Polio Ansefallt

Polio Ansefallt « Salgın Hastalıklar  

Çocuk felcinin "ansefalitik" tipi hangisidir?
Bu tip hastalıkta, hasta çocuk devamlı uykulu ve son derece sinirli olur. Çocukta spazm olabilir ve komaya girebilir; bazı hallerde göz veya yüz adaleleri felci olabilir.

Bütün çocuk felci vakalarında ölüm oranı nedir?
Yaklaşık % 4 ile 6 arası.

Çocuk felcinin hastanede tedavi edilmesi gerekli midir?
Hayır. Bazı doktorlar hastaların, özellikle hafif olan vakaların, evlerinde tedavi görmelerini tercih etmektedirler. Evlerde gerekli tertibatı almak mümkünse bütün "abortif" ve "paralitik olmayan" tip hastalar evlerinde tedavi görebilirler.

Bir çocuk felci hastasının doktoru tarafından sık sık kontrol edilmesi gerekli midir?
Evet. Hasta, doktor tarafından günde birkaç kez muayene edilmelidir. Bu, özellikle hastalığın akut safhasında hastanın ateşi varken ve felç olma durumu gelişirken gereklidir.

Eğer hasta çocuk evinde tedavi edilmekteyse, özel hemşirenin yakında bulunması gerekli midir?
Evet.

Bir çocuk evde tedavi edilmekteyse ve felç gelişmesi başlarsa kendisini hastaneye kaldıracak zaman olacak mıdır?
Evet.

Günümüzde çocuk felci nasıl tedavi edilmektedir?
Yatakta kesin istirahat, sancıların ve adale sertliğinin giderilmesi, gerekli sıvı ve gıda ihtiyacının temini ve mümkünse özel hemşire tarafından iyi bir bakım gerektir.

Çocuk felcini tedavi edecek özel ilaçlar var mıdır?
Hayır.

Çocuk felci tedavisinde antibiyotik ilaçlar yararlı mıdır?
Hayır.

Herhangi bir serum veya "gamma globulin" çocuk felci tedavisinde yararlı olabilmekte midir?
Hayır.

Serumlar veya "gamma globulin" felcin gelmesini önleyebilir mi?
Hastalık başladıktan sonra hayır.

Felce uğrayan adaleler istirahat mı ettirilmeli yoksa bunlara egzersiz mi yaptırılmalıdır?
Hastalığın akut devrinde bütün adaleler istirahat ettirilmelidir.

Adalelerin spazmlarını veya sancısını hafifletmek için tedavi metotları var mıdır?
Evet. Etkilenen alanlara sıcak kompresler yapılabilinir; bu spazm ve sancıyı hafifletmekte çok yararlı olmaktadır.

Bu tedavi metodu hastalığın akut safhasında tatbik edilebilmekte midir?
Evet. Buna Sister Kenny tedavisi denmektedir.

Sistet Kenny tedavi metodu felcin gelişini önleyebilir mi?
Hayır.

Sister Kenny tedavi metodu gelişmiş bir felci tedavi edebilir mi?
Hayır.

Çocuk felci istirahat tedavi metodu ne kadar süre devam ettirilmelidir?
Hastalığın birinci ve ikinci haftasında, ateş normale dönüşünceye, bütün ağrılar ve spazmlar geçmiş oluncaya kadar.

Çocuk felcinin akut safhası geçtikten sonra, ne gibi bir tedavi metodu takip edilmektedir?
Eğer felç gelişmemişse, özel bir tedavi uygulamak gerekli olmamaktadır. Eğer felç gelişmişse hastaya nekahet devrinde uzun süre ortopedik ve rehabilitasyon tedavisi yapılması lüzumlu olacaktır Bu tedavi, nekahet devrinden sonra da bir veya iki yıl devam ettirilmelidir.

Felç olmuş adalelerin uzun süreli tedavisi nasıl yapılmaktadır?
Etkilenen kısımlara masaj yapılmakta, hastaya aktif egzersizler ve yeniden eğitim metotları tatbik edilmektedir. Bu tedavi metotları ortopedik operatör ve özel terapist tarafından tatbik edilmelidir. Bunlar bu tedavide psikoterapi, destekler, su tedavisi özel egzersizler vb. kullanacaklardır.

Felç bir kez gelişti mi her zaman sürekli olacak mıdır?
Her zaman değil. Felcin büyük bir kısmı zamanla kaybolacaktır. Akut safhanın sonunda felcin bir değerlendirilmesi yapılmaktadır. Genellikle, denebilir ki felç olan adalelerin % 50'si iyileşecektir.

Felç yapan hastalık vakalarında bile bazı hallerde tam iyileşme olabilmekte midir?
Evet. Etkilenme az olmuşsa, vakaların yarısında tam iyileşme gerçekleşmektedir.

Felç oluşundan ne kadar süre sonra fizik tedaviye başlanmalıdır?
Hastalığın akut safhası geçer geçmez bu tedaviye başlanmalıdır.

Felç olmuş kol ve bacaklara yararlı olabilecek ameliyat metotları var mıdır?
Evet. Felç olmuş bir kol veya bacağa sağlam bir adale veya kirişin nakliyle çok kez bu organın fonksiyonları gelişmiş olacaktır.

Çocuk felcine yakalanmış bir çocuk ne kadar süre sonra okuluna devam edebilir?
Eğer hastalık "abortif" tipten olmuşsa bir iki hafta sonra okuluna dönebilir. Eğer hastalık "paralitik olmayan" türündense bu süre on gün ile iki hafta arasıdır. Eğer felç olmuşsa okula dönüşü felcin ciddiyetine ve gerekecek tedavi süresine tabi olacaktır.

Bir çocuk felci hastası ne kadar süre tecrit edilmelidir?
Aşağı yukarı bir hafta.

Bir evde çocuk felci vakası olmuşsa evin dezenfekte edilmesi gerekli midir?
Evin iyice yıkanıp temizlenmesi yeterlidir.

İki tip çocuk felci aşısı mı vardır?
Evet. Sabin aşısı, ki bu ağızdan alınmaktadır ve Saik aşısı; bu da enjeksiyon ile yapılmaktadır.

Bu aşılar nasıl verilmektedir?
Salk aşısı öldürülmüş bir aşıdır; bu birer ay aralıkla enjeksiyonla üç dozda verilmektedir. Sabin aşısı ise zayıflatılmış, fakat canlı bir aşıdır. Bir şeker tanesi üzerinde veya şurupla verilmektedir. Bu son ilaç çocuk iki veya üç aylık olduktan sonra kendisine verilebilmektedir. Birer ay aralıklarla üç doz verilmektedir. Bazı doktorlar Tip I, II ve III'ü ayrı vermekte ve bir yıl sonra her üç tipten bir yardımcı aşı kullanmaktadırlar. Başkaları üç dozda her üç tipi bir solüsyonda vermeyi uygun bulmaktadırlar; Bir yıl sonra da yardımcı aşıyı vermektedirler.

Bu aşılar sürekli muafiyet kazandırmakta mıdırlar?
Evet, özellikle yardımcı aşılar bir yıl sonra verilmekteyse.

Tercih edilen aşı hangisidir?
Enjeksiyon ile verilen Saik aşısı çok az kullanılmaktadır. Ağızdan alman Sabine aşısının verilmesi çok daha kolay olup tesirleri de ötekinden az bir üstünlük göstermiştir. Bugün bütün dünyada Sabin aşısı tercih edilmektedir.

Aşılanmak çocuk felcine engel olabilir mi?
Evet. Ancak ne yazıktır ki bütün çocuklara çocuk felci aşısı yapılamamaktadır. Asıl mesele aşıların tesiri değil, bunların dağıtım ve kullanım durumlarıdır.

Çocuk felci görülmüş olan yerlerde çocuklara çocuk felci aşılaması yapılabilir mi?
Evet.

Çocuk felcine bir kişi ikinci kez yakalanabilir mi?
Evet, ama bu, nadiren olmaktadır.

Bir çocuğun ikinci kez çocuk felcine yakalanması nasıl mümkün olmaktadır?
Çocuk ancak bir tip çocuk felcine karşı muafiyet kazanmış olabilir ve ötekilerine karşı muafiyeti bulunmamaktadır.

Çocuk felci geçirmiş olan çocuklara da, çocuk felci aşısı verilmeli midir?
Evet, çünkü belki de ancak bir tip çocuk felcine karşı muafiyet kazanmış olabileceklerdir.

Bir ailede bir çocuk felci hastası varsa, öteki aile fertlerine  gamma globulin verilmeli midir?
Hayır. Hiçbir faydası yoktur.

Gelişmiş insanlar çocuk felcine karşı muaf iseler neden bunlara da önleyici aşı yapılması gerekmektedir?
Gelişmiş kişilerin yalnız % 80 ile 85 arasındakilerin hastalığa karşı muafiyetleri vardır ve hangilerinin muaf olduğunu tespit edecek pratik bir yol bulunmadığından, hepsine aşı olmaları tercih edilmektedir.

Çocuk felci aşısının bir zararı olabilir mi?
Hayır. Şimdiye kadar bu aşıların bir zararı olduğu görülmemiştir.

Gebe kadınlara çocuk felci aşısı yapılmalı mıdır?
Muhakkak ki evet. Gebe kadınların çocuk felcine eğilimleri fazladır ve bu yüzden onlar başkalarından çok daha fazla bu hastalığa karşı korunmak ihtiyacındadırlar.

Çocuk felci aşısı anneye veya doğmamış çocuğa zararlı olabilir mi?
Hayır.

Çocuk felci aşısı gebe kadınlara ne zaman yapılmalıdır?
Mümkün olduğu kadar erken.