Deri Grefleri

Deri Grefleri « Plastik Cerrahi  

Deri grefleri nedir?
Yanmalarla, yaralanmalarla veya hasta dokuların ameliyat ile alınmasıyla açık kalan kesimlerin deriyle örtülmesine deri grefleri (eklemleri) denir.

Bir insandan alınan deri parçaları, başkasına başarı ile eklenilebilinir mi?
Hayır. Bu gibi eklemeler tıpkı birbirlerine benzer ikizler dışında, genellikle başarısız olmaktadır.

Bazı hallerde bir kişiden başkasına deri eklemesi gerekli olabilir mi?
Evet. Ciddi üçüncü ve dördüncü derecede olan yanıklarda aynı kalınlığa çok yakın ciltlerin, bir kişiden ötekine naklinde yanıkları olan kişide çok iyi sonuçlar elde edilmiştir. Bu ek on ila on beş gün yaşayabilecek ve bu süre içerisinde hasta hayati vücut sıvılarını ve kimyasal maddelerini bunlar sayesinde muhafaza edebilecektir. Bu önemli fonksiyonu gördükten sonra eklenen deri genellikle ölecek ve örttüğü dokulardan ayrılacaktır.

Eklenecek ciltler, vücudun bir kesiminden alınıp başka bir kesimine eklendikleri hallerde bunlar genellikle başarılı olurlar mı?
Evet. Gerekli zamanlarda ve gerekli şekillerde yapıldıkları takdirde başarılı olurlar.

Vücudun bir parçası, mesela bir parmak veya kulak, tam olarak vücuttan kopmuşsa, bunları yeniden vücuda eklemek mümkün müdür?
Bu gibi işlemler çoğunlukla başarısız olur. Ancak bazı hallerde derhal harekete geçildiği takdirde ve kopan kısım temiz tutulmuşsa başarılı ekleme ameliyatları gerçekleştirilmiştir.

Kopmuş bir kolu veya eli, yerine ekleme mümkün olabilir mi?
Evet. Son yıllarda, takım halinde ameliyat usulleriyle kopan bir el, kol, ayak veya bacağı yerine eklemede başarılar elde edilmiştir. Böyle bir ameliyatın başarılı olabilmesi için kopmuş olan organın yaralanmada ezilmemiş olması gerekmekte dolayısıyla arterler, damarlar, sinirler, adaleler, kirişler ve kemikler arasında bir devamlılık durumunun kalmış olması gereklidir. Böyle bir operasyonun başarılı olabilmesi için ameliyatta bir ortopedik operatörünün bir damarlar operatörünün ve bir de nevroloji operatörünün takım halinde işbirliği yapmaları icap eder.

Deri greflerinin muhtelif tipleri hangileridir?
a.  "Küçük parçalı grefler". Bunlar cildin üst tabakasından alman yaklaşık sekiz milimetre çapında küçük deri parçalarıdır. Bunlardan verici kısımdan bir düzine veya fazla eklemler alınır ve alıcı alana küçücük adalar şeklinde aralıklı mesafelerde eklenir. Genellikle bunlar eklendikleri yerlerde iyice büyür ve bütün çıplak kalan alanı örtebilirler.
b.  "Yarı kalın grefler". Bunlar vericiden özel bir bıçakla kesilip alınan, dış ve iç kesiminden derinden çıkarılan cilt parçalarıdır. Bu gibi eklemeler genellikle karın, kalça veya sırt gibi düz kesimlerden alınmaktadır. Bunlar genellikle üçüncü derecede yanıklarda cildin tamamen harap olmuş olduğu büyük vücut kesimlerinde kullanılmaktadır. Yaralı kısım sıhhatli görünmekte ise ve enfeksiyon yoksa, bu gibi eklemler genellikle başarılı olmaktadır.
c.  "Tam kalınlıkta grefler". Bunlar derialtı dokuları dışında bütün cilt tabakalarını ihtiva etmektedir. Bunlar özellikle fazla iş gören alanlarda yapılan eklemelerde yararlı olmaktadırlar. Bu gibi eklemeler alıcıda konacakları yere tıpatıp yerleştirilebilecekse de kesilip alınmaktadır,
d. "Pedikül grefleri". Bu tip eklemelerde derinin bir kısmı ve bölgede kalırken, öteki kısmı alıcı kesime yerleştirilmekte Bu şekilde pedikül grefleri kesilmeyen kesimden kan naklini devam ettirebilecek ve bu kan akımı alıcı bölgede de görevini sürdürebilecektir. Bu gibi eklemeler özellikle büyük bir kısım cildin kaybolmuş olduğu yüz bölgesinde faydalı olmaktadırlar. Bir dikül grefi ayrıca bütün bir parmak veya eli de kaplayabilir.

Bir eklemenin başarılı olup olmayacağı neye bağlıdır?
a.  Verici kesim temiz ve mikropsuz olmalıdır.
b.  Alıcı kısmın da temiz ve mikropsuz olması gereklidir.
c.  Alıcı alanda yeterli kan akımı mevcut olmalıdır.
d.  Ekleme düzenli ve yatıştırılmış şekilde yerleştirilmelidir.
e.  Ekleme alıcı alanla tam bir temas halinde olmalıdır.
f.   Alıcı yere yerleştirildikten sonra eklemenin oynamamasını temin etmek için ölçülerin tam olarak alınması gereklidir.
g.  Eklemeler fazla baskı ve germe yapılmadan yerleştirilmelidir.
h.  İyileşmenin normal şekilde meydana gelebilmesi için hasta genel sağlık durumu da iyi olmalıdır.

Bir deri grefinin başarılı olup olmadığını tespit edebilmek için, ne dar zamanın geçmesi gerekmektedir?
Genellikle bir deri eklenmesi yapıldıktan sonra bandajlar bir tu ile on gün sonrası değiştirilir. Eklemenin başarılı olup olmadığı ancak o zaman belli olur.

Ekleme yerlerinde normal his duyulur mu?
Ekleme yerinde uzun süre uyuşuk bir his duyulabilecektir. Zan geçince ekleme bölgesi normal hislerine kavuşacaktır.

Ekleme yapılan yerlerde saç veya kıl yeniden çıkacak mıdır?
Eğer asıl orijininde kıl veya saçlı plan bir tam kalınlıkta ekleme yapılmamışsa, hayır.

Saçlı bir deri bölümü vücudunun bir yerinden başka bir yerine nal dildiği zaman, alıcı bölgede saç büyümeye devam edecek midir?
Bazı saçlar büyüyecekse de, bunlar alıcı alandaki saçlara benzemeyecektir. Ancak tek tek saç nakilleri kafatası derisinde baş ile yapılabilmektedir.

Eklenen deri bazı hallerde   eklenmiş olan kesimdeki deriden   başka renkte olabilir mi?
Evet. Üstelik eklenen deri muhakkak surette eklendiği yerin deri rengini almamaktadır. Bunun için operatörler eklenen cildin yüz veya boyun gibi göze batacak yerlerde olacağı hallerde, mümkün olduğu kadar aynı renkte olan cilt bölgelerinden eklemelerin yapılacağı cilt parçalarını almaktadırlar.

Eklenen deri parçaları eklendikleri yerlerdeki eski orijinal deri kadar sağlam olurlar mı?
Parçalı grefler ve yarı kalın grefler genellikle normal cilt kadar dayanıklı olmamaktadırlar. Buna karşılık tam kalınlıktaki grefler zamanla normal deriye yakın dayanıklılıkta olacaklardır.

Eklenen deri parçalarının güneşe fazla maruz kalması zararlı olabilir mi?
Evet, eklenen derilerin güneş ışınlarına karşı normal deriden daha az dayanıklı olduğu görülmüştür!

Ne gibi deri yaraları için plastik cerrahi tavsiye edilmektedir?
a.  Çirkinleştirici yara izlerinde.
b.  Fazla derecede yara kabuklanmalarında (keloidler).
c.  Genellikle eski yanıklara tali olarak ciltte meydana gelen gerginliklerde.
d.  Üçüncü derece yanıklardan sonra veya ameliyatla alman büyük deri parçalarında meydana gelen açık bölgelerde.

Kalın, çirkinleştirici yara izleri plastik cerrahiyle düz ve ince çizgiler haline döndürülebilinir mi?
Evet. Eski yaranın deşilmesiyle, derialtı dokularına düzenli bir şekil verilmesiyle ve deri kenarlarını plastik tekniklerle düzeltilmesiyle, çirkinleştirici yaralar hemen hemen tamamen ortadan kaldırılabilinmektedir.

Bir deriden bir yara veya bere tedavi edilirken, bir deri grefi gereği nasıl belli olur?
Eğer hasıl olan yaranın kenarları birleştirilemezse veya deri uçlarını birbirine dikmekte çok fazla gerilme meydana gelirse, operatör aradaki bölgeyi bir ekleme ile kapatmayı kararlaştırabilir.