Tüberkülin Testi

Tüberkülin Testi « RH İmmünizasyonu ve Aşıları  

Tüberkülin testi nedir?
Çocuğun vücudunda tüberküloz (verem) mikroplarının bulunup bulunmadığını tespit etmek için yapılmakta olan bir testtir.

Yapılabilecek hangi verem kontrol testleri vardır?
a.  Deri-altı (intradermal) veya Mantoux) testi.
b. Yama (paten) testi.
c. "Tine" testi.
d  "Heaf" testi.
Bütün bu testler verem mikrobunun hassasiyet göstermekte olduğu testin değişik şekilleridir. Bu testler yalnızca vücutta mikrop bulunup bulunmadığı gösterirler, bir hasara neden olup olmadığını göstermezler. Bu hasara yalnızca röntgen filmleriyle tespit edilir.

"Tine" testi nasıl yapılmaktadır?
Test maddesi ile kaplanmış dört ufak iğne ucu bulunan plastik saplı küçük bir aygıtla. Bu uçlar kişinin ön kolu üzerine bir veya iki saniye bir süre için basılmaktadır. Birkaç gün sonra doktor bu kolu muayene edecek ve testin yapıldığı alanda kırmızı noktaların bulunup bulunmadığını kontrol edecektir.

Bu test ağrıya neden olur mu?
Hayır.

Test ne göstermektedir?
Eğer test menfi ise, hiçbir nokta görülmeyecektir. Bu da çocuğun vücudundan verem mikrobu bulunmadığını gösterir.

Test müspet çıkarsa ne yapılmalıdır?
Test müspet çıkmışsa, çocuğun göğsünün bir röntgen filmi alınmalı ve mikrobun hasar yapıp yapmadığı tespit edilmelidir. Çok genç bir çocukta bu testin müspet çıkmasından genellikle aktif verem olduğu ve bunun tedaviye gerek gösterdiği anlaşılmaktadır. Bu daha büyümüş bir çocukta böyle değildir.

Test hangi yaşta yapılmalıdır?
İlk test çocuk on iki aylıkken yapılabilir. Bundan sonra çocuk on veya on iki yaşına gelinceye kadar her yıl tekrarlanır. Hastalığın erken teşhisi vücudun başka taraflarına yayılmasını önlemek bakımından çok önemlidir.

Bir çocukta test müspet çıkarsa ailenin öteki fertleri için ne yapılmalıdır?
Onlarda da verem olup olmadığını anlamak için bütün aile fertleri de teste tabi tutulmalıdırlar.