Prostatın Ameliyatla Alınması

Prostatın Ameliyatla Alınması « Prostat  

Prostat büyümesi için ne gibi ameliyatlar yapılır?
a.  Suprapubik prostatektomi. Bu ameliyatta karın bölgesinin alt kısmının orta çizgisinde bir ensizyon (kesit) yapılır ve idrar torbası açılır. Açılan idrar torbasından prostat bir veya iki safhada çıkarılır. Bundan sonra birkaç gün bırakılmak üzere idrar torbasına bir lastik tüp yerleştirilir. Tüp çıkarıldığı zaman, ameliyat öncesinde olduğu gibi, normal idrar akımı üretradan akıp geçecektir.
b.  Retropubik prostatektomi. Bu ameliyat metodunda ensizyon alt karın bölgesinde hemen prostatın üstünde yapılır ve prostat idrar torbası açılmadan alınır.
c.  Perineal prostatektomi. Bu ameliyat metodunda ensizyon apış arasından (perine) yapılmaktadır (tectislerin altında ve rektumun önünde). Prostat açılan ensizyondan alınmaktadır.
d.  Prostatın (transuretral rezeksiyon) u. Bu işlemde prostatın tıkanıklık yapan kısmı, kesici bir spiral ile yakılarak ortadan kaldırılmaktadır. Spiral bir sistokoptan geçirilmektedir. Bu işlemde ensizyon yapılmamaktadır.

Hangi ameliyat metodunun uygulanacağı nasıl kararlaştırılmaktadır?
a.  Prostatın büyüklüğü.
b.  İdrar torbasında taşların veya iltihaplanmanın bulunup bulunmadığı.
c.  İdrar torbasında "divertikül"olup olmadığı.
d.  Böbrek fonksiyonunun ne halde olduğu.
e.  Hastanın genel sağlık durumu. Göz önüne alınarak hangi ameliyat metodunun uygulanacağı kararlaştırılır.

Prostatı almak için işlemler arasında bir tercih var mıdır?
Hayır. Her işlemin kendisine has uygunlukları vardır ve ameliyat işlemi her vakadaki özelliklere göre tercih edilir.

"İki safhalık" prostat ameliyatı ne demektir?
Bazı hallerde hastanın genel sağlık durumunun kötü olmasından veya böbreklerin fonksiyonlarını iyi yapamadıklarından, iltihaplar, taşlar, kalp veya yüksek kan basıncı durumlarından dolayı, prostatı direkt olarak almak fazla riskli olmaktadır. Bu gibi hallerde önce bir idrar yolu drenajı yapmak gerekmektedir. Bu yapıldığı zaman buna ilk safha (sistotomi) prostat ameliyatı denmektedir. Bu ameliyatta idrar torbası cerrahi yoldan açılarak karın bölgesi üzerine drenaj yapılması elde edilmektedir. Uygun bir süre geçtikten ve böbrek fonksiyonu normale döndükten sonra, iltihap ortadan kalkınca, mevcut idrar torbası taşları olduğu takdirde operatör bunları, bir ensizyon yaptıktan sonra parmağını idrar torbasına sokarak prostatı alacaktır. Buna da prostat ameliyatının ikinci safhası denmektedir.

Bir prostat ameliyatında prostat guddesinin tümü mü alınmaktadır?
Aslında hayır. Normal gudde dokusunun bir kenarı geride bırakılmaktadır.

Sistotomi nedir?
Bu, iki safhalı prostat ameliyatının ilk safhasıdır. Bunda karın bölgesinde yapılan bir ensizyonla lastik bir tüp idrar torbasına yerleştirilmektedir.

Acil bir durum olarak prostat ameliyatı yapılması gerekmekte midir?
Evet. Eğer büyümüş bir prostata tali olarak idrar geçmesine akut bir engellenme olmuşsa, böyle bir ameliyat gerekebilecektir.

İki safhalı ameliyatlarda safhalar arasında ne kadar süre geçmektedir?
Bu, bir hafta ile belirsiz bir zaman arasında değişmektedir. Hastanın genel sağlık durumu bu sürenin tayininde önemli rol oynamaktadır.

Prostat ameliyatları ciddi ameliyat kategorisine mi girer?
Evet ama, günümüzdeki ilerlemiş tekniklerle ve antibiyotik ilaçların yardımıyla, prostat ameliyatı geçirenlerin büyük çoğunluğu emniyetli ve memnuniyet verici bir sonuç umut edebilirler.

Prostat bir kez alındıktan sonra yeniden büyüyüp idrar engellenmesine yol açar mı?
Prostat tamamen alındığı takdirde, hayır. Sistoskop yoluyla yapılan bir "transuretral rezeksiyon"dan sonra, bazı hallerde prostat dokuları yeniden büyümekte ve engellemeye yol açabilmektedir.