RH İmmünizasyonu ve Aşıları

Kuduz Aşısı « RH İmmünizasyonu ve Aşıları

Kuduza karşı tesirli bir muafiyet aşısı var mıdır? Evet. Kuduza karşı aşının ne zaman yapılması tavsiye edilmektedir? Bir insan, kuduz olabileceği şüphe edilen bir köpek, kedi, tilki, sincap, tavşan, fare, kurt, vb. tarafından ısırılmış olduğu zaman. Her köpek ışınlısında kuduz aşıları yapılmakta mıdır? Hayır. Köpeğin hasta olduğu bilindiği veya şüphelenildiği zamanlar kuduz aşısı yapılır. Isıran köpek müşahede altına alınır ve kendisinde kuduzun olup olmadığı kontrol edilir. Köpeğin sağlıklı olduğu tespit edilirse kuduz aşısının yapılmasına gerek yoktur. Eğer kişiyi ısıran hayvan ... Devamı »»»

Tüberküloz Aşısı « RH İmmünizasyonu ve Aşıları

Vereme karşı muafiyet kazanma yolları var mıdır? Evet. BCG diye adlandırılan bir aşı vardır.    Verem aşısının ne zaman yapılması tavsiye edilmektedir? Bazı hallerde, bir kişi uzun süre veremli bir kişi ile temasta bulunmuşsa, bu aşının yapılması tavsiye edilir.... Devamı »»»

Tifo Aşısı « RH İmmünizasyonu ve Aşıları

Tifo aşısı ne zaman yapılmaktadır? Çocuk veya ergin kişi tifo olabilecek bir ülke veya yere gideceği zaman. Birçok ülkede tifo hastalığına daha fazla rastlanmaktadır. Tifo hastalığına karşı rutin muafiyet kazanma nasıl temin edilmektedir? Bir veya iki hafta ara ile deri altına veya deriye üç seri enjeksiyon yapılmaktadır. Ne aşı maddesi kullanılmaktadır? Genellikle ölü tifo ve paratifo mikropları. Tifoya karşı yapılan aşılar tesirli midir? Evet. Tifo aşıları tepkilere neden olur mu? Evet. kol fazlasıyla kızıllaşabilir ve şişebilir; iki veya üç gün ateş yapabilir. Tifo aşısı... Devamı »»»

Kabakulak Bağışıklığı « RH İmmünizasyonu ve Aşıları

Kabakulak hastalığına karşı aşı var mıdır? Evet. Kabakulak hastalığına karşı çok tesirli bir aşı vardır ve yumurtaya alerjik olmayan bütün çocuklara yapılmalıdır.... Devamı »»»

Kızamıkçık Bağışıklığı « RH İmmünizasyonu ve Aşıları

Kızamıkçığa karşı aşı yapılması gerekli midir? Evet. Kızamıkçık aşıları çok tesirlidir. Hastalığı geçirmemiş bütün çocuklara ve çocuk doğuracak yaşta olan kadınlara bu aşı yapılmalıdır. Kadınlara aşı yapıldığı zaman gebe olmamaları ve bu aşı yapıldıktan iki ay sonrasına kadar gebe kalmamaları gereklidir.... Devamı »»»

Kızıl Bağışıklığı « RH İmmünizasyonu ve Aşıları

Kızıl hastalığına karşı muafiyet sağlayıcı enjeksiyonlar var mıdır? Evet, ancak bunlar artık yapılmamaktadır. Antibiyotik ilaçlar bu hastalığın tedavisinde o ölçüde tesirli olmaktadır ki, artık muafiyet enjeksiyonların yapılmasına gerek duyulmamaktadır.... Devamı »»»

Kızamık Bağışıklığı « RH İmmünizasyonu ve Aşıları

Kızamığa karşı muafiyet kazanmak için memnuniyet verici metotlar var mıdır? Evet, kızamık aşıları vakaların % 90'ından fazlasında tesirli olmaktadır. Kızamık aşısı hangi yaşta yapılmalıdır? Çocuk dokuz aylık olduğu zaman. Daha ileri yaştaki çocuklar, eğer kızamık çekmemişlerse, yaşları ne olursa olsun aşılanmalıdırlar. Kızamık aşısı nasıl yapılmaktadır? Ya öldürülmüş kızamık virüsü yapılmaktadır veya zayıflatılmış canlı kızamık mikrobu aşısı. Bazı hallerde ikisinin bileşiminden hazırlanan aşı kullanılmaktadır. Bir çocuk kızamık geçirmişse yine de kendisine kızamık aşısı verilmeli m... Devamı »»»

Çocuk Felci Aşısı « RH İmmünizasyonu ve Aşıları

Çocuk hasta iken çocuk felci aşısı yapılmalı mıdır? Hayır. Çocuğun o hastalıktan iyileşmesi beklenmelidir. Çocuk felci aşısı emniyetli midir? Evet. Kesinlikle emniyetlidir. Çocuk felci aşısı, çocuk felci hastalığına neden olabilir mi? Hayır. Çocuk felci aşısı ne ölçüde etkilidir? Büyük ölçüde tesirli olduğu kabul edilmektedir ve aşılananların % 95'inden fazlasını hastalığa karşı koruyacaktır. Aşı yapılıp hastalığa yakalananlarda ise, hastalık çok hafif bir şekilde gelişecek ve çoğunlukla felce neden olmayacaktır. Alerjisi olan çocuklara, çocuk felci aşısı yapılabilir mi? Evet.... Devamı »»»

Çiçek Aşısı « RH İmmünizasyonu ve Aşıları

Bütün çocuklar çiçek hastalığına karşı aşılanmalı mıdırlar? Hayır. Aşının yaptığı komplikasyonların tehlikesi bazen hastalığa yakalanmaktan daha riskli olduğundan çiçek aşısının yapılması artık tavsiye edilmemektedir. Hastalık yaklaşık olarak dünyadan silinmiş bulunmaktadır. Ancak, civarda çiçek hastalığına yakalananlar olmuşsa, aşının çocuklara yapılması muhakkak gerekecektir. Çiçek aşısının yapılması için vücutta en uygun yer neresidir? Aşının üst kolun dış kısmında omuza yakın bir alanda yapılması tercih edilmektedir. Aşı genellikle sol kola yapılmaktadır. Çiçek aşısı çocuğun kalças... Devamı »»»

Tüberkülin Testi « RH İmmünizasyonu ve Aşıları

Tüberkülin testi nedir? Çocuğun vücudunda tüberküloz (verem) mikroplarının bulunup bulunmadığını tespit etmek için yapılmakta olan bir testtir. Yapılabilecek hangi verem kontrol testleri vardır? a.  Deri-altı (intradermal) veya Mantoux) testi. b. Yama (paten) testi. c. "Tine" testi. d  "Heaf" testi. Bütün bu testler verem mikrobunun hassasiyet göstermekte olduğu testin değişik şekilleridir. Bu testler yalnızca vücutta mikrop bulunup bulunmadığı gösterirler, bir hasara neden olup olmadığını göstermezler. Bu hasara yalnızca röntgen filmleriyle tespit edilir. "Tine" testi nasıl yapılm... Devamı »»»

Schick Testi « RH İmmünizasyonu ve Aşıları

Schick testi nedir? Bu testle bir çocuğun difteriye karşı muaf olup olmadığı veya aşı ile bu hastalığa karşı muafiyet kazanıp kazanmadığı anlaşılmaktadır. Schick testi günümüzde pek nadiren yapılmaktadır. Schick testi nasıl yapılmaktadır? Ön kolun derisine az miktarda toksin enjekte edilmektedir; iki ile dört gün kadar sonra meydana gelen tepki incelenmektedir. Eğer kolda hiçbir şey görülmezse, test menfi olarak kabul edilmekte ve çocuk difteriye karşı muafiyet kazanmış olmaktadır. Müspet bir Schick testi nedir? Eğer deride bir madeni lira büyüklüğünde bir kızıllık ve kalınlaşma görül... Devamı »»»

Rh İmmünizasyonu Ve Aşıları « RH İmmünizasyonu ve Aşıları

Aktif muafiyet (bağışıklık) nedir? Hastalığı çekmiş olmanın getirdiği muafiyet veya uzun süreli korunma antikorlarını getirecek bir maddenin enjekte edilmesiyle elde edilen muafiyettir. Hangi hastalıklara bir kez yakalandı mı, sürekli muafiyet kazanılır? Kızamık, kızıl hastalığı, difteri, kızamıkçık, kabakulak, boğmaca öksürüğü ve suçiçeği, tifo, çiçek hastalığı, çocuk felcine yakalananlar da bu hastalıklara karşı sürekli muafiyet kazanırlar. Pasif veya kalıtımsal muafiyet ne anlama gelmektedir? Anne hastalığı kısa bir süre önce çektiği takdirde, çocuk doğarken annesinde bulunan ve an... Devamı »»»