Kas Distrofisi

Kas Distrofisi « Sinir Hastalıkları  

Adale distrofisi nedir?
Genellikle bir ailenin birçok ferdinde görülen kalıtımsal bir adale düzensizliğidir. Daha çok çocuklukta kendisini göstermeye başlar ve birçok adalenin, uyluk ve kalçaların, sırt adalelerinin, omuz ve kolların gitgide zayıflamasıyla tezahür eder. Bu gibi hastalar yürürken oturdukları yerden kalkarken ve kollarını kaldırırken zorluk çekerler. Gitgide adaleler çürümeye başlar. Ancak, bazı hallerde hastalığın geçici bir safhası olabilecek ve bunda bazı adaleler büyüme eğilimi gösterecektir.

Adale distrofisinin seyri nasıl olur?
Durum muhtemelen yavaş olarak gelişir ve birkaç yıl içerisinde daha vahim bir hale gelir. Bazı hallerde bu durum duraklama hali gösterebilirse de, sonunda hastalığın ilerlemesi ölümle sonuçlanır.