Parkinsonizm (Titrek Felç)

Parkinsonizm (Titrek Felç) « Sinir Hastalıkları  

Parkinsonizm nedir?
Adale sertliği ve titreme ile karakterize olan bir beyin hastalığıdır. Sertliğin kendisine göre bir özelliği bulunup bütün hareketleri yavaşlatmakta ve anlamsız bir yüz hali oluşturmaktadır. Titreme hali ritmik olup, yavaştır ve hasta istirahat ederken bile devam etmektedir. Hastalık vücudun bir veya her iki tarafını da etkilemiş olabilir. Hastalık orta yaşlılarda ve yaşları ilerlemiş olanlarda gelişmektedir; ilerleyici bir hastalık olmakla beraber, genellikle yavaş olarak ilerleme göstermektedir. Eninde sonunda hastalar yeteneksiz hale gelmektedirler. Hastalık ayrıca "paralisis ajitans" olarak da adlandırılmakta ise de asıl felç hali gelişmemektedir.

Parkinsonizm neden meydana gelmektedir?
Hastalığın türlerinin çoğunluğu beyin arterlerinin sertleşmesinden ileri gelmektedir veya örneğin ansefalit gibi önce geçirilmiş olan bir beyin hastalığından meydana gelmiş olan beyin zedelenmesinden de gelişebilir. Yine başka türleri beyinin bazı kısımlarının dejenere olmasından ileri gelmektedir.

Parkinsonizmin tedavisi için başarılı olan tıbbi metotlar var mıdır?
Evet. Yardımcı olan birçok ilaçlar vardır. Ayrıca, psikoterapiden bazı hastalar faydalanabilmekte, hastalıklarını kabul etmek ona adapte olmak, hem aktif fiziki hem de sosyal bakımdan büyük ölçüde yararlanabilmektedirler.

Parkinsonizmde cerrahi müdahale yararlı olabilmekte midir?
Evet.