Plastik Cerrahi

Plastik Cerrahi « Plastik Cerrahi  

Plastik cerrahi nedir?
Dokuların sakatlıklarını ve kötü teşekküllerinin düzeltilmesini ele alan bir cerrahi bölümdür. Bu cerrahi metot yalnız görünüşü düzeltmeyi hedef almamakta, aynı zamanda normal fonksiyonlarına kavuşmasını da ihtiva etmektedir.

Estetik cerrahi ile plastik cerrahi arasındaki fark nedir?
Estetik cerrahi burun ve memeler gibi organların görünüşünü düzeltmeyi hedef tutmaktadır. Plastik cerrahi, estetik cerrahiyi de içine almakla beraber, bundan çok daha öteye gitmektedir. Çünkü bu cerrahinin hedefleri arasında, görünüşten başka fonksiyon düzeltilmesi de bulunmaktadır.

Plastik operatörler, genellikle vücudun hangi kesimlerinde ve hangi durumlarda cerrahi müdahaleye başvurmaktadırlar?
Plastik cerrahinin genellikle yüzde yapıldığı inancı çok kişide hakimdir. Bu doğru bir inanç değildir. Plastik ameliyatların gerektirdiği durumlardan bazıları aşağıda sıralanmıştır :
a.  Burun deformasyonu (rhinoplast).
b.  Yüzdeki buruşuklar (facialplasty).
c.  Sarkık (çengel) kulaklar.
d.  Vücudun herhangi bir kesiminde çirkin yara izleri.
e.  Geriye kaçık bir çene.
f.   Yarık dudak veya tavşan dudağı.
g.  Göz kapaklarında buruşukluklar veya dış kulakta deformasyon.
h.  Memelerin düzeltilmesi için plastik operasyonlar.
i.   Karında fazla yağların alınması (lipectomy).
j.   Cilt kasılmalarında.
k.  Vücudun herhangi bir yerindeki yanık izlerinde.
l.   Vücudun herhangi bir yerine deri nakli için.
m. Gilt leke ve kusurlarının alınması, cilt kanserlerinde ve cilt tümörlerinde,
n.  Erkek ve kadın cinsel organlarındaki deformasyonlarda.

Plastik ameliyat yapılması için muhakkak plastik operatöre mi başvurulması gereklidir?
Evet, ihtisas bilgisi gereken bütün vakalarda plastik operatöre başvurulmalıdır.

Bir operatörün plastik operatör olabilmesi için gereken ihtisası yapması gerekli midir?
Evet. Plastik operatörlerin büyük çoğunluğu önce genel operatör olurlar ve ondan sonra yıllarca süren plastik ameliyat eğitimi ve pratik öğreniminde çalışırlar.

Plastik ameliyat ile düzeltme ameliyatları arasındaki fark nedir?
Düzeltme ameliyatları zedelenen veya yaralanan vücut kesimlerini düzeltmeye ve normale getirmeye çalışan plastik ameliyatının bir şubesidir.

Plastik ameliyatların sonuçları genellikle sürekli midir?
Ameliyat yaşlanma halini düzeltmek için deri buruşuklukları gidermek gayesiyle yapılmamışsa, evet. Bu gibi hallerde hasta daha da yaşlanınca aynı arazlar görülebilecektir.

Çocuklara plastik ameliyatlar yapılmalı mıdır, yoksa erginlik çağına varmalarını beklemek tercih edilir mi?
Çocuklara yapılan ameliyatlar genellikle başarılı olmaktadır. Ancak, burun gibi büyüyen bir organa, sekilini düzeltmek için plastik ameliyat yapılmadan önce burnun tam gelişmesini beklemek tercih edilmelidir.

Plastik ameliyatlarda vücudun hangi kısımlarından eklerin alınması mümkündür?
a. Deri ek yapılması için çok elverişli olmaktadır.
b.  Düşük bir burnun düzelmesi için kaburgalardan alman kıkırdaklar çok kez başarı ile kullanılabilinmektedir.
c.  Belkemiğini kaynaştırmak veya bir kalça mafsalını düzeltmek için yapılan ameliyatlarda, kemiklerden alınan eklerden çok faydalanılmaktadır.
d.  Bazı özel vakalarda görüş kaybolduğu hallerde, kornea eklenmesi çok başarılı olmuştur.

Bir plastik operatörü, yapacağı ameliyatın sonucunu her zaman öngörebilir mi?
Oldukça kesin olarak öngörebilir. Ancak ameliyat sonrası tam şeklin ne olabileceğini öngöremez. Bu da büyük derecede hastanın iyileşme potansiyeline bağlı olacaktır.

Bir plastik operatör önceden cildin nasıl iyileşeceğini ve geri kalan yaraların düzgün veya çirkin olabileceğini kestirebilir mi?
Her zaman değil. Bazı kişilerin hiç görünmeyen belirtilerle iyileşme eğilimleri varken, başkalarında yaralar kalın ve büyük izler ile kapanma eğilimleri bulunmaktadır.