Cinsiyetin Belirlenmesi

Cinsiyetin Belirlenmesi « Seks  

Bir çocuğun cinsiyetini ne tayin eder?
Erkeğin spermasında (menisinde) özel bir kromozomun bulunup bulunmayışı. Çocuğun hangi cinsten, yani kız mı, erkek mi olacağı ile kadının yumurtasının hiçbir ilgisi yoktur.

Bir çocuğun kız veya erkek olacağı doğumdan önce tespit edilebilir mi?
Ancak çok komplike ve üstelik tehlikeli olan bir testle ve o da ancak dört çocukta üçünün cinsiyetini tespit etmek mümkün olmaktadır. Ceninin etrafındaki sıvıdan bir miktar alınmakta ve hormon etütlerine sevk edilmektedir. Günümüzde bu test usulü henüz tecrübe safhasındadır ve tavsiye edilmemektedir.

Bir insanın cinsiyetinin değiştirilmesi mümkün müdür?
Gazetelerde aksini iddia eden çeşitli haberlere rağmen bu mümkün değildir.

Hermafroditlik nedir?
Hem erkek ve hem de kadın cinsiyet organlarının bazı karakteristiklerini taşıyan organlarla doğan kişiye hermafrodit denir. Bu organların kadın yumurtalığına mı veya erkek testislerine mi ait olduğunu tespit etmek için bazen bir ameliyatla bu bezlerden, bir parça doku alınmakta ve mikroskopla incelenmektedir. Böyle bir kişinin, daha fazla erkekliğe mi kadınlığa mı eğilimi olduğunu tespit edebilmek için kan hücreleri ve cilt de bazı incelemelerden geçirilmektedir; bu testler en yakın cinsiyeti tespitte yararlı olmaktadır.

Psödohermafrodit nedir?
Bir cinsiyetin guddesi (kadın yumurtalığı veya testis torbası) olan, fakat tali cinsiyet organı eksikliklerle veya bazı hormonlarla başka şekil almış kişilere psödohermafrodit denir.

Çocuklara seks bilgileri hangi yaşta anlatılmalıdır?
Bunun, özel bir yaşı yoktur. Ancak, çocuklar soru sormaya başladıkları zaman, bunlar dürüst, doğruca ve sıkılma hissi gösterilmeden cevaplandırılmalıdır. Sorularından kaçınılmak doğru ve akıllıca bir hareket olmaz; kendilerine sorduklarından fazla bilgi vermek veya yanlış bilgi vermek de zararlı olur.

Çocuklar devamlı olarak genital organlarına dokunurlarsa, bu durdurulmalı mı yoksa önem verilmemeli midir?
Çocukların genital organlarını ellemeleri normaldir; ancak bunu aşırı derecede yapmaktaysalar o zaman doktorunuza bir danışın. Bu duygusal bir rahatsızlıktan veya lokal bir tahrişten ileri gelebilir. Bu hareketinden dolayı çocuğu azarlamayın ve cezalandırmayın. Çünkü böyle bir hareketiniz çocuğu sinirli bir hale sokabilir.

Mastürbasyon yapan bir çocuğa karşı anne ve baba ne gibi bir hareket tarzı takınmalıdır?
Eğer çocuk duygusal bakımdan rahatsız ve dengesiz bir karakterde değilse, en iyi yol bunu görmemezlikten gelmektir. Aksi takdirde bir doktorun fikri alınmalıdır. Mastürbasyon yapan çocukları cezalandırmak veya tehdit etmek akıllıca bir hareket olmadığı gibi, çeşitli sakıncaları da vardır.

Mastürbasyondan kalıcı fiziki veya akli bir zarar meydana gelebilir mi?
Eğer çocukta bunu yaparken bir suç işlediği hissi uyanmamışsa, hayır. Fakat çocuk bir suçluluk kompleksine kapılırsa duygusal rahatsızlığa yol açabilir.

Normal yaşayabilmek için cinsel temas mutlaka gerekli midir?
Hayır. Erginlerin yaşantısında seksin muhakkak surette gerekli olduğuna dair, fakat gerçekte asılsız olan, genel bir inanç mevcuttur. Bazı kişilerin tam bir bekar hayatı yaşayarak mutlu ve başarılı bir yaşantıları vardır. Ancak, bazı vakalarda, cinsel temasın eksikliği duygusal dengesizliklere neden olmakta veya cinsel eksiklik bu ruhsal dengesizliklerden ileri gelmektedir.

Cinsel ilişkileri olmayışından kişiye fiziki veya akli zararlar gelebilir mi?
Dengeleri bozuk olan kişiler yanlışlıkla mutsuzluklarını cinsel ilişkilerin eksikliğinde bulmaktadırlar. Aslında cinsel eksiklikleri akli dengesizliklerinden ileri gelmiş olabilir.

Cinsel arzuda hormonların rolü nedir?
Hormonlar, psikolojik davranış ile birlikte, kişiyi seks hareketine hazırlamakta önemli bir rol oynarlar. Yani hormonlar cinsel arzuyu harekete getirir.

Cinsel davranışların erken gelişmesi sonradan gelecek   hareketlerin düzenine büyük ölçüde tesirli olabileceği doğru mudur?
Kuşkusuz evet.

Fizyolojik bakımdan erkek ve kadınlarda, cinsel temas için en hareketli yaşlar hangileridir?
Bazı araştırmacılara göre erkekler yirmi yaşına varmadan önce en faal devirdedirler. Kadınlarda ise cinsel dürtü en kesin otuz yaşlarının sonlarında ve kırk yaşlarının başlangıcında olmaktadır.

Normal olarak erkeklerde cinsel arzu kadınlardan fazla mıdır?
Biyolojik bakımdan hayır. Ancak kadınlar sosyal dogmalarla ve etrafın tesirlerine daha bağlı bulunduklarından bu dürtülerini erkekler kadar açık gösterememektedirler.

Bir kişinin cinsel arzusu zaman zaman değişir mi, yoksa seksle ilgili olmayan bir kişi, hayat boyunca bu ilgisizliğini gösterir mi?
Hayır. Cinsel dürtüler zaman zaman büyük değişiklikler gösterebilir.

Kadınların adetleri kesildikten sonra cinsel arzularında bir değişiklik olur mu?
Kadınların adetleri kesildikten sonra cinsel arzuları büyük ölçüde artabilir.

Bir kadının rahim ve Fallop tüplerinin alınması, o kadının cinsel arzusunu ve kabiliyetini değiştirir mi?
Hayır. Aslında bu gibi bir ameliyat geçirmiş bir kadında cinsel arzu artış göstermektedir.

İsteri (nemfomani) nedir?
Kadınların davranışında nevrotik bir şekilde cinsel teması hastalık ölçüsünde fazla aramalarıdır. Ancak fazla cinsel temasla da bu gibi hasta kadınlar ilişkiden zevk duymamaktadırlar.

Erotik (cinsel duygu uyandıran) rüyanın anlamı nedir?
Çoğunlukla çocukluk çağında ve erginliğin erken yaşlarında meydana gelen normal bir olaydır.

Ciddi bir kalp rahatsızlığı olan bir kişi seks ilişkilerini sınırlandırmalı mıdır?
Evet, çünkü kalp üzerinde fazlasıyle bir zorlama yapabilir. Kalp sektesi veya kalp trombozu geçiren hastaların eşleriyle seks ilişkisini yeniden kurmadan doktorlarına başvurmaları gereklidir.

"Fazla seksli" terimiyle ne anlaşılmaktadır?
Bu bazı erkek ve kadınlarda rastlanan nevrotik bir davranış biçimidir. Bu gibiler hiç seçim yapmadan sekse, fazla giderler ve seks ilişkilerinde aşk ve duygusallık bulunmaz. (Fazla seksli terimi tıbbi veya psikiatrik bir terim değildir.)

"Az seksli" teriminden ne anlaşılır?
Dünyada birçok kişi vardır ki, bunların yaşantısında seksin rolü önemli değildir. Onun için "az seksli" terimi ancak nispi bir terim olup pek anlamı olmayan bir ifade olarak kullanılmaktadır.

Cinsel soğukluk (frijidite) ne demektir?
Cinsel arzunun eksikliği ve sekse cevap vermekte yetersizlik.

Cinsel soğukluğun sebebi nedir?
Genellikle sekse nevrotik davranışlarla bağlı duygusal bir olaydır. Bu gibi davranışlar çoğunlukla çocukluk çağında başlar ve kişi gelişinceye kadar şuuraltında gizlenir. Sonradan bunlar erkeğin ve ya kadının davranışlarında ve duygularında önemli roller oynamaya başlarlar.

Kadınlarda cinsel soğukluğun çocuk doğurmada herhangi bir tesiri olur mu?
Herhangi bir tesiri olamaz. Kadınların cinsel temasta orgazma ulaşmadan gebe kalamayacakları inancı tamamen asılsız ve yersizdir.

Cinsel soğukluğun yeterli bir tedavisi var mıdır?
Psikoterapi yardımcı olabilir. Fakat terapi yoğun ve uzun süreli olmalıdır.

İktidarsızlık ne demektir?
Erkeğin seks ilişkisini yapamamasıdır.

İktidarsızlık fiziki veya akli bir dengesizlikten mi ileri gelir?
Vakaların büyük çoğunluğunda iktidarsızlığın nedeni duygusal veya akli bir dengesizlikten ileri gelmektedir. Ancak muhtemel fiziki bir bozukluğun olmadığı da derinine giden fiziki bir muayeneyle de tespit edilmelidir.

Erkekler genellikle hangi yaşta iktidarsız olurlar?
Bu çok değişir. Bazı erkekler yetmiş hatta seksen yaşlarında bile erkekliklerini ve döl yapma yeteneklerini kaybetmezler.

İktidarsızlığın tedavisi nedir?
Vakaların büyük çoğunluğunda psikoterapi tavsiye edilir. Fazla yaşlılar dışında, erkeklerde iktidarsızlığın fiziki nedenlerden veya guddelerden geldiğine çok az vakada rastlanılır.

İktidarsızlık tedavisinde hormonlar yararlı olur mu?
Genellikle hayır. Ancak erkekte belirli hormon eksikliği müşahede edilmişse veya yaşı çok ilerlemişse bu tedavi yararlı olabilir. Altmış ile yetmiş yaşları arasındaki erkeklerde meydana gelen iktidarsızlık büyük çoğunlukla psikolojik veya duygusal nedenlerden ileri gelmiştir; bunlara hormonlar veya başka bir ilaç da tesirli olmaz.

Erkeklerde iktidarsızlık ve kısırlık arasındaki ayırım nedir?
İktidarsızlık seks ilişkileri yapamamak demektir. Kısırlık ise bir yumurtayı dölleyememektedir.Bazı erkekler iktidarlı fakat kısır olabilirler; ötekilerin yumurtayı dölleyebilecek kudretleri varken iktidarsız olabilirler.