının üst kısmında olan yutak borusu genişlemektedir.

Akalizi neden meydana gelmektedir?
Yutak borusu duvarı içerisinde doğuştan bazı sinirlerin eksik olmasından ileri geldiği sanılmaktadır.

Bu hastalık genellikle hangi yaşlarda olmaktadır?
Yirmi ila otuz yaşlarında.

Akalizi ne gibi belirtiler göstermektedir?
En genel şikayet normal olarak yutamamaktır. Bu belirti gitgide fazlalaşır ve ciddileşir. Üstelik, yutak borusunda gıda maddelerinin sıkışıp kalmasından hastanın nefesi fena kokmaktadır. Böyle bir durumu olan kimseler yeterli gıda alamazlar ve belirli bir şekilde zayıflarlar,

Akalizi nasıl tedavi edilir?
Bu rahatsızlığı olanların % 75'i yutak genişletme metotlarına iyi tepki gösterirler. Ancak, bu hastaların % 25'i genişletme uygulamalarına cevap vermediklerinden ameliyat olma zorunda kalırlar.

Akalizi için ne gibi bir ameliyat yapılmaktadır?
Spazm olan alanın üzerindeki kalınlaşan adale lifleri uzunluğuna kesilir. Bu, o alandaki yutak borusu salgılı bezlerinin dışarıya pırtlamalarına yol açmaktadır; böylece yutak borusu adaleleri artık büzülmediklerinden spazm önlenmektedir.

Bu emniyetli bir ameliyat mıdır?
Evet. Göğüs bölgesinde açılan bir ensizyonla yapılmaktadır; fakat büyük bir ameliyat riski olarak görülmemektedir.

Bu ameliyatın sonuçları ne olmaktadır?
Hastaların çoğunluğu büyük ölçüde rahatlamaktadır; fakat bazı nadir hallerde komplikasyon meydana gelerek, hastada özofagit meydana gelebilmektedir.

Yutak borusu varisleri neden gelişir?
Kapı toplar damarı akımında engellenme. Başka deyimle karaciğerden geçen kan akımında engellenme. Bu duruma siroz hastalığında rastlanmaktadır. Kan, Bağırsaklardan karaciğere inemediğinden, bu organın yanından geçerek yutak borusu damarlarından yol bulmaktadır. Fazlasıyla artan bu kan hacmi, yutak borusu damarlarının genişlemesine ve varisleşmesine neden olmaktadır.

Yutak borusu varislerinden ne gibi zararlar meydana gelebilir?
Eninde sonunda, damarlar fazlasıyla genişleyince patlayabilir ve muazzam ölçüde bir kanamaya neden olabilir.

Yutak borusu varisleri nasıl teşhis edilir?
a. Karaciğer sirozu belirtilerinin aynısının görülmesiyle, o. Baryum yutulduktan sonra yutak borusunun röntgen filminin alınmasıyla.
c. Ağızdan büyük miktarda kan gelişinin görülmesiyle.

Yutak borusu varislerinin yok edilmesi için ne yapılabilir?
a.  Kapı toplar damarındaki engellemenin ortadan kaldırılması için gayret sarf edilmelidir. Bu ya büyük kapı toplar damarının «vena cava» ya dikilerek birleştirilmesiyle veya belkemiğinin başlıca damarının sol böbreğin başlıca damarına dikilmesiyle elde edilir.
b.  Yutak borusu varislerinde hayatı tehlikeye sokan kanamaları olduğu zaman, göğüs boşluğunu açmak, yutak borusunu tecrit etmek ve kanamakta olan damarları bağlamak gerekebilir.