Serebrovasküler Olaylar (İnmeler)

Serebrovasküler Olaylar (İnmeler) « Sinir Hastalıkları  

Serebrovasküler olaylar nedir?
Bunlara genellikle inmeler veya felçler denmektedir. Bu gibi haller beyinin bir bölümünde kan akımının aşağı yukarı ani bir şekilde durmasından ileri gelmektedir.

İnmeler veya felçler nasıl meydana gelir?
Genellikle üç şıktan birisinden :
a.  Bir trombozdan veya beyindeki bir kan damarında bir pıhtı gelişmesinden.
b.  Beyin kanamasından. Bu beyindeki kan damarlarından birisinin kopmasından ileri gelmektedir.
c.  Beyin ambolisinden veya vücudun başka bir kesiminde meydana gelen bir kan pıhtısının beyindeki bir damarına ulaşarak buradaki damarı tıkamasından.

Beyin trombozu nedir?
Arteryosklerozun bulunduğu bir arterin duvarının ve iç kısmını kalınlaşıp sertleşmesiyle, kan akımının geçmesine engel olan durumdan ileri gelen bir nevi felçtir. Bu kan damarından normal olarak kan ihtiyacını karşılayan beynin bu kısmı kansız kalarak bozulup ölecektir. Normal olarak bu beyin kısmı tarafından tem: edilen fonksiyon böylece kaybolacak, bazı belirtiler meydana gel çektir. Beyin trombozundan sonra çok kez konuşma yeteneğin: kaybı, el ve ayaklardan birinin veya her ikisinin kısmen felce uğraması görülmektedir. Bazı hallerde vücudun yarısı hemipleji felç olacaktır.

Beyin trombozu belirtileri boyundaki karotid arterlerinin sertleşmesinden (arteryoskleroz) ve daralmasından ileri gelmekte midir?
Evet. Boyundaki karotid damarlarının sertleşmesinden ve daralmasından beyinin bazı bölümlerine kan akımının azalmakta olduğu görülmüş ve teşhis edilmiş bulunmaktadır.

Karotid arterinin ateryoskleroz nedeniyle daralması yüzünden meydana belen beyin trombozunu önlemek için çareler var mıdır?
Evet. 3azı hallerde boyundaki karotid arterinin kazınarak genişi turnesi mümkün olmuş ve artere bir ek nakledilmesi başarılmıştı Bu ameliyat metoduyla geçit genişletilmekte ve beynin ihtiyacı ok kan akımına yeniden açılmış olmaktadır. Günümüzde bu işlem sayesinde beyin trombozu belirtilerinin büyük ölçüde azaltılmış olduğunu gösteren vakalar kaydedilmiş bulunmaktadır.

Beyin kanaması neden meydana gelmektedir?
Çok nadir vakalarda bir kan damarının gelişmesinde bulunan b anormallikten meydana gelebilmektedir. Bu gibi hallerde, çeperi; de bulunan bir sakatlıktan dolayı bir kan damarı kopabilir. Bu gibi anormallikler anevrizmalar veya anjiomalar halinde meydana çıkabilir. Böyle kanamalar, kanama eğilimi olan purpura'dan da ortaya çıkabilir.

Beyin ambolizmi nedir?
Bir kan damarının bir pıhtı tarafından veya uzak bir yerden beyne gelmekte olan bir parça tarafından tıkanmasıdır. Bu, vücudun başka tarafında gelişmiş olan bir filebitten (bir damarın iltihaplanması), çok daha sık olarak kalp çeperinde romatizma nöbetinden veya koroner tıkanmalardan meydana gelmiş bir pıhtıdan ileri gelebilir.

İnmenin bazı genel belirtileri nedir?
a.  Şuurun kaybolması.
b.  Vücudun bir tarafında zafiyet ve felç durumu.
c.  Asıl belirtiler inmenin beynin hangi bölümünü etkilediğine bağlıdır.

İnme gelen hastada, bu hastalığın seyri nasıl olur?
Bu, ne ölçüde büyük bir kan damarının etkilenmiş olacağına ve ne ölçüde beyin dokularının harap olduğuna bağlıdır. Eğer etkilenen damar büyükse ve beyinde meydana gelen hasar fazla ise, ölüm çabucak veya birkaç gün içerisinde gelebilir. Birçok inme, muhtemelen genellikle bu derecede ciddi olmakta ve belirli bir süreden sonra hasta yavaş yavaş iyileşmektedir. Bu gibi hastalarda genellikle bir ölçüde zafiyet ve diklik kalacak ve hastalanan kol ve bacakta kısmi felç durumu devam edecektir. Bazı inmeler hafif gelir, hasta şuurunu kaybetmez ve bir uzuvdaki inme kısa süreli, bazı hallerde yalnız birkaç saat süreli olur. Bu gibi hallerin, bazı yüksek kan basıncı olan kişilerde, vuku bulduğu, genellikle beyindeki arterde meydana gelen bir spazmdan geliştiği ileri sürülmektedir. Bu duruma genellikle ileri yaştaki kişilerde rastlanmakta ve «hafif inme" olarak adlandırılmaktadır.

İnme gelen bir hastanın iyileşip iyileşmeyeceği nasıl belli olur?
İnme gelen bir hastanın durumu zamanla belli olur. İlk günlerinde hastalıktan ölmeyen hastaların iyileşme oranları yükselmektedir. Ayrıca, hastalıktan şuurunu kaybetmeyen hastanın iyileşme şansları daha fazla görülmektedir.

İnmeden iyileşen hastalar normal akli dengelerini muhafaza ederler mi?
Evet. İyileşenlerin genellikle akli dengelerinde bir bozukluk olmamaktadır. Konuşma yeteneklerini kaybedenlerde bile anlama kabiliyeti hiçbir şekilde kaybolmamaktadır.

İnme sonucu konuşma yeteneğini kaybetmiş olan bir hastaya yeniden konuşma öğretilebilmekte midir?
Son yıllarda konuşma rehabilitasyonunda dev adımlar atılmıştır. Çok yaşlı olmayanların dışındakilere yeniden konuşma öğretilebilmektedir.

Bir inmeden meydana gelen felç hali, hasta bu durumdan iyileşince azalma eğilimi gösterir mi?
Evet. Üstelik, bu gibi vakalarda, modern rehabilitasyon metotları inme olan hastaların çok iyi bir şekilde eski hallerine gelmelerine büyük ölçüde yardımcı olmaktadır.