Larenjit

Larenjit « Üst Solunum Yolları  

Larenjit nedir?
Ses tellerinin veya gırtlağın iltihaplanmasıdır. Bu genellikle bir virüs veya bakteri enfeksiyonundan meydana gelmektedir.

Larenjit için başka nedenler de olabilir mi?
Evet. Bazı vakalar verem enfeksiyonundan ileri gelebilmektedir ve yine başkaları gırtlağın frengi enfeksiyonundan etkilenmiş olmasından meydana gelebilir.

Larenjitin genel belirtileri nelerdir?
a.  Hafif veya orta derecede ateş.
b.  Boğuk seslilik veya sesin tamamen kaybolması.
c.  Yutakta ağrı.
d.  Kuru bir öksürük.

Akut larenjitin tedavisinde neler tavsiye edilir?
a.  Konuşmamak.
b.  Su, çay, meyve suları gibi bol sıvılar almak.
c.  Eğer nefes almakta zorluk çekilmekte ise, buhar teneffüs etmek.
d.  Enfeksiyon ciddi ise, bazı hallerde antibiyotik ilaçların alınması.
e.  Ateş normale düştükten sonra en az yirmi dört ile kırk sekiz saat arası yatakta kalmaya devam etmek.
f.  Larenjit ile birlikte gelen ağrı ve sancılar için aspirin almak. Zatürree, verem, sinüs enfeksiyonları, bronşiektazi (küçük bronşların genişlemesi) astım, akciğerde yabancı bir cisim ve hatta akciğerde bir tümör.

İnatçı bir bronşit veya inatçı bir öksürükte röntgen filmleri alınmalı mıdır?
Evet, muhakkak surette.

Nezle, grip, enflüenza, bronşit gibi üst solunum yolları hastalıklarında sigara içilmesine izin verilmeli midir?
Hayır. Tütün dumanı özellikle burun, boğaz ve bronşları fazla ölçüde tahriş edici olmaktadır.

"Sigara öksürüğü" nün anlamı nedir?
Bu öksürük genellikle fazla sigara içenlerde olmakta ise de, yalnızca tütün dumanından ileri geldiği yargısına varılmamalıdır. Fazla sigara içen veya içmeyen birisinde devam eden öksürük görülmekteyse, bunun yukarıda belirtilen ciğer veya bronş hastalıklarından ileri gelip gelmediği araştırılmalıdır.

Tükürükle gelen balgam miktarı ve karakteri buna neden olan durumun karakter ve şümulünü tayin etmekte yararlı olabilmekte midir?
Evet. Basit bronşitte balgam genellikle az gelmektedir. Bronşiektazide balgam daha fazla ve daha yoğundur; rengi sarı veya yeşil olabilir. Akciğer apselerinde balgam fena kokulu ve kanlı olabilir. Veremde genellikle kanla beraber gelmektedir. Akciğer kanserindeki balgamda da kan bulunur.

Balgamda kan bulunuşu her zaman verem veya akciğer kanseri için bir endikasyon mudur?
Hayır, kan basit akut bronşit, sinüzit, vb. hallerde de balgamla birlikte gelebilir.

Balgamla birlikte kan gelişi, her zaman için daha derinine bir araştırma gerektirir mi?
Evet, bu gibi hallerde ilgili bir doktora başvurulması gerekir.