Prematüre Bebekler (Vaktinden Önce Doğan Bebekler)

Prematüre Bebekler (Vaktinden Önce Doğan Bebekler) « Yeni Doğan Çocuk  

Prematüre (vaktinden önce doğan) bebeklerin anlamı nedir?
Genellikle normal süresinden (dokuz ay) önce doğan bir bebeğe vaktinden önce doğmuş nazariyle bakılmaktadır. Her vakada gebeliğin uzunluk süresi tayin edilemediğinden, 2,5 kilodan az ağırlıkta doğan bütün bebeklere vaktinden önce doğmuş nazariyle bakılmaktadır.

Vaktinden önce doğan bebeklerde normal sürede doğan bebeklerden daha fazla kusurları olma eğilimi var mıdır?
Evet. Ancak, bunların büyük çoğunluğunun yapıları normal olmaktadır.

Vaktinden önce doğan bebekler için ne gibi özel bir bakım gerekmektedir?
Vaktinden önce doğan bebeklerin, gerekli imkanların mevcut olduğu hastanelerde bakıma alınmaları en iyi yoldur. Bir kuvöz veya ısıtılan çocuk karyolası gerekli olabilir. Özel formüllerin hazırlanması gerekebilir ve bu gibi bebeklere gıda tüp veya damlalık ile verilmesi gerekli olabilir.

Vaktinden önce doğan bir çocuk hastaneden ne vakit ayrılabilir?
Çocuk sağlıklı bir duruma geldiğinde kilosuna bakılmaksızın hastaneden evine getirilebilinir.

Vaktinden önce doğan bir çocuğun yaşama şansı nedir?
Bebek ne kadar küçükse ve ne kadar az gelişmişse yaşama şansı o ölçüde azdır. Ancak, günümüzde vaktinden önce doğan bebeklerin kurtarılma oranı duramadan artmaktadır. Eğer kalplerinde, beyinlerinde veya ciğerlerinde sakatlıkları yoksa, 2 ila 2,5 kilo ağırlığında vaktinden önce doğan bebeklerin yaşatılma şansı % 75 ve hatta bunun da üstünde bir orandır. 1350 ile 1800 gram ağırlığında doğanların ise yaşatılma şansı % 50'yi geçmemektedir. 1350 gramın altında doğan bebeklerin yaşatılma şansı ise çok daha düşük olmaktadır.

900 ile 1350 gram arasında doğan bebeklerin yaşatılma şansı nedir?
Bunların şansı çok azdır ve % 30 ile 40 arasındakiler yaşatılabilmektedir.
900 gramın altında doğan bir bebeğin yaşama şansı var mıdır?
Yok gibidir. Bu ağırlıkta doğan bir bebeğin yaşatılma şansı % 5'i aşmamaktadır.

Gebelik süresinin uzunluğunun bebeğin yaşama şansı ile bir ilişkisi var mıdır?
Evet. Gebelik hali ne kadar uzun sürmüşse bebeğin yaşama şansı o oranda artmaktadır.

Eğer bir bebek bütün gebelik süresi içinde anne rahminde kalmışsa ancak doğduğu zaman vaktinden önce doğmuş bir bebek ağırlığında ise, bu bebeğin vaktinden önce doğmuş bir bebekten daha fazla yaşama şansı olacak mıdır?
Evet.

Yedi ayda doğan bebeklerin yaşama şansları sekiz aylık doğanlardan fazla olduğu iddiası doğru mudur?
Hayır. Bu genel olan yanlış bir inanıştır.

Her vaktinden önce doğan bebeğe oksijen verilmekte midir?
Hayır. Ancak yeni, vaktinden önce doğan bebeğin nefes alması için gerekli ise, oksijen verilmektedir; o da özel tecrit halinde ve yalnız birkaç gün süre için. Yeni doğan bebeğe fazla oksijen verilmesinin gözlerine zararlı olabileceği görülmüştür.

Yeni doğan bir bebek ne kadar süre kuvözde tutulmaktadır?
Fazla oksijen ve ısıya ihtiyaç duyduğu sürece.

Erken doğan bebekler için bebek karyolaları ısıtılmakta mıdır?
Erken doğmuş bebek kuvözünden çıkarıldıktan sonra bazı hallerde açık hava bebek karyolaları ısıtılmaktadır.

Erken doğan bir bebek hastaneden eve veya evden hastaneye nakledilebilir mi?
Evet. Taşınabilir kuvözleri bulunan özel ambulanslar vardır. Bunlar taşındıkları zaman erken doğan bebeklere gerekli oksijen ve ısıyı temin etmektedirler.

Her hastanede erken doğan bir bebeğin bakımı temin edilebilir mi?
Daha büyük olan erken doğan çocuklara her hastanede gerekli bakım temin edilebilir.Ancak, çok küçük olanların özel vaktinden önce doğan çocuk hastanelerine getirilmeleri gerekmektedir.

Vaktinden önce doğan bir bebeğe doğumdan sonra besin verilmekte midir?
Hayır. Bir gün veya daha fazla bir sürenin geçmesi tavsiye edilmektedir.

Vaktinden önce doğmuş bir bebek memeden süt emebilir mi?
Daha büyük olanları emebilir. Ama çok küçük olanlar ememez.

Çok küçük olan erken doğmuş bebekler nasıl beslenir?
Bebeğin burnundan yutağı yoluyla midesine bir polyetilen tüp sokulur. Sonra bu tüp yoluyla bebeğe çok az miktarlarda besin verilir.

Bu besleme tüpü günlerce yerinde bırakılabilir mi?
Evet.

Bu tüp ne kadar zaman yerinde bırakılabilir?
Bebeğin meme ağızdan emzirebilinmesine kadar. Bu bir gün veya birkaç hafta sürebilir.

Bu tüp uzun süre yerinde kalırsa bebeğe zararlı olabilir mi?
Hayır.

Bebeğe ne miktarda besin verilir?
En başında bir defada yarım çay kaşığı (2 cc.). Bu besinler her saat veya iki saatte bir verilebilir. Bebeğin toleras ve kilo almasına göre bu miktarlar azar azar artırılır.

Erken doğan bebeğin süt dışında besine ihtiyaçları olur mu?
Evet. Annenin rahminde son bir veya iki ay gelişmesinde gerekli demir ve vitamin gıdalarını normal olarak alamamış olacağından, erken doğmuş bebeklere fazla vitamin ve demir damlaları sütle birlikte verilmesi gerekebilecektir. Bazı hallerde erken doğmuş bebeğin besinine ufak miktarlarda kalsiyum da ilave edilmektedir.

Erken doğan bebekler anemik olma eğilimini göstermekte midirler?
Evet ve birkaç gün veya birkaç hafta böyle kalabilecektir.

Erken doğan bebeklere başka ne gibi tedavi metotları tatbik edilmektedir?
Bazı bebekler mide tüpünden gerekli besini alamadıklarından bunlara fazla gıda damardan veya deri altından verilmektedir.

Erken doğmuş bebeklere kan nakilleri yapılması gerekli olmakta mıdır?
Çok nadir hallerde evet. Hemoglobin oranı çok düşükse, kan nakli yapılması gerekli olabilecektir. Erken doğmuş bebeklerin büyük çoğunluğu besinlerine ilave edilen demire gayet iyi cevap vermektedirler.

Erken doğmuş bebeklere antibiyotik ilaçlar verilir mi?
Evet. Bazı hastanelerde enfeksiyonlara çok meyilli olan erken doğmuş bebeklere, bu enfeksiyonları önlemek için antibiyotikler verilmektedir.

Erken doğan bebeklere banyo ve buna benzer bakım yapılmakta mıdır?
Genellikle erken doğmuş bebeklerin fazla dokunulmaması ve ellenmemesi gerekli olmaktadır. Özellikle derilerine çok dikkat edilmelidir.

Erken doğan bebeklerin göz ve kulaklarının özel bakıma ihtiyaçları var mıdır?
Genellikle hayır. Bir bozukluk olup olmadığını tespit edebilmek için gözleri haftada bir muayeneden geçirilmelidir.

Erken doğma bebeğin, kalbi veya ciğerleri üzerinde etkisi olur mu?
Genellikle hayır; ancak, erken doğan bebeklerin normal bebeklere oranla olarak adlandırılan bir hastalığa kapılmak eğilimleri daha fazla olmaktadır.

Vaktinden önce doğum, ilerde bebeğin akli gelişmesi üzerinde tesirli olacak mıdır?
Eğer doğumda, bebekte organik bir sakatlık bulunmuyorsa, iyi bir bakım sayesinde, bebeğin hastaneden çıkmasından sonra normal olarak gelişebilmesi için bir neden yoktur. Bazı hallerde erken doğan bebek ilk gelişme çağlarında gelişmesinde bir yavaşlık gösterebilecek, ancak bir yaşını doldurunca bu geri kalmayı çabukça kapatacaktır.