Su Çiçeği

Su Çiçeği « Salgın Hastalıklar  

Suçiçeği nedir?
Bir bebeğin doğumunun üçüncü ayından sonra erginlik yaşına kadar yakalanabileceği bulaşıcı bir hastalıktır.

Suçiçeği neden ileri gelir?
Suçiçeği bir virüs çeşidinden ileri gelir.

Suçiçeği bir çocuktan başkasına nasıl bulaşır?
Genellikle doğrudan temastan geçer. Ancak bazı hallerde taşıyıcı üçüncü bir kişi tarafından veya bu hastalığa yakalanmış bir çocuğun ellediği maddelerin başka bir çocuk tarafından ellenmesiyle de bulaşabildiği sanılmaktadır.

Suçiçeği ne zaman bulaşıcıdır?
Hastalık kızıllık "çiçek" çıkmadan bir gün öncesinden, kabarcıkların bulunduğu bütün süre içerisinde bulaşıcıdır. Bu durum yaklaşık yedi gün süreli olmaktadır.

Hastalık bundan sonraki süresinde bulaşıcı mıdır?
Hayır.

Suçiçeğine yakalanan bir çocuğun ateşi yükselir mi?
Evet. Çocuğa gelen hafif bir ateş 38 ile 38.5 dereceye kadar yükselebilmektedir. Çok ciddi vakalarda ateş 40 dereceyi bulur.

Erginleşmekte olanlar veya büyükler de bu hastalığa yakalanabilirler mi?
Çok az çocuk bu hastalıktan kurtulmaktadır. Eğer hastalık çocukluk çağında gelmemişse ve erginlikte gelirse genellikle daha da ciddi olmaktadır.

Suçiçeği kızıllığı neye benzer?
İlk önce vücutta, genellikle göğüs ve karın bölgesi ile kollarda küçücük noktalar belirir. Noktalar ilk önce kızıl renkte ve iğne başı kadar olup birkaç saat içerisinde büyüyerek kabarcık haline gelir. Birkaç gün kabarcıklarda açık renkte bir sıvı bulunur ve sonra bu sıvı bulanık bir renk alır. Son olarak, hastalığın dördüncü veya beşinci gününde kabarcıklar kuruyarak kabuk bağlar.

Kabarcıklar vücudun hangi tarafında gelişmektedir?
Saçlarda, kafatası derisinde, ağızda, damakta, gözkapaklarında, apış aralarında ve vücudun diğer taraflarında gelişebilir.

Bütün noktalar aynı zamanda mı meydana çıkar?
Hayır. İlk üç dört gün yeni noktalar belirir ve sonunda bütün kabarcıklar kuruyarak kabuk bağlar.

Kabarcıklar içerisindeki sıvı, hastalığı başkasına bulaştırabilir mi?
Evet.

Bağlanan kabuklardan hastalık bulaşabilir mi?
Genellikle hayır.

Noktalar kaşıntı yapar mı?
Evet, hafif bir kaşıntı yapar.

Kaşıntının giderilmesi için ne yapılabilir?
"Kalamin" gibi ferahlatıcı bir losyon kullanılabilir veya karbonat ve su karışımı ile hazırlanan bir merhem bütün noktalara sürülebilir. Bunlar kaşıntıyı giderecektir.

Kaşıntıya karşı ağızdan alınabilecek ilaçlar var mıdır?
Evet, kaşıntıyı ferahlatacak çeşitli ilaçlar vardır ve doktorunuz bunları size tavsiye edebilecektir.

Genellikle kaç nokta meydana gelir?
Birkaç nokta veya yüzlerce nokta gelişebilecektir. Vaka ne kadar ciddi ise, nokta sayısı o oranda fazla olmak eğilimini göstermektedir.

Suçiçeği nasıl önlenebilir?
Günümüzde hastalığı önleyebilecek bir serum bulunmamaktadır.

Suçiçeğini önlemek veya hafifletmek için "gamma globulin" yararlı olmakta mıdır?
Hayır.

Suçiçeğinin muhtemel komplikasyonları nelerdir?
a.  Vücuttaki noktalardan tali bir enfeksiyon meydana gelebilir.
b.  Bazı nadir vakalarda ansefalit veya beyin iltihaplanması suçiçeği komplikasyonu olarak görülmüştür.
c.  Bazı hallerde suçiçeğinden sonra zatürree meydana gelmektedir.
d.  Bazı nadir vakalarda orta kulak iltihabı gelişmektedir. Bütün bunlar nadir komplikasyonlardır.

Hasta çocuğun suçiçeğini kaşıması önlenmeli midir?
Evet. Noktaların fazla kaşınmasıyla kabarcıklar patlayabilir ve tali enfeksiyon ihtimalini artırır. Hafif kaşıntı çoğunlukla herhangi bir zarara neden olmamaktadır.

Bir çocuğun kaşınması nasıl önlenebilir?
Eğer çocuk çok ufaksa, çocuğa torba eldiveni takılması gerekebilir. Yaşı ilerlemiş çocuklara kaşınmanın zararları açıklanmalı ve kaşımaması temin edilmelidir.

Suçiçeğine yakalanan bir çocuğun tecrit altına alınması gerekli midir?
Çocuğun ailenin öteki fertlerinden tecrit edilmesine lüzum görülmemektedir. Çünkü aynı ev içerisinde hastalığın çocuklar arasında bulaşmasını önlemek imkansızdır. Ancak, evdeki kardeşleri dışındaki çocuklarla temas etmemesi şüphesiz temin edilmelidir.

Bir çocuğun tecrit süresi ne kadar olmalıdır?
Hastalığın başlamasından yaklaşık on gün veya kabarcıklar tam anlamıyla kuruyuncaya kadar. Bazı yerlerde hastalanan çocuklar kabuklar tam olarak dökülünceye kadar okula kabul edilmemektedir. Fakat kentlerin büyük çoğunluğunda kabarcıklar kuruduktan sonra çocukların okula gitmesine izin verilmektedir.

Suçiçeği hastalığı, kalıcı yara izleri bırakır mı?
Kabarcıkların kabukları düştükten sonra hafif izler kalabilmektedir. Fakat bunlar sürekli olmayıp, birkaç ay içerisinde, en uzun süre olarak bir yıl içerisinde ortadan kaybolacaktır. Ancak, çocuk noktaları kaşımış ve tali bir enfeksiyon meydana gelmişse, gelişen yara izleri sürekli olarak kalabilecektir.

Suçiçeği hastalığının tedavisinde  antibiyotik ilaçlar yararlı olmakta mıdır?
Hayır. Hastalığa hiçbir etkileri yoktur ve ancak tali bir enfeksiyon meydana gelişmişse kullanılmalıdır.

Hastalık süresince çocuk yatakta tutulmalı mıdır?
Hastalığın ilk birkaç gününde çocuğun yatakta tutulması yararlıdır. Özellikle yeni noktalar çıkmakta iken ve çocuğun ateşi varken Bundan sonra çocuğun yataktan çıkmasına izin verilebilinir.

Suçiçeğinin akut safhasında çocuğa banyo yaptırılmalı mıdır?
Hastalığın ilk birkaç gününde çocuğa banyo yapılmaması tercih edilir. Eğer çocuk fazlasıyla rahatsızlık hissetmekteyse, ılık bir banyo kendisine zarar getirmeyecektir.

Çocuğa ne zaman banyo yaptırılabilir?
Bütün noktalar kabuk bağladıktan sonra. Bu şekilde kabuklar yumuşayacak ve daha kolay dökülecektir.

Bir çocuk suçiçeği hastalığına ikinci bir kez yakalanabilir mi?
Hayır