Selim Prostat Büyümesi

Selim Prostat Büyümesi « Prostat  

Prostatın selim şekilde büyümesi ne demektir?
Bu, prostatın bazı kısımlarının yıllar boyunca büyümesini gösteren bir durumdur. Bu gibi prostat büyümesi hallerinde habislik durumuna rastlanmamaktadır.

Bütün erkeklerde yaşlanınca prostat büyümesi normal bir gelişme olarak mı kabul edilmektedir?
Evet. Kırk ile kırk beş yaşlarında olan yaklaşık bütün erkeklerde prostat yavaş yavaş büyümeye başlar.

Bütün erkeklerde prostat büyümesinin belirtileri görülür mü?
Hayır. Erkeklerin büyük bir çoğunluk1, ömürlerini prostatlarından hiçbir zorluk çekmeden sürdürmeye devam ederler. Şurası hatırda tutulmalıdır ki, prostatın büyümesi yaşlanmanın normal bir yönüdür.

Prostat büyümesine tıbbi müdahale ne zaman gerekli olur?
Normal idrar etmede engelleme olduğu zaman.

Prostat büyümesinin sonucu ne olabilir?
İdrar edilmesine engel olabilir. Bu rahatsızlık akut idrar tıkanıklığı olarak tanımlanmaktadır.

Fazla cinsel temasta bulunmak ile prostatın büyümesi arasında bir ilişki var mıdır?
Hayır.

Prostatı büyüyen her erkeğe ameliyat yapmak gerekmekte midir?
Hayır. Yalnız dört erkekten birinde belirtiler görülür. Belirtiler görülen erkekler arasında ise yalnız dörtte birinin ameliyat olması gerekir.

Büyüyen prostatlar için yeterli tıbbi tedavi metotları var mıdır?
Bazı doktorlar tarafından tavsiye edilen hormon tedavileri bu hastalığa yardımcı olmamaktadır. Prostat masajı, bazı hallerde belirtilerin azalmasına yol açacaksa da prostatın ufalmasına yardımcı olamayacaktır. Eğer büyüme bir iltihaplanmayla ilişkili ise, bu durumun kontrol altına alınması belirtileri hafifletebilecektir.

Prostat büyümesinin en genel belirtileri hangileridir?
a.  Gündüzleri fazla idrar edilmesi.
b.  Geceleri birçok defa dışarıya çıkma ihtiyacının duyulması (noc-turia).
c.  İdrara başlarken zorluk çekilmesi.
d.  Edilen idrarın miktarında azalma ve akışın da hafiflemesi.
e.  İdrardan önce ve sonra damla akıntısı.
f.  İdrar ederken yanma hissedilmesi.
g.  Daha sonraları idrar edememek (akut idrar tıkanıklığı).
h.  İdrarla beraber kan gelmesi.
Prostatın büyüme oranına göre tıkanıklıklar ve belirtiler aynı oranda fazla olacaktır.

Prostat büyümesinin sidik torbası ve böbrekler üzerindeki tesiri ne olmaktadır?
Sidik torbasının başlıca fonksiyonu idrar çıkarmak olduğuna göre, prostatın büyümesiyle meydana gelecek engellemeden dolayı, sidik torbasının idrarı ifraz etmek için daha fazla çalışmak zorunluluğunda kalacağı tabiidir. Bunun sonucu olarak sidik torbasının çeperi kalınlaşmakta, ağırlaşmakta ve daha fazla adaleli olmaktadır. Gitgide sidik torbası her boşalmada bütün idrarı çıkaramayacak duruma gelecektir. Bu toplanan idrar devamlı olarak artacak ve sonunda uterusdan böbreğe doğru anormal arka baskısına neden olacaktır. Üretranın genişlemesiyle birlikte böbrek fonksiyonu bozulmakta ve hastanın genel sağlık durumuna da olumsuz yoldan tesir etmektedir. Böyle bir rahatsızlık tedavi edilmediği takdirde böbrekler çalışamayacak hale gelecek, bu da üremi ve ölüme neden olabilecektir.

İdrar torbasının tam olarak boşalmaması hastaya ne gibi zararlar getirir?
Bu hal idrarın durgunlaşmasına yol açar ki bu da iltihaplanmaya neden olur. Bu gibi iltihaplanmalar genellikle üretraya kadar çıkar ve böbreğe de ulaşır. Er geç, idrarın bu yolda yıllarca toplanması ve durgulaşmasıyla idrar torbasında taşlar oluşabilir. Fazla enerji sarfı ve idrar torbasına yapılmakta olan baskı divertikül olarak adlandırılan lokal "pırtlamalara" neden olabilir. Bunlar idrar torbası çeperinden kese benzeri çıkıntılardır. Bunların içerisinde idrar kalıntısı bulunabilir, içinde taşlar da gelişebilir.