Çocuk Felci Aşısı

Çocuk Felci Aşısı « RH İmmünizasyonu ve Aşıları  

Çocuk hasta iken çocuk felci aşısı yapılmalı mıdır?
Hayır. Çocuğun o hastalıktan iyileşmesi beklenmelidir.

Çocuk felci aşısı emniyetli midir?
Evet. Kesinlikle emniyetlidir.

Çocuk felci aşısı, çocuk felci hastalığına neden olabilir mi?
Hayır.

Çocuk felci aşısı ne ölçüde etkilidir?
Büyük ölçüde tesirli olduğu kabul edilmektedir ve aşılananların % 95'inden fazlasını hastalığa karşı koruyacaktır. Aşı yapılıp hastalığa yakalananlarda ise, hastalık çok hafif bir şekilde gelişecek ve çoğunlukla felce neden olmayacaktır.

Alerjisi olan çocuklara, çocuk felci aşısı yapılabilir mi?
Evet. Alerjik olanlarda aşıya karşı ciddi tepkilere rastlanılmamıştır.

Çocuk felci aşısına karşı genellikle tepkiler meydana gelmekte midir?
Hayır. Bazı hallerde bir gün sürecek hafif bir nöbet veya rahatsızlık hissedilebilecektir.

Çocuk felci aşısı yapıldıktan sonra bazı özel tedbirlerin alınması gerekli midir?
Hayır.

Çocuk felci aşısında penisilin bulunmakta mıdır?
Hayır. Saik tipi aşıda vardı; fakat ağızdan alman Sabin aşısında yoktur. Günümüzde ise yalnız Sabin aşısı kullanılmaktadır.

Penisiline karşı hassas olanlara ağızdan alman Sabin aşısı verilebilir mi?
Evet.

Çocuk felci aşısı başka aşılarla aynı zamanda verilebilir mi?
Evet.

Çocuk felci aşısı yılın herhangi bir zamanında verilebilir mi?
Evet.

Ağızdan verilen çocuk felci aşılarının tam verilme süresi dolduktan ne kadar süre sonra, hastalığa karşı muafiyet kazanılır?
Birkaç hafta içerisinde.

Ağızdan üç doz çocuk felci aşısı verildikten sonra, gelecek bir veya iki yıl içinde bunu tekrarlamak gerekir mi?
Hayır. Ağızdan alınan çocuk felci aşılarının tümü alındıktan sonra. meydana gelen muafiyetin sürekli olduğu sanılmaktadır. Ancak, tam bir garantiye almak için, bazı çocuk doktorları ilk aşıların yapılmasından birkaç yıl sonra ikinci bir seri yapılmasını öngörmektedirler.

Daha gelişmiş  çocuklara ve erginlere de çocuk felci aşısı yapılmalı mıdır?
Evet. Hastalığın salgınlaşması ancak bu şekilde tamamen ortadan sürünebilecektir.

Bir kişi çocuk felci olmuşsa, yapılacak aşıdan yararlanabilecek midir?
Evet. Aşı muafiyetini artıracaktır. Ayrıca, kişi yalnız bir çocuk felci türüne karşı muafiyet kazanmış olabilecektir. Aşı öteki hastalık türlerine karşı da muafiyet getirecektir.

Çocuğun bademcikleri alınacaksa çocuk felci aşısının yapılması ertelenmeli midir?
Hayır.

Aşı yapılmadan bir kişinin çocuk felcine karşı muafiyeti olduğunu tespit edebilmek için yollar var mıdır?
Evet. Fakat bu işlem her zaman başvurulacak bir metot değildir. Çok pahalıya mal olan bu test, ayrıca çok zaman almaktadır. Üstelik bu testi yapabilecek ancak birkaç laboratuar vardır.