Yutak Borusu

Akalizi (Yutak Borusu Spazmı) « Yutak Borusu

Akalizi veya yutak borusu spazmı nedir? Bu rahatsızlıkta muhtemelen doğuştan olmak üzere yutak borusunun bazı sinirleri eksiktir. Bu eksiklikten dolayı yutak borusunun alt kısmı genişleyemediğinden fonksiyonunu rahatça yapamamaktadır. Bu devamlı olan spazmın sonucu olarak, spazm alanının üst kısmında olan yutak borusu genişlemektedir. Akalizi neden meydana gelmektedir? Yutak borusu duvarı içerisinde doğuştan bazı sinirlerin eksik olmasından ileri geldiği sanılmaktadır. Bu hastalık genellikle hangi yaşlarda olmaktadır? Yirmi ila otuz yaşlarında. Akalizi ne gibi belirtiler göstermekt... Devamı »»»

Yutak Borusu Tümörleri « Yutak Borusu

Muhtelif yutak borusu tümörleri hangileridir? a.  Selim tümörler. b.  Habis tümörler. Yutak borusunda tümör olma oranları nedir? Kanserden olan bütün ölümlerin, yüzde birinin yutak kanserinden ileri gelmekte olduğu söylenmektedir. Selim tümörlere çok daha az sayıda rastlanmaktadır. Bu hastalık erkek ve kadında değişik olarak mı görülür? Evet. Hastalık erkeklerde kadınlardan çok daha fazla sayıda olmaktadır. Yutak borusu kanseri genellikle hangi yaş gruplarında olmaktadır? Elli yaşından yetmiş yaşma kadar olan kişilerde. Yutak borusunda habis teşekküller ne gibi belirtiler göst... Devamı »»»

Yutak Borusu Divertikülü « Yutak Borusu

Yutak borusu divertikülü nedir? Yutak borusu adale duvarından salgılı zarların dışarı pırtlaması veya bir fıtığıdır. Bu normal düz olan bir salgılı bez kanalında bir torba biçimi çıkıntının fırlamasına neden olmaktadır. Divertiküller genellikle nerede olmaktadır? En yaygın olan alanı, yutak borusunun boyundan geçen kısmındadır. Bu durum göğüsteki kısımda da gelişebilmekte, yutak borusunun orta kısmında olabilmekte ve diyaframa yakın yutak borusunun en alt kısmında rastlanmaktadır. Divertiküller genellikle belirti gösterirler mi? Boyunda olanlar sıvı ile dolma eğilimi gösterdiklerinden... Devamı »»»

Yutak Borusu Travmaları « Yutak Borusu

Yutak borusu travmalarına yol açan bazı durumlar hangileridir? Yutak borusu travmaları genellikle kül suyu (boağada suyu) gibi aşındırıcı maddelerin yutulmasından ileri gelmektedir. Bu, çok kez anne ve babalarının dikkatsizliği yüzünden küçük çocukların bu tehlikeli maddeleri yutmalarından meydana gelmektedir. Aşındırıcı maddelerin yutulmasıyla yutak borusunda ne gibi değişiklikler meydana gelmektedir? Kül suyu yutmaktan kanal daralmasına yol açan ciddi özofagit meydana gelebilmektedir. Bu gibi bir durum nasıl tedavi edilir? Bu özofagit başka durumlardan ileri gelen özofagitlerle aynı... Devamı »»»

Yutak Borusu Yangısı « Yutak Borusu

Yutak borusu yangısına hangi durumlar sebep olur? Yutak borusu yangısı ya diyaframda bir fıtık olması veya midede ülser bulunması ile ilişkili olmaktadır. Diyaframdaki fıtıkta midenin bir kısmı göğüs boşluğuna çıkmaktadır. Bu çıkıntı diyaframın ağzının genişlemesinden ileri gelen açıklıktan pırtlamaktadır. Bu yüzden midedeki maddeler ve sıvılar yutak borusuna çıkabilmekte ve çok kez tahrişe meydan vererek tali iltihaplanmaya yol açmaktadırlar. Onikiparmak bağırsaklarında ülser olan hastalarda yüksek asitli muhteviyatı mideden yutak borusunun alt kısmına kusmak eğiliminde olmaktadırlar. Bu dur... Devamı »»»

Doğuştan Deformasyonlar « Yutak Borusu

Yutak borusunda ne gibi doğuştan deformasyonlara rastlanmaktadır? En çok rastlanan deformasyon bir nefes borusu - yutak borusu fistülüdür. Bu sakatlık nefes borusu ile yutak borusu arasında anormal bir ulaşımdan meydana gelmektedir. Böyle anormal bir açıklık yüzünden tükürük, süt ve başka yutulan maddeler ciğerlere girmekte, bunları tahriş etmekte ve çok kez zatürreeye neden olmaktadır. Nefes borusu-yutak borusu fistülü ciddi bir durum mudur? Evet, tedavi edilmeyen her vaka ölümle sonuçlanır. Bu fistüllerin gerekli tedavi metodu nedir? Ameliyata hemen başvurulmalıdır. Bu ameliyatla an... Devamı »»»

Yutak Borusu « Yutak Borusu

Yutak borusu nedir? Yutağı veya boğazın arka kısmını mideye bağlıyan adaleli bir borudur. Yutulmakta olan gıda maddeleri ve sıvılar buradan mideye sevk edilmektedir. Yutak borusunun herhangi bir hazım fonksiyonu yoktur; yalnızca bir kanal vazifesi görmektedir. Çok fazla derecede sıcak sıvıların içilmesi yutak borusuna zararlı olabilir mi? Evet. Çünkü iç zarlarını yakabilir. Bazı araştırmacıların kanısına göre de, uzun yıllar çok sıcak yemeklerin yenmesi kanser gelişmesini uyarabilir. Çok soğuk olan sıvıların içilmesi yutak borusuna zararlı olabilir mi? Hayır. Aynı zamanda fazla yiy... Devamı »»»