Schick Testi

Schick Testi « RH İmmünizasyonu ve Aşıları  

Schick testi nedir?
Bu testle bir çocuğun difteriye karşı muaf olup olmadığı veya aşı ile bu hastalığa karşı muafiyet kazanıp kazanmadığı anlaşılmaktadır. Schick testi günümüzde pek nadiren yapılmaktadır.

Schick testi nasıl yapılmaktadır?
Ön kolun derisine az miktarda toksin enjekte edilmektedir; iki ile dört gün kadar sonra meydana gelen tepki incelenmektedir. Eğer kolda hiçbir şey görülmezse, test menfi olarak kabul edilmekte ve çocuk difteriye karşı muafiyet kazanmış olmaktadır.

Müspet bir Schick testi nedir?
Eğer deride bir madeni lira büyüklüğünde bir kızıllık ve kalınlaşma görülürse, testin müspet olduğuna karar verilmekte ve çocuğun difteriye karşı muafiyet kazanmadığına kanaat getirilmektedir.

Schick testinin yapılması çocuğa herhangi bir şekilde rahatsızlık verir mi?
Hayır, vermez.

Eğer Schick testi müspet çıkarsa ne yapılmalıdır?
Çocuğa gerekli bütün difteri aşısı serisi yapılmalıdır.