Abortif Polio

Abortif Polio « Salgın Hastalıklar  

"Abortif polio" nun belirtileri nedir?
Hafif ateş, boğaz ağrısı, baş ağrısı, bulantı veya kusma, ishal veya kabızlık yapan kısa süreli hafif bir hastalıktır. Bir iki gün süreli olup, sinir sistemini etkilemez ve hiçbir felç haline neden olmaz.

"Abortif polio" tipi bulaşıcı mıdır?
Evet.

Bu tip çocuk felci muafiyet getirir mi?
Evet.

Bütün çocuk felci vakalarının bu kategoriye giren yüzde oranı nedir?
Bütün vakaların % 90 ile 95 arasının bu kategoriye girdiği sanılmaktadır.

Bu tip hastalığın teşhis edilmesi kolay mı olmaktadır?
Hayır. Çok kez bir bağırsak virüs enfeksiyonu veya yaz ishali olarak kabul edilmektedir.

Bu episodlarm hastalığın gerçek bir tipi olduğu nasıl anlaşılabilir?
Bu kişilerin kanında muafiyet kazandıran maddeler bulunur ve bu maddeler ise ancak bir çocuk felci virüsü ile gelmiş olabilir. Ayrıca, bu gibi kişilerden hastalık süreleri içerisinde boğaz veya dışkı kültürleri alıp tahlil edilmiş olsaydı bunlarda çocuk felci mikrobuna, rastlanırdı.

Bu vakaların genellikle asıl çocuk felci olan bir kimseyle   temastan sonra meydana geldiği iddiası doğru mudur?
Evet. Çocuk felcine yakalanmış hastalarla devamlı temasta olan akraba ve dostlar arasında birçok "abortif" felç vakalarına rastlanmıştır.

"Abortif" tipinde felç vakalarına sağlık durumları yetersiz olan yerlerde fazla rastlandığı doğru mudur?
Evet. Bütün dünyada kalabalık olan bazı kentlerde, özellikle iklimi sıcak olan yerlerde, üç ve dört yaşlarındaki çocukların yaklaşık hepsi, hastalığın "abortif" tipini geçirmiş bulunacağından, hastalığa karşı muafiyet kazanmış olacaklardır.

Bir çocukta "abortif" tipinde çocuk felci olup olmadığını tespit edebilecek özel testler var mıdır?
Evet; ama bunların yapılması çok zor ve çok pahalıya mal olmaktadır.