Tüberküloz Aşısı

Tüberküloz Aşısı « RH İmmünizasyonu ve Aşıları  

Vereme karşı muafiyet kazanma yolları var mıdır?
Evet. BCG diye adlandırılan bir aşı vardır. 
 
Verem aşısının ne zaman yapılması tavsiye edilmektedir?
Bazı hallerde, bir kişi uzun süre veremli bir kişi ile temasta bulunmuşsa, bu aşının yapılması tavsiye edilir.