Sağlık ve Sağlıklı yaşam siteniz

Dut « Besinler ve Özellikleri

Ak, kara ve kırmızı ya da mor renkli meyvelerini mayıs ayından temmuz başlarına kadar severek yediğimiz Dut ağaçları, Dutgiller'in örnek bitkileridir. 10-15 m. kadar boylanabilen akdut (M. alba), Çin kökenli; 3-15 m. boylanabilen karadut (M. nigra), Iran kökenli ve 15-20 m. boylanabilen kırmızı ya da mordut (M. rubra), Kuzey Amerika kökenlidir. Aslında 12 ayrı türü olan dut ağacının, yukarıda saydığımız üç önemli örneği Türkiye'de bol bol yetiştirilmektedir.

Dut ağaçları, çoğunlukla yapraklarını döken bitkilerdendir. Dikine uzayan gövdesi, sık dalları ve almaşık dizili yeşil renkli yaprakları olur. Gövdesi koyu renkli ve çatlaklı yapıda kabukla örtülüdür. İlkbaharda açan ikievcikli yeşil renkli çiçekleri, yaz başına doğru olgunlaşarak ağacın türüne göre renklenen tatlı ya da ekşi, sulu ve lezzetli bileşik meyvelerini verir.

Akdut tazeyken yenildiği gibi kurutularak, pekmezi ve pestili yapılarak da tüketilir. Karadulun tazesi ve kurusu yenildiği gibi pek şifalı şurubu yapılarak içilir. Kırmızı ya da mordut, tazeyken yenilir. Akdutun yaprakları ipekböceklerine yedirilir. Genelde dut ağacının odunu, müzik aletleri ile bazı ev eşyalarının yapımında kullanılmaktadır.

BESİN DEĞERLERİ

100 gr. taze dut meyvesinin içerdiği önemli besin değerleri şunlardır: 93 kalori: 0,9 gr. protein; 19.8 gr. karbonhidrat; 1,1 gr. yağ; 0,9 gr. lif; 60 mgr. kalsiyum; 1.1 mgr. demir; 0,05 mgr. B1 vitamini; 0,07 mgr. B2 vitamini; 0,2 mgr. B3 vitamini ve 17 mgr. C vitamini.

SAĞLIĞIMIZA YARARLARI

Yukarıda sayılan önemli besin değerlerinin yanı sıra;

o Akdutun yaprakları ateş düşürücü ve idrar söktürücüdür: Bu etkileri sağlamak için taze dut yaprakları ya da havadar ve gölge yerde kurutulmuş dut yapraklarından iki tatlı kaşığı alınır. Üzerine bir bardak kaynar su dökülerek 15-20 dakika demlendirilir. Böylece elde edilen infüzyondan günde 2-3 kez birer bardak içilir.

o Karaduttan yapılan şurup, ağız ve boğaz hastalıklarına, özellikle çocuklarda sıkça görülen pamukçuğa iyi gelir: Bunun için hafif sulandırılan karadut şurubuyla derin derin gargara yapılır.

o Karadut ağacının kökü ya da kök kabuğu müşkil etkisi gösterir, tenya düşürücü olarak da kullanılır: Bu etkileri sağlamak üzere, ağacın kök ya da kök kabukları suyun içinde kaynatılır. Elde edilen dekoksiyondan günde iki kez birer bardak içilir.

o Karadut'un yaprakları kaynatılıp suyu içildiğinde şeker hastalarına iyi geldiği ısrarla savunulmaktadır.

AĞACININ ÜRETİLMESİ

Dut ağaçları, tohumuyla (yani olmuş bir dut meyvesinin) toprağa ekilmesiyle üretilebilir. Ancak, dut bitkisi heterojen olduğundan, elde edilen fidan ebeveyn bitkiye kesinlikle benzemez. Bu nedenle dut meyvesinden elde edilen çöğürlerin istenilen ağaç çeşitlerine farklı yöntemlerden biriyle aşılanması, amaçlanan sonucu elde etmemizi sağlar. Bizim için en doğrusu, inanılır ve güvenilir fidan üreticisinden, profesyonelce uğraş sonucu üretilmiş, çeşidi belli ve sağlıklı fidanları alıp sonbaharda ya da ilkbaharda bahçemize, dutun türüne göre 2,5-5 m. aralıklarla dikmektir.

AĞACININ YETİŞTİRİLMESİ

İklim isteği: Dut, ılıman sıcak bölgelerin bitkisidir. Yetiştirildiği yerde hava sıcaklığının mayıstan eylül ayına kadar 13 derecenin altına düşmemesi gerekir. Türkiye'nin pek çok yeri bu sıcaklık ortalamasına uygun olduğu için ülkemizin meyve ağacı yetiştirilen hemen her yerinde dut ağacı da yetiştirilebilir. Ayrıca dut ağacının yetiştirildiği yer bol güneşli olmalıdır.

Toprak isteği: Dut ağacı, en iyi tınlı, kumlu-tınlı ya da killi-tınlı topraklarda yetişir. Toprağın pH değeri 6,5-7 olmalıdır. Ama, dut ağacının dikildiği yerde, taban suyu toprak yüzeyine yakın olmamalıdır.

Sulama: Dut ağaçları, toprağı nemli olduğu sürece iyi gelişir ve ürün verimi artar. Yaz mevsiminde, sıcak ve kurak dönemlerde ağaca iyi gelen toprak nemini korumak üzere ağaçlara sulama yapılması gerekir. Bu şekilde dut ağaçlarının ürün verimi %50 kadar artırılabilir. Ancak dut ağaçlarına verilecek su tuzlu olmamalıdır.

Gübreleme: Dut ağaçlarının iyi gelişmesi ve ürün veriminin artırılması için azotlu, fosfatlı ve potaslı fenni kompoze gübrelerin verilmesi gerekir. Bu öğelerden biri eksik verilirse istenen gelişme ve verim artışı sağlanamaz. Gübreleme için bahçemizde yapılacak yaprak ve toprak analizlerine göre verilecek gübre değerleri saptanır. Gübreler ilkbahar, yaz ve sonbaharda üç kezde verileceğinden, üçe bölünür ve buna göre ağaçlara gübreleme yapılır.

Budama: Bahçemize dikilen dut fidanları gelişmeye başlayınca şekil budamaları, ürün vermeye başladıklarında da ürün budamaları yapılmaya başlanır. Ağaçların gelişimi ve ürün vermesi bakımından budamanın doğru yapılması büyük önem taşıdığından, uygulamanın dut ağaçlarını iyi tanıyan kişiler tarafından gerçekleştirilmesi yerinde olur.

Hasat (Derim): Dut ağaçları, meyveleri olgunlaştığında altına temiz bir örtü yayılarak ve ağaç dalları sallanıp meyveleri düşürülerek hasat edilir. Dut ağaçlarına, hasat uygulamasında kesinlikle sopalarla vurulmamalı ve dallarına zarar verilmemelidir.

Hastalık ve zararlılarıyla mücadele: Dut ağaçlarına dadanacak zararlı ve hastalıklarla, uzmanlara danışılarak ve uygun tarım koruma ilaçları kullanılarak zamanında, eksiksiz ve aksatılmadan mücadele sürdürülmelidir.

Çeneler « Çeneler

Çenelere etki eden genel rahatsızlıklar hangileridir?
a.  Enfeksiyon. Çene kemiklerinde baş gösteren enfeksiyonlar çoğunlukla iltihaplanmış dişlerden gelen tali bir enfeksiyondur. Antibiyotik ilaçlar çıktıktan sonra bu gibi  enfeksiyonlara (osteomiyelit) çok daha az rastlanmaktadır.
b. Çene kemiklerinde 'kırılmalar.
c.  Çenelerde gelişen kistler ve tümörler.

Çene enfeksiyonunda ne gibi bir tedaviye başvurulur?
Yukarıda da belirtildiği gibi çene kemiklerinde enfeksiyon genellikle iltihaplanmış dişlerden ve pek nadir vakalarda enfekte olan sinüslerden ileri gelir. Tedavi, doktor kontrolünde antibiyotik ilaçların alınmasıyla ve bazı vakalarda operatör tarafından drenaj yapılması ve enfekte olan kemiğin alınmasıyla yapılır.

Çenelerde kemik iltihapları tehlikeli midir?
Evet, ama günümüzde gelişen metotlarla muayyen bir süreden sonra hastanın iyileşmesi mümkündür.

Çene kırıkları yaygın bir durum mudur?
Evet, genellikle artan trafik kazaları sonucu çene kırıklarına oldukça fazla rastlanmaktadır.

Kırılmış bir çenenin belirtileri nedir?
Sancı, şişkinlik, incinmek, çiğnemekte zorluk çekmek, sallanan veya eksik dişler ve ağızda görülen kanamadır. Kırık parçaları, yerlerini değiştirince hasta ağzını tam kapayamayacaktır. Üst çenede meydana gelen bir kırıkta cildin altında hava tıkanıp kalmış olabilir ve bu durumda, özellikle gözaltlarında, yüzde şişkinlikler görülür.

Bir çene kemiği kırığı müşahede edildiği zaman bununla birlikte çok kez kafatasında da bir kırık görülebilir mi?
Evet. Çene kemiğindeki kırığı meydana getiren yaralanma çok kez kafatasının başka tarafındaki kemikleri zedelemiş olabilir.

Çene kemiği kırılmaları çoğunlukla nerede olur?
Alt çenede. Kırıklar genellikle ortada azıdişlerinin hizasında olur, dişlerin gevşemesine yol açar ve çene sinüsünü de etkiler.

Çene kemiklerini kim tedavi etmelidir?
Ağız operatörleri. Çok kez bunlara burun ve boğaz veya estetik operatörlerinin de yardım etmesi gerekecektir.

Kırılmış çenenin tedavisi nasıl yapılır?
Komplike olmayan vakalarda yapılacak ilk yardım, çenelerin kımıldayamaz hale getirilmesidir. Tam tedavi ise sakatlık yerine getirildikten sonra dişlerin birbirine telle bağlanmasıyla çeneleri kımıldayamaz hale getirmektir. Çenelerin bağlı veya kapalı kalması için bazı hallerde üst dişlerin alt dişlere telle bağlanması gerekli olabilir.

Çene kırıkları için ameliyat gerekli olabilir mi?
Evet. Fazla komplike olan hallerde, özellikle bileşik kırıklarda, çok kez kırıkları birbirine çivilemek veya iğnelemek için ameliyat gerekli olabilecektir. Kemik kaybı olduğu hallerde yeni bir kemik parçası veya metal levha kırık parçaların yerine konacaktır.

Çeneler birbirine telle bağlı iken hasta gıdasını nasıl alacaktır?
Çok kez çeneler birbirlerine bağlı kaldıkları sürece hasta yalnız sıvı gıdalardan oluşan bir rejime tabi tutulacaktır.

Çene kırıklarının iyileşmesi ne kadar sürer?
Dört ile altı hafta arası.

Çene kırıkları için hastanın hastaneye kaldırılması gerekli midir?
Hafif vakalar ağız operatörünün muayenehanesinde tedavi edilebilinir. Daha ağır vakalarda cerrahi müdahaleye gerek olduğu taktirde hastaya anestezi yapılması gerekeceğinden hastaneye kaldırılması şarttır.

Çenelerde kistler yaygın bir hastalık mıdır?
Evet. Alt ve üst çene sınırlarına engel olan kusurlu diş teşekkülleri çok kez kist gelişmesine yol açar. Bunlara dişten ileri gelen kistler adı verilir.

Çenelerdeki kistlerin tedavisi nasıl yapılır?
Ağız operatörü kistin üzerindeki kemiği açıp dişi çıkarır. Bu şekilde kist kemikle dolacaktır.

Çenelerde habis tümörler yaygın bir hastalık mıdır?
Hayır. Bunlara rastlandığı zaman çene kemiklerinde geniş bir temizleme ve kesip çıkarma gerekecektir. Bu gibi işlemler bu tip ameliyatlarda uzman operatörler tarafından yapılması gereklidir.

Ağız kokusunun sebepleri nelerdir?
Ağız kokuları geçici olabileceği gibi, belirli yiyecekleri aldıktan sonra da meydana gelebilir. Bu arada: bazı ilaçlar, fazla sigara ya da çok miktarda alkol almak da buna sebep olabilir. Bu durumda yapılabilecek tek şey, ağız kokusuna sebep olan şeyi bırakmaktır. Ağzın içindeki lokal dert; çürük ya da bakımsız dişlerden veya da mağın yol açtığı kokulardan da ileri gelebilir. Bunların yanı sıra, gastrointestinal hastalıklar (mide ve bağırsak rahatsızlıkları) ya da ciğerler ve karaciğerdeki rahatsızlıklarla böbrek hastalıkları da ağız kokusunun sebepleri olabilir.

Ağız kokuları nasıl tedavi edilebilir?
Ağız kokusunun sayısız denebilecek kadar fazla sebebi olduğundan, tedavi usulünün tespit edilebilmesi için derinlemesine bir araştırma yapılması gerekir. Bunun için önce lokal ağız kokularının düzeltilmesi için dişlerin sağlığına özen gösterilmesi gereklidir. Hastalığın sebebinin bulunması için, böyle durumlarda bir hekimin genel testinden geçilmesi yararlıdır.

Ağız kokusunu gidermek için nasıl bir lokal tedavi uygulanabilir?
Önce ağız sağlığına dikkat etmek gerekir. Bu konuda dişçiye danışmakta, diş ya da damak kokularının giderilmesinde yarar vardır. Genellikle, her gün kullanılan diş temizleyicilerle diğer bazı tedbirler ağız kokularının giderilmesinde yardımcı olurlar.

Piyore nedir?
Damağın üst bölümünde ya da dişlerin damakla birleştikleri noktalarda meydana gelen bir enfeksiyondur.

Piyorenin sebepleri nelerdir?
Genellikle streptokokların yol açtığı bir bakteri enfeksiyonu bunun sebebidir. Yanlış ısırma, dişlerin sağlığının bozulması, tartarik asit birikimi, yanlış ya da yetersiz fırçalama, sigaradan doğan zararlar ya da sık ve fazla alkol kullanılması gibi sebeplerle ağzın içinde bir bakteri çoğalması söz konusu olabilir. Aynı zamanda bazı eksiklikler, özellikle vitamin eksikliği nedeniyle ortaya çıkan bazı durumlar da piyoreye yol açabilir.

Piyorenin belirtileri nelerdir?
Kırmızılık ya da süngerleşmeyle birlikte görülen kanamalar. Ayrıca, diş köklerinin dibinden gelen sarımsı cerahat da bunun belirtisidir.

Piyorenin tedavisi nedir?
Öncelikle tartarik asit birikiminin giderilmesi ya da dişlerin gelişmesindeki bozuklukların düzeltilmesi için, kesinlikle bir dişçinin denetiminde tedavi yapılmalıdır. Kuşkusuz ki dişçi, enfeksiyonu giderecek lokal tedaviyle gerekli müdahaleyi yapacaktır.

Piyore tedavi edilebilir mi?
Evet. Fakat bu tedavi genellikle uzun süre alır ve ağız boşluğunun rehabilitasyonunu gerektirir.

"Vincent" anjini nedir?
"Vincent" anjini, genellikle dişlerde damağın birleştiği «ağız çizgisi» denilen bölümde, özel bir mikrobun yol açtığı iltihaplanmadır.

Bu hastalığa nasıl yakalanılır?
Hastalığa yakalanmanın başlıca sebebi, hasta biriyle doğrudan doğruya temas etmektir. Ayrıca, hastanın ağzına soktuğu şeyleri kullanmak, artıklarını yemek ya da benzeri temaslarla da bulaşabilir.

Hastalık öpüşmeyle geçebilir mi?
Evet.

"Vincent" anjini hastalığı, ağzı olduğu gibi, gırtlak ve bademcikleri de etkiler mi?
Evet.

Hastalığın belirtileri nelerdir?
Eğer lokalleşmiş bir durum varsa; hasta ağzındaki kötü bir tattan yakındığı gibi çevresine de kötü bir koku saçabilir. Ayrıca dilde, dudakların iç kısımlarında ya da damaklarda da acı veren bazen de kanamalara yol açan ülserleşmeler (yaralar) görülmektedir.

Hastalık, boğazdaki salgı bezlerinde şişkinlik yapar mı?
Evet, hatta ateş bile yapabilir.

Hastalığın tedavisi nedir?
a.  Çok bulaşıcı bir hastalık olduğundan, mümkün olduğu kadar yakın temastan kaçınılmalıdır.
b.  Antibiyotikler ve bu arada fazla olmamak şartıyla penisilin kullanılmalıdır.
c.  Yaralar için lokal tedavi yapılabileceği gibi, gene lokal olarak dezenfektanlar da kullanılabilir.

Vücut Kronolojisi « Genel

Gündüzleri insan, kendini yorgun hisseder, baş ağrısından ve dikkat zayıflığından şikayetçi olur. Ruh hali, iniş çıkışlar gösterir. Bu durumda insan, yatma vaktini dört gözle bekler. Bunun nedeni şudur: İçimizdeki saat her insanda tiktak eder. Tıpkı vücut ısısı, tansiyon, kalp frekansı, hormon miktarı gibi.

Bu saat, vücut fonksiyonlarımızı idare eder. Gündüzleri aktif olmamıza, geceleri de uyumamıza yardımcı olur. Kısacası gün 24 saattir ve biz 24 kez değişiriz. Biyologlar, doktorlar ve farmakologlar bu olağanüstü duruma kronobiyoloji adını veriyorlar.

06.00

Kortizon salgılamasıyla organizma uyanır. Bu uyanma, vücut için kendini yavaş yavaş kalkmaya hazırlama işaretidir. Metabolizma hareketlenir ve o günün işleri için enerji ve protein hizmete hazır olur.

07.00

Vücut, halâ zayıf bir safhadadır. Bu nedenle bu saatte spor yapmaktan kaçının. Çünkü kalbe ve dolaşıma gereksiz yere yüklenilmiş olur. Spor yerine güzel bir kahvaltı yapın, çünkü sindirim organları bu saatte iyi çalışır: Karbonhidratlar bizim için yararlı olacak enerjiye çevrilir (geceleri ise yağa).

08.00

Bu saat, seks için en iyi zamandır (geceleri değil), çünkü bezler fazla miktarda hormon salgılarlar. Romatizması olanlar uzuvlarındaki ağrıyı gün boyu daha kuvvetli hissederler. Sigara tiryakileri için de durum farklı değildir. Kahvaltı sigarası, damarları her zamankinden daha fazla daraltır.

09.00

Vücudun dinç, kuvvetli olduğu saattir. Herhangi bir hastalık için iğne olacaksanız, bu en doğru zamandır. İğnenin ateş ve şişme gibi yan etkileri ender olarak görülür. Vücudumuz röntgen ışınlarına karşı daha dirençlidir.

10.00

Organizma, şimdi faaliyete, harekete hazır durumdadır: Fazla enerjiktir, vücut en yüksek ısısına ulaşmıştır, verimliliğimiz en üst düzeydedir. Kısa süre belleği iyi durumdadır. İnsan yaratıcı ve dinamik olur. Fakat dikkat edilecek nokta şudur: Saat on, oniki arası enfarktüs olaylarına sık rastlanır.

11.00

Vücudumuzun tam formunda olduğu bir saattir. Kalp ve dolaşım, o kadar zinde durumdadır ki, yapılan muayenelerde kalpteki bir bozukluk gözden kaçabilir. Verimli olmaya programlanmışızdır. Sanki savaşa hazır durumda gibiyizdir. Hazırcevabızdır ve özellikle hesap işleri, matematik ödevleri rahat ve iyi bir şekilde hiç zorlanmadan yapılabilir.

12.00

Vücudun dinlenmeye ihtiyacı vardır. Dikkat azalır ve insana uyku basar. Midedeki asit miktarı fazlalaşır (hatta birşey yemesek bile), beyindeki kan azalır, çünkü kan sindirim organlarını desteklemesi için mide tarafından kullanılır. Öğle uykusu uyuyabilen kişide istatistiklere göre enfarktüse %30 oranında az rastlanır.

13.00

Vücut formdan bir hayli düşmüştür. Verimlilik, gün ortalamasının %20 aşağısındadır. Bütün organlar, en alt düzeyde çalışır. Sadece safra, öğle yemeğini hazmettirmek için faaliyettedir.

14.00

Kendimizi bitkin hissederiz, çünkü tansiyon ve hormon düzeyi düşmüştür. Diş doktorundan korkan kişi, doktordan bu saatte randevu almalıdır. Çünkü bu saatte acıyı daha az hissederiz. Lokal anestezi uzun süre devam eder (30 dakika). Sabahları bu süre 12 dakika, akşamları ise 19 dakikadır.

15.00

Yeni işlere hazır olun. Enerjimiz geri gelmiştir, belleğimiz tam formundadır. İkinci kez verimliliğe yaklaşırız, gerçi bu verimlilik sabahkinden azdır.

16.00

Spor faaliyetleri için en iyi saattir. Tansiyon ve dolaşım çok iyi durumdadır. Antrenmanlar için de en iyi zamandır. Asit önleyici ilaçların etkisi, bu saatte çok iyidir.

17.00

Organların faaliyeti üst düzeydedir. Kuvvetimiz artar, oksijenin harcanması fazlalaşır. Böbrekler ve mesane çok çalışır. Tırnakların ve saçın en çabuk uzadığı zamandır. Fakat mide ülseri olan hastalar için durum kritiktir. Öğleden sonra geç saatlerde ve akşamın ilk saatlerinde midedeki asit miktarı fazlalaşır. Saat 17'ye doğru mide kanamasından dolayı hastanelere gelenlerin sayısı artar.

18.00

Akşam yemeği için iyi bir saattir: Pankreas bu saatte özellikle aktiftir. Karaciğer bile alkole karşı her zamankinden daha hoşgörülü ve dayanıklı sayılabilir.

19.00

Tansiyon ve nabız, genelde bu saatte tembelleşir. Bu nedenle, tansiyonu düşüren ilaçlar konusunda dikkatli olmalısınız. Bu ilaçlar tehlikeli olabilirler. Sinir sistemi üzerinde etkili olan ilaçların tesir derecesi de bu saatte oldukça fazladır.

20.00

Karaciğerdeki yağ düzeyi düşer ve harcanmış kan, kalbe tekrar her zamankinden daha fazla akar. Alerjisi olanlar ve astımlılar ilaçlarını bu saatte almalıdırlar. Etkisi hemen görülür. Antibiyotikler de az dozda alınsa bile etkileri en üst düzeyde olur.

21.00

Sindirim organlarının günlük görevi sona ermiştir. Davetleri sevenler dikkatli olmalıdırlar: Yenen her şey midede sabaha kadar hazmedilmeden kalır ve bu durum tehlikelidir. Kalan yemekler, bağırsak sahasındaki mukozaya hücum eder. O yüzden bu saatte özellikle kilolu olanlar yemek konusunda dikkatli davranmalıdırlar.

22.00

Bu saatte vücudumuzun polisi, akyuvarlar, özellikle aktiftir. Sayısı azaltılması gereken ilaçlar için bu çok elverişli bir saattir. Bu ilaçlar, yanlış zamanda alındığı takdirde enfeksiyon tehlikesi fazlalaşır. Sigara içenler de son sigaralarını içmelidirler, çünkü bu saatten sonra vücut nikotin gibi zehirleri daha zor atar.

23.00

Organizma gün boyunca aktif bir şekilde faaliyet gösteren stres hormonu salgılamasını durdurur. Bu saatte sakinleşiriz, rahatlarız, gevşeriz. Tam dinlenme saatidir. Metabolizmanın faaliyeti en alt düzeydedir. Tansiyon, kalbin frekansı ve vücudun ısısı düşer. Gebelerde doğum sancıları çoğu zaman bu saatte olur. Çünkü sancıya neden olan hormonların salgılanması üst düzeydedir.

24.00

Uyuduğumuz sırada deri hücreleri durmadan çalışır. Gündüzde olduğundan daha sık bölünürler ve ilk rüya safhası bu saatte başlar. İlk yarım saat içinde rüya görmeye başlarız.

01.00

Verimliliğimiz en alt düzeydedir. Bu saatte hala çalışanlar hata yaparlar, dikkat son derece azalır. Çünkü vücut kendini uyumaya programlamıştır. Kısa sürede en derin uykuya dalınır.

02.00

Yolda olanlar, arabayı çok dikkatli sürmelidirler. Çünkü görme zayıflar, görünenlere karşı tepki yavaşlar. Bu nedenle trafik kazaları da bu saatte olur. Vücudumuz, soğuğa karşı aşırı derecede hassastır. Çabuk üşürüz. Fakat derimiz acıya karşı fazla hassas değildir.

03.00

Bedensel ve ruhsal olarak karanlık bir safhadır bu. Melatonin hormonunun salgılanması bizi tembelleştirir ve oldukça kararsız yapar. İntihar edenlerin sayısı fazlalaşır.

04.00

Stres hormonundan enerji kazanırız. Enfarktüs krizleri saat dört ile altı arasında özellikle fazladır. Çünkü tansiyon, oldukça fazla yükselir, kalp damarları çabuk gerilir. Hamile kadınlar için de değişik bir durumdur bu. Çünkü yapılan araştırmalara göre bebekler daha çok saat dört ile beş arası dünyaya gelir.

05.00

Bu saatte vücuttaki erkeklik hormonu çok fazla salgılanır. Stres hormonunun konsantrasyonu bizi faaliyete geçirmiştir. Bu hormon, gündüzdeki değerinin tam 6 katına çıkar. Yani hormon salgılaması en üst düzeye çıkmaya hazırlanmaktadır. Vücudumuz harekete geçer, kaybolan enerji yeniden geri gelir. Artık yeni bir güne başlamak için vücudumuz hazırdır.

Destekliyoruz arkadaş - arkadas - partner - partner - arkadaş - proxy - yemek tarifi - powermta - powermta administrator - Proxy