Sinir Hastalıkları

Beyin Testleri « Sinir Hastalıkları

Lomber punksiyon nedir ve ne maksatla yapılmaktadır? Bir beyin-belkemiği sıvısı örneği elde edilmek için yapılmakta olan bir işlem veya testtir. Bu sıvı, beyni ve merkezi sinir sistemini yıkamaktadır. Bu test yoluyla beyin içerisindeki baskıyı direkt olarak ölçme imkanı elde edilmekte ve bu suretle beyin tümörleri gibi hallerde meydana gelen fazla baskılar direkt olarak ölçülebilmektedir. Bu sıvıdaki maddeler merkezi sinir sisteminde bulunabilecek muhtelif hastalıklara göre değişik olmaktadır. Bu teste çok kez gerek duyulmakta, hastanın tedavisini ve teşhisini üzerine alan doktora çok önemli ... Devamı »»»

Beyin Sarsıntısı « Sinir Hastalıkları

Beyin sarsıntısı nedir? Kısa süreli bir şuursuzlukla birlikte gelen bir baş yaralanmasıdır. Bu durumdan sonra genellikle baş ağrıları ve baş dönme halleri meydana gelmektedir. Beyin sarsıntıları genellikle herhangi bir sakatlığa yol açmamakta, ancak çok kez duygusal düzensizlik, kuruntu ve sıkıntı ile birlikte gelmektedir. Beyin sarsıntısından iyileşme şansları nedir? Tam bir iyileşme er geç genellikle meydana gelmektedir. Ancak bazı hastalarda, bazen aylarca süregelen, belirsiz periyotlar süresince tekerrür eden baş ağrıları ve baş dönmeleri olmaktadır. Duygusal düzensizlik çok kere mevc... Devamı »»»

Kafatası Kırığı « Sinir Hastalıkları

Kafatası kırığı ne ölçüde ciddidir? Kafatası yaralanmaları ciddi olmakla beraber vakaların büyük çoğunluğu iyileşmektedir. Eğer kırılmada beyinde bir sakatlanma olmamışsa ve kemikler beyin üzerinde bir baskı yapmamaktaysa, vakaların çoğunluğunda iyileşme görülecektir. Kafatası kırılmalarının büyük çoğunluğu değişiklik meydana getirmeyen çizgisel kırıklar olmaktadır; bunlar fazlasıyla ciddi sayılmamaktadır. Kafa yaralarında önemli olan, beyine ne olduğudur. Bundan dolayıdır ki baş yaralanmalarında kafatasında kırık olmadan durumun vahim ve uzun bir kafatası kırığının önemsiz olabileceği, görül... Devamı »»»

Parkinsonizm (Titrek Felç) « Sinir Hastalıkları

Parkinsonizm nedir? Adale sertliği ve titreme ile karakterize olan bir beyin hastalığıdır. Sertliğin kendisine göre bir özelliği bulunup bütün hareketleri yavaşlatmakta ve anlamsız bir yüz hali oluşturmaktadır. Titreme hali ritmik olup, yavaştır ve hasta istirahat ederken bile devam etmektedir. Hastalık vücudun bir veya her iki tarafını da etkilemiş olabilir. Hastalık orta yaşlılarda ve yaşları ilerlemiş olanlarda gelişmektedir; ilerleyici bir hastalık olmakla beraber, genellikle yavaş olarak ilerleme göstermektedir. Eninde sonunda hastalar yeteneksiz hale gelmektedirler. Hastalık ayrıca "par... Devamı »»»

Mültipl Skleroz (Yaygın Skleroz) « Sinir Hastalıkları

Mültipl skleroz nedir? "Demiyelinasyon" veya sinir liflerini örten "miyelin" mahfazalarının kaybolmasına neden olan bir merkezi sinir sistemi hastalığıdır. Hastalık genellikle ufak yamalara benzer belirtilerle başlar ve değişik sürelerle kalan ve sonra kaybolan belirtilerin çok çabuk şekilde gelişmesi ve sonradan kaybolması belirtileriyle klinik yönünden karakterize olur. Belirtilerin bulunmadığı süre "aralık süresi" (remission) olarak adlandırılmaktadır. Daha sonra, fazla episodlar  kendilerini gösterir ve bunlarda da aralık safhaları görülür. Normal olan vakada hastalığın birçok gelici ve a... Devamı »»»

Kas Distrofisi « Sinir Hastalıkları

Adale distrofisi nedir? Genellikle bir ailenin birçok ferdinde görülen kalıtımsal bir adale düzensizliğidir. Daha çok çocuklukta kendisini göstermeye başlar ve birçok adalenin, uyluk ve kalçaların, sırt adalelerinin, omuz ve kolların gitgide zayıflamasıyla tezahür eder. Bu gibi hastalar yürürken oturdukları yerden kalkarken ve kollarını kaldırırken zorluk çekerler. Gitgide adaleler çürümeye başlar. Ancak, bazı hallerde hastalığın geçici bir safhası olabilecek ve bunda bazı adaleler büyüme eğilimi gösterecektir. Adale distrofisinin seyri nasıl olur? Durum muhtemelen yavaş olarak gelişir ve... Devamı »»»

Meniere Hastalığı « Sinir Hastalıkları

Meniere hastalığı nedir? Ani baş dönmeleri, bulantı ve kusmalarla karakterize olan bir hastalıktır. Bu hastalıkta, hasta yere yatmakta ve dengesini kaybetmiş bulunduğundan kımıldayamamaktadır. Genellikle ihtilaç kısa süreli olmaktadır ve birkaç dakika ile birkaç saat arası sürmektedir. Nöbet tedricen geçer ve hasta uzun aralıklar için sağlıklı olur. Nöbetin akut hallerinde bir kulakta vızıltı, ıslık veya buna benzer sesler duyulabilinir. Bu gibi nöbetler birkaç kez tekerrür ettikten sonra bu kulakta işitme duyusu azalabilir. Bu hastalığın nedeni kesin olarak tespit edilememişse de, hasta olan... Devamı »»»

Baş Dönmesi « Sinir Hastalıkları

Baş dönmesi nedir? Kişinin çevresinde bir dönme duyusu olduğunu gösteren bir belirtidir veya dengenin kaybolmasıyla kişinin dengesini koruyamamasıdır. Baş dönmesinin önemi nedir? "Vestibuler" mekanizmasında bir bozukluk olduğunu göstermektedir. Bu mekanizma denge organıdır ve beyindeki bütün sinir birleşimlerini ihtiva etmektedir. Bunun içindir ki, bu mekanizmanın herhangi bir noktasında meydana gelen bir hastalık, baş dönmelerine neden olabilir. Bunların arasında iç kulakta hastalıklar, sinir iltihabı, sekizinci kafatası sinirinde tümörler, beyinde hastalık vb. bulunmaktadır.... Devamı »»»

Başağrısı « Sinir Hastalıkları

Baş ağrısının anlamı nedir? Baş ağrıları en çok rastlanan hastalık belirtileri arasında olmaktadır ve çok kez hem hasta ve hem de doktor için en zor problemleri teşkil etmektedir. Baş ağrısı bir hastalık değil, bir belirtidir. Bundan dolayıdır ki, baş ağrıları çok çeşitli rahatsızlıklar nedeniyle meydana gelebilmektedir. Başla ilgili yapılardaki düzensizliklerden ileri gelebilir; gözler, burun, sinüsler veya kulaklar gibi. Başın içerisinde ve beyinle ilişkili hastalıklardan da baş ağrıları meydana gelebilir. Ancak, çoğunlukla baş ağrıları duygusal düzensizlikten ileri gelmektedir. Baş ağrılar... Devamı »»»

Koma « Sinir Hastalıkları

Koma nedir? Hastanın çıkarılamamakta olduğu bir şuursuzluk halidir. Komaya girmenin bazı genel nedenleri hangileridir? Bunlardan çok sayıda olanı vardır : a.  Toksik bir etken; fazla alkol veya fazla uyku hapı almak gibi. b.  Ciddi beyin zedelenmesi; çatlayan bir kafatası hali gibi. c.  Ciddi enfeksiyon hali; menenjit veya ansefalit gibi. d.  Bir beyin tümörü, beyin kanamasından veya trombozundan meydana gelen bir felç hali. e.  Kanda şeker oranının çok yüksek olmasıyla birlikte, asidozun getireceği bir şeker hastalığı komplikasyonu. f.   Üremi; böbrek fonksiyonun engellenmesinden. ... Devamı »»»

Bayılma « Sinir Hastalıkları

Bayılma nedir? Bayılma veya senkop, beyine gitmekte olan kan akımının geçici bir eksilmesinden ileri gelen kısa süreli ve geçici bir şuur kaybıdır. Bayılmanın bazı sebepleri nedir? a.  Duygusal düzensizliğe uğramak. b.  Kandaki şekerde ani bir düşme (hipoglisemi). c.  Şeker hastasının fazla dozajda insülin alması. d.  Bazı kalp rahatsızlıkları. e.  Aşırı sancı. f.  Beyin arteryesklerozu veya beyne giden arterlerin sertleşmesi, böylece arterin çaplarının küçülmesi. Bu kan damarının daralması, boyundaki karotis arterlerinde meydana gelebilir. Hastalar baygınlık hallerinde ölürler mi... Devamı »»»

Sara « Sinir Hastalıkları

Sara nedir? Şuurun veya hafızanın kısmen kaybolduğu, ihtilaçlar veya nöbetler ile karakterize olan bir hastalıktır. Bu gibi nöbetlere birçok neden sebebiyet verebileceğinden sara nöbeti ancak bir belirti mahiyetinde olabilmektedir. Bundan dolayıdır ki sinir hastalıkları uzmanları sara terimi yerine bu hastalığı "iltilaç durumu" olarak adlandırmayı daha doğru bulurlar. Muhtelif tip sara nöbetleri var mıdır? Evet, "büyük nöbet" diye adlandırılan hastalık genelleşmiş bir ihtilaç halidir. "Küçük nöbet" olarak adlandırılan hastalık türünde ise, hasta çevresiyle kısa bir süre temasını kaybetmek... Devamı »»»

Serebrovasküler Olaylar (İnmeler) « Sinir Hastalıkları

Serebrovasküler olaylar nedir? Bunlara genellikle inmeler veya felçler denmektedir. Bu gibi haller beyinin bir bölümünde kan akımının aşağı yukarı ani bir şekilde durmasından ileri gelmektedir. İnmeler veya felçler nasıl meydana gelir? Genellikle üç şıktan birisinden : a.  Bir trombozdan veya beyindeki bir kan damarında bir pıhtı gelişmesinden. b.  Beyin kanamasından. Bu beyindeki kan damarlarından birisinin kopmasından ileri gelmektedir. c.  Beyin ambolisinden veya vücudun başka bir kesiminde meydana gelen bir kan pıhtısının beyindeki bir damarına ulaşarak buradaki damarı tıkamasından... Devamı »»»

Sinir Sistemi Frengisi « Sinir Hastalıkları

Frengi, sinir sistemine nasıl bir etki yapmaktadır? Geçmiş yıllarda frengi sinir hastalıkları sistemine arız olan genel bir nedendi. Frenginin modern tedavi metotları o kadar gelişmiştir ki, bu hastalık nadir bir hastalık haline gelmiştir. Günümüzde bazı hallerde halen görülmekte olan sinir sistemi frengisidir. Paresis (frenginin sebep olduğu felç ve akıl hastalığı), nedir? Geçmiş yıllarda çok daha fazla rastlanmakta olan bu hastalık frenginin beyini etkilemesinden ileri gelmektedir. Genellikle akli bozukluklara neden olmaktaydı. Tabes (frenginin son safhasında vücut hareketlerindeki i... Devamı »»»

Menenjit « Sinir Hastalıkları

Menenjit nedir? Beyin ve omurilik örtülerinde meydana gelen bir enfeksiyondur. Menenjitin belirtileri nelerdir? Nöbetin, ciddi baş ağrılarının, boyun tutukluğunun ve çok kez koma halinin aniden gelmesi. Belkemiği muayenesinde omurga sıvısında iltihaplanma görülebilir. Bu omurga sıvısı mikroskop altında incelenecek olursa cerahatlanmış hücrelere, bazen de menenjite neden olmuş mikroplara rastlanılabilinir. Menenjitin muhtelif nedenleri hangileridir? Bazıları cerahat yapan bakterilerin getirdiği enfeksiyondan meydana gelmektedir. Bazıları ise orta kulaktan veya sinüslerden yayılan enfek... Devamı »»»

Ansefalit « Sinir Hastalıkları

Ansefalit nedir? Beynin akut bir şekilde iltihaplanmasıdır. Ansefalitin bazı belirtileri hangileridir? Baş ağrısı, nöbet, kusmak, felç, iltilaçlar, heyecan, baygınlık ve bazı hallerde koma. Ansefalit neden meydana gelir? Çeşitli virüslerden biri bu hastalığa neden olabilir. Ayrıca kızamık, boğmaca veya kabakulağın komplikasyonu olarak da gelir. Bazı az oranlarda zatürree ve tifo gibi ciddi enfeksiyonlarla birlikte gelebilir veya sürekli yüksek nöbet getiren herhangi bir hastalığın toksik tepkisi olarak gelişebilir. Ansefalit epidemi halinde görülür mü? Evet, özellikle savaşlarda v... Devamı »»»

Beyin Tümörleri « Sinir Hastalıkları

Beyin tümörleri yaygın bir hal midir? Evet. Beyin, tümör teşekkülü bakımından en çok meydana gelen alanlardan biridir. Beyin tümörleri ne gibi belirtiler gösterir? a.  Devamlı ve tekerrür eden baş ağrıları. b.  Bir kol veya bir bacağın ve bazı hallerde birden fazla uzuvda, artmakta olan zafiyet. c.  Hissetmekte düzensizlikler, uyuşukluklar. d.  Görmede düzensizlik; çift görmek veya gözün birinin görememesi. e.  Göz kararması veya baş dönmesi. f.  İhtilaçlar. g.  Aniden gelen baş ağrısı veya kusma episodları. Baş ağrılarının çoğunluğu beyin tümörleri belirtisi midir? Kesinlikle h... Devamı »»»

Hidrosefali (Beyinde Su Toplanması) « Sinir Hastalıkları

Hidrosefali nedir? Bu hastalığa bazen "beyinde su toplanması" da denmektedir. Bu durum beyindeki karıncıklarda çok fazla miktarda belkemiği beyin sıvısının toplanmasından ileri gelmektedir. Bu durum çocuk yaşlanınca kafasının büyümesine neden olmaktadır. Hidrosefalinin asıl fiziki sebebi nedir? Omurga sıvısının belkemiği kanalına akışında meydana gelmiş olan bir engellenmedir. Hidrosefali olan bir çocuğun beyninde ne meydana gelir? Toplanmakta olan sıvının yaptığı baskıdan ilerleyen bir beyin kaybı veya bozulması meydana gelir ve bu durum beyin fonksiyonunun gitgide bozulmasına neden ... Devamı »»»

Beyin Felci « Sinir Hastalıkları

Beyin felci nedir? Bu tek bir hastalık olmayıp yeni doğan çocukları etkileyen bir grup nevraljik düzensizliklerin birleşimini teşkil eden bir grup hastalıktır. Beyin felçli çocuklar yürümekte zorluk çekerler. El ve ayaklarında, yüz adalelerinde istenmeden bazı hareketlerin yapılmakta olduğu görülür. Bazılarının beyinlerinde hiçbir sakatlanma görülmezken, bazılarının beyinleri büyük ölçüde zedelenmiş olabilir. Adale kondisyonu el ve ayaklarda bir diklik veya ispazmozlu hal ile karakterize olur, bu da hastanın acayip ve dik bir şekilde yürümesine neden olur? Beyin felci neden meydana gelmekt... Devamı »»»

Yüz Felci (Bell Felci) « Sinir Hastalıkları

Yüz felci nedir? Yüz sinirinin iltihaplanması ile meydana gelen bu hastalıkta yüzün yarısı felce uğramaktadır. Hastalanan tarafta yüz ve ağız sarkar; yine bu tarafta göz tamamen kapatılamaz. Hem erkek hem kadında her yaşta meydana gelebilecek bir hastalıktır. Yüz felci neden meydana gelmektedir? Nedeni bilinmemekte ise de, çok kişiler bunun uzun süre cereyana maruz kalmaktan ileri gelebileceğine inanmaktadırlar. Yüz felcinin seyri nedir? Genellikle iki ile üç ay arası sürmekte ve sonra kendi kendine iyileşmektedir. Yüz felci genellikle tam anlamıyla iyileşmekte midir? Vakaların bü... Devamı »»»

Zona « Sinir Hastalıkları

Zona hastalığı nedir? Bu hastalığa ayrıca "herpes zoster" de denmektedir. Omuriliğin arka köklerinden birisinin iltihaplanması ile meydana gelmektedir. İltihaplanmış sinirin yönü üzerinde aşırı sancı ve bu bölgedeki deride meydana gelen çatlamalarda küçücük kabarcıkların ortaya çıkmasıyla karakterize olmaktadır. Zona hastalığı neden meydana gelmektedir? Suçiçeği virüsüne benzer bir virüsten meydana gelmekte olduğu sanılmaktadır. Zona hastalığının seyri nedir? Ağrı çok şiddetli olmakta, hastalık birkaç gün ile birkaç hafta arasında değişiklik göstermektedir. Vakaların çoğunluğunda hast... Devamı »»»

Nevrit (Sinir İltihabı) « Sinir Hastalıkları

Nevrit nedir? Nevrit, periferik sinirlerin hastalanmış olduğunu ifade eden genel bir terimdir. Yalnız bir sinirle ilişkili olabilir veya yaygın bir halde bulunabilir. Aslında, nevrit yerinde kullanılmakta olan bir terim değildir; çünkü sinir hastalıklarının ancak pek azı iltihaplanmadan ileri gelmektedir. Modern tıpta sinir hastalıkları "nöropati" olarak adlandırılmaktadır. Nevritin nedenleri hangileridir? a.  Tek bir sinirin zedelenmesine neden olan bir kaza. b.  Gerekli bir şekilde iyileşmemekte olan kemikte bir kırık, kalmış olabilen kemik artıkları veya büyümekte olan ve sinire baskı... Devamı »»»

Beyin,omurilik Ve Sinirler « Sinir Hastalıkları

Sinir sisteminin yapısı nedir? Yapı şunlardan kuruludur a.  Merkezi sinir sistemi; beyin ve omurilik bu sisteme dahildir. b.  Periferik sinir sistemi; belkemiğinden ayrılan ve vücudun çeşitli organlarına ve yapılarına giden sinirler. c.  Otonom (sempatik) sinir sistemi; bağırsaklar, mesane, kan damarları ve ayrıca terleme, kalp atış oranı, kan basıncı, vb. vücut fonksiyonları bu sinir sistemine bağlıdır. Kafatası sinirleri nedir? Bunlar beyinden gelen ve on iki çift olan sinirlerdir; kafatasındaki açıklıklardan geçerek yüzde, başta ve bazı başka organlardaki muhtelif yapıların ihtiyaçl... Devamı »»»