Beyin Felci

Beyin Felci « Sinir Hastalıkları  

Beyin felci nedir?
Bu tek bir hastalık olmayıp yeni doğan çocukları etkileyen bir grup nevraljik düzensizliklerin birleşimini teşkil eden bir grup hastalıktır. Beyin felçli çocuklar yürümekte zorluk çekerler. El ve ayaklarında, yüz adalelerinde istenmeden bazı hareketlerin yapılmakta olduğu görülür. Bazılarının beyinlerinde hiçbir sakatlanma görülmezken, bazılarının beyinleri büyük ölçüde zedelenmiş olabilir. Adale kondisyonu el ve ayaklarda bir diklik veya ispazmozlu hal ile karakterize olur, bu da hastanın acayip ve dik bir şekilde yürümesine neden olur?

Beyin felci neden meydana gelmektedir?
Bazı hallerin zor doğumlardan, uzun süren doğumlardan veya doğum halinde doğacak bebeğin yetersiz oksijen almasından ileri gelebileceği zannedilmektedir. Bazı haller doğum sırasında bebeğin beyninin zedelenmesinden meydana gelmektedir. Yine başkaları, tohum hücrelerinin hastalıklı olmasından ve doğacak bebeğe geçebileceğinden kalıtımsal vakalar kategorisine girmektedirler. Bazı vakaların da annenin gebeliğinin ilk on iki haftasında geçirdiği bir hastalıktan gelişmiş olabileceği sanılmaktadır. Bunların da dışında beyin felcinin bebeğin doğuşta beyninde bulunan kistlerden de ileri geldiği görülmüştür.

Beyin felcinin tesirli bir tıbbi tedavi metodu var mıdır?
Evet. Beyin felci olan çocuklar sürekli ve yoğun eğitim ile birlikte başka fiziki uygulamalardan büyük ölçüde yarar görmektedirler. Bu eğitim ve tedavi metotları rehabilitasyon ve adalelerin daha iyi kontrolünü hedef tutmaktadır.

Beyin felci için başarılı olan ameliyatlar yapılabilmekte midir?
Evet. Beyin felçli bir hastanın hareket kabiliyetini artırabilmek ve kolaylaştırmak için adalelerde, kirişlerde ve kemiklerde yapılmakta olan birçok ameliyat çeşitleri vardır. Bu ameliyatların bazıları adale spazmlarını hafifletir. Başkaları bu hastalıkta çok karakteristik olan bağlantılardaki kenetlenmeleri hafifletir. Modern düzeltici ameliyat metotları sayesinde günümüzde eskiden hiç yürüyemeyen çok çocuklar, yeterli şekilde yürüme imkanlarına kavuşmuş bulunmaktadırlar.
Son zamanlarda, beyinin temelinde bulunan bazı sinir yollarının beyin felci ile gelen ispazmozlu durumların bazılarına neden oldukları meydana çıkarılmıştır. Günümüzde bu sinir yollarının kesilmesi için ameliyat usulleri aranmaktadır. Böylece bu durum ile gelen spazmlar, kısmen de olsa önlenmiş olabileceklerdir.

Beyin felci olan çocuklar, ailenin imkanları varsa, özel okullara gönderilmeli midir?
Evet. Günümüzde yürütülmekte olan rehabilitasyon metotları eski günlere oranla büyük ölçüde gelişmiş ve ilerlemiş bulunmaktadır. Bu rehabilitasyon alanında özel eğiticiler sayesinde mükemmel sonuçlar elde edilmektedir.

Beyin felci çocuk büyüyünce daha vahim bir hal alır mı ve çocuğun erken yaşta ölmesine neden olur mu?
Hayır. Hasta çocuklar erginliğe yaklaşırken iyileşme eğilimleri göstermektedir; bunlardan birçokları bugün normal, sağlıklı hayatlarını sürdürmektedirler.