Beyin,omurilik Ve Sinirler

Beyin,omurilik Ve Sinirler « Sinir Hastalıkları  

Sinir sisteminin yapısı nedir?
Yapı şunlardan kuruludur
a.  Merkezi sinir sistemi; beyin ve omurilik bu sisteme dahildir.
b.  Periferik sinir sistemi; belkemiğinden ayrılan ve vücudun çeşitli organlarına ve yapılarına giden sinirler.
c.  Otonom (sempatik) sinir sistemi; bağırsaklar, mesane, kan damarları ve ayrıca terleme, kalp atış oranı, kan basıncı, vb. vücut fonksiyonları bu sinir sistemine bağlıdır.

Kafatası sinirleri nedir?
Bunlar beyinden gelen ve on iki çift olan sinirlerdir; kafatasındaki açıklıklardan geçerek yüzde, başta ve bazı başka organlardaki muhtelif yapıların ihtiyaçlarını karşılamaktadır.

Muhtelif kafatası sinirleri tarafından hangi organların ihtiyaçları karşılanmaktadır?
a.  Birinci sinirler (koku siniri) burunun ihtiyaçlarını karşılarlar ve koku alma duyusu ile ilgilidirler.
b.  İkinci sinirler (görme siniri - optik) gözle ve görme duyusu ile ilgilidirler.
c.  Üçüncü, dördüncü ve altıncı sinirler göz küresinin hareketlerini idare ederler.
d.  Beşinci sinirler (trigeminus) yüzdeki duyu ile ilgilidirler ve çiğnemeyi idare eden sinirler de bu gruptandır.
e.  Yedinci sinirler (yüz) yüz adalelerini kontrol ederler.
f.   Sekizinci sinirler (akustik ve vestibular) işitme ve denge duyusu ile ilişkilidirler.
g.  Dokuzuncu sinirler (glossofaringeal) yutağa gider ve yutmakla ilişkilidirler.
h.  Onuncu sinirler (vagus) kalp, mide ve bağırsaklara giderler,
i.  On birinci sinirler (belkemiği aksesuarı) boyun ve omuzlardaki bazı sinirleri idare ederler,
j.  On ikinci sinirler (hipoglossal) dili idare ederler.

Belkemiği sinir kökleri nedir?
Omuriliğin, kökler diye adlandırılan bir çift siniri vardır. Bunlar muntazam aralıklarla omuriliğin her iki tarafından çıkmaktadır. Her iki tarafta da biri duyu için arkada olan, biri de motor (adale) kontrolü için önde bulunan iki dalı vardır. Bu kökler birleşerek periferik sinirleri teşkil etmekte ve bu omurilik dışında vücuttaki muhtelif organlara, yapılırsa ve adalelere dağılmaktadır. Bu sinirler bütün adale ve salgı bezlerini ve ayrıca, bunların da dışında vücuttaki bütün duyuyu kontrol etmektedirler.

Bir asabiyeci (nörolog) ile bir psikiatrist arasındaki fark nedir?
Asabiyeci sinir sistemi yapısı ile ilgili hastalıkları araştırır ve tedavi eder. Bunlara sinir sisteminin organik hastalıkları adı verilmektedir. Psikiatrist ise beyindeki fonksiyonel düzensizlikler ile ilgilenir ve tedavisine gider; akli ve duygusal hastalıklar, nevroz vb.