Mültipl Skleroz (Yaygın Skleroz)

Mültipl Skleroz (Yaygın Skleroz) « Sinir Hastalıkları  

Mültipl skleroz nedir?
"Demiyelinasyon" veya sinir liflerini örten "miyelin" mahfazalarının kaybolmasına neden olan bir merkezi sinir sistemi hastalığıdır. Hastalık genellikle ufak yamalara benzer belirtilerle başlar ve değişik sürelerle kalan ve sonra kaybolan belirtilerin çok çabuk şekilde gelişmesi ve sonradan kaybolması belirtileriyle klinik yönünden karakterize olur. Belirtilerin bulunmadığı süre "aralık süresi" (remission) olarak adlandırılmaktadır. Daha sonra, fazla episodlar  kendilerini gösterir ve bunlarda da aralık safhaları görülür. Normal olan vakada hastalığın birçok gelici ve aralık safhaları görülür ve hastalık sinir sisteminin bazı kısımlarını etkisi altına alır. Hastaların büyük çoğunluğunda hastalık ilerleyen türden olmaktadır; ancak ilerleme temposu çok değişiktir. Hastalığın genel belirtileri şunlardır:
a.  Gözlerin birinde görüşün geçici olarak kaybolması.
b.  Bacak ve kollarda geçici zafiyet belirmesi; harekette acayiplik ve zorluk hissedilmesi (ataksi olarak adlandırılmıştır.)
c.  Kol ve bacaklarda bükülmezlik (ispazmozlu hal.)
İdrarda zorluk çekilmesi veya idrarın   tutulamaması   hallerini getiren idrar yolları düzensizlikleri vb.

Mültipl skleroz neden meydana gelmektedir?
Nedeni bilinmemektedir.

Mültipl skleroz olan hastanın iyileşme şansları nedir?
Bu ilerleyen bir hastalıktır ve sonunda hasta yatalak kalır. Hastanın bu duruma gelmesi bazen yıllarca sonra olmaktadır. Bazı şanslı hastalar fazla sakatlanmadan normale yakın bir ömür sürebilir.

Mültipl sklerozun etkili bir tedavi şekli var mıdır?
Günümüzde belirli bir tedavi metodu yoktur. Birçok tedavi metodu yararlı olmuşsa da, bunların hiçbirisi sürekli olarak başarılı olmamıştır. Birçok belirtiler hafifletilebilmektedir, şurası unutulmamalıdır ki, bu hastalığın tarihçesinde uzun süreli kendiliğinden iyileşme safhaları meydana gelmektedir.