Beyin Testleri

Beyin Testleri « Sinir Hastalıkları  

Lomber punksiyon nedir ve ne maksatla yapılmaktadır?

Bir beyin-belkemiği sıvısı örneği elde edilmek için yapılmakta olan bir işlem veya testtir. Bu sıvı, beyni ve merkezi sinir sistemini yıkamaktadır. Bu test yoluyla beyin içerisindeki baskıyı direkt olarak ölçme imkanı elde edilmekte ve bu suretle beyin tümörleri gibi hallerde meydana gelen fazla baskılar direkt olarak ölçülebilmektedir. Bu sıvıdaki maddeler merkezi sinir sisteminde bulunabilecek muhtelif hastalıklara göre değişik olmaktadır. Bu teste çok kez gerek duyulmakta, hastanın tedavisini ve teşhisini üzerine alan doktora çok önemli bilgiler temin etmektedir. Böylece, sinir sisteminde meydana gelen enfeksiyonlarda beyin-belkemiği sıvısının incelenmesi çok hallerde enfeksiyon bulunduğunu gösterecek ve enfeksiyonu getirmekte olan organizmin cinsini tayinde yardımcı olacaktır. Bu testin yapılmasına bazı hallerde, tehlikeli veya sakatlığa neden olabileceği düşüncesiyle, birçok aileler karşı koymaktadırlar. Bu doğru bir hareket değildir. Bu işlem ihtisas sahibi bir doktor tarafından yapıldığı zaman çok emniyetli olup hiçbir tehlikesi yoktur. Ancak, kafatası içerisinde fazla bir basınç bulunmaktaysa, özel tedbirlerin alınması gerekli olacaktır.


Pnömoansefalografi nedir?

Radyoaktif bir madde damardan enjekte edildikten sonra yapılan bir testtir. Bu testle beyin taranmakta ve radyoaktif maddenin beyin dokularında nasıl yerleştiği bilinmektedir. Depositoda görülen normal dışı değişiklikler beyinde bir tümör veya kist bulunduğunu belirli bir şekilde gösterecektir.


Aynı zamanda"bilgisayarlı tomografi" olarak adlandırılan"vantikülografi" beyin anormalliklerini göstermekte yararlı mıdır?

Evet, yeni geliştirilmiş oları bu X ışını tekniğiyle bütün beyin bölgesi içerisinde o kadar küçük bölümlerin resimleri alınabilmektedir ki, bunlar bütün ayrıntıları ile incelenebilmektedir. Başka hiçbir teşhis aleti ile görülemeyecek tümör ve kistlerin dış hatları bu işlem sayesinde görülmekte ve incelenebilmektedir.


Elektroansefalografi nedir?

Bu,   beyinde normal olarak meydana gelmekte olan,   çok az elektrik faaliyetini kaydeden ve beyin hareketlerini aksettiren faaliyetleri kaydeden bir yöntemdir. Bu aktiviteyi büyük ölçüde büyültmekte olan bir sistemle bu hareketler kağıda dalgalar sekilinde kaydolmaktadır. Bundan dolayı bunlara"beyin dalgaları" denmektedir. Normal görüntüler çok karakteristik olup beyindeki hastalıklar bariz değişiklikler arz etmektedir. Tümörler, felçler ve yaralanmalar kendilerine has olan değişiklikler gösterecektir. Ad kolaylığı bakımından bu işleme E.E.G. denmektedir.


Elektroansefalografi beyin hastalıklarını göstermekte yardımcı olan ve doğru bir teşhis metodu mudur?

Evet, ama tek bir test olarak kullanılmamalıdır. Başka teşhis testleri ile birlikte yapılmakta olduğu zaman kıymeti büsbütün artmaktadır.


Arteryografi nedir?

Bu metotta X ışınları geçirmeyen bir madde beyin damarlarına enjekte edilmektedir. Bu genellikle karotis arterlerinden birinden veya başka damarlardan yapılmaktadır. Bu işlem yapılırken röntgen filmleri alınmaktadır; bunlar beyindeki dolaşımı, arter ve damarların durumlarını göstereceklerdir. Anormal damarlar böylece görülebilecektir. Tümörler nedeniyle baskılar veya yer değiştirmeler de bu filmlerde görülebilinir.