Sıtma

Sıtma « Parazitler ve Parazit Hastalıkları  

Çeşitli sıtma türleri hangileridir?
En azından üç ayrı tip sıtma vardır ve her biri ayrı bir sıtma parazitinden gelmektedir. Bunlar "plasmodium vivax"dan gelen gün aşırı sıtma nöbeti, "plasmodium malaria"'den gelen dört günde bir tutan sıtma nöbeti ve "plasmodium falciparum"dan gelen daha uzun fasılalı sıtma nöbetidir.

Sıtma insanlara nasıl geçer?
Mikroplu kan emmiş olan bir anofel sivrisineğin sokmasıyla.

Sıtma parazitleri insanın neresinde yaşar?
Kırmızı kan hücrelerinde. Bu parazitler bu hücreleri harap ederler.

Muhtelif tip sıtmalar birbirinden nasıl ayırt edilebilmektedir?
Kandaki özel görünüşlerinden, klinik görünüşlerindeki farklardan ve her birinin neden oldukları değişik belirtilerden.

Sıtma ne derece yaygındır?
Hala dünyada en çok etkisini sürdüren hastalıklardan biridir; özellikle tropikal ve gelişmemiş ülkelerde.

Sıtma nerede bulunur?
Sıcak ülkelerde en çok görülen hastalıklardan biridir. Bununla beraber,Güney İsveç kadar kuzeyde bile rastlanmaktadır.

Sıtmaya karşı bağışıklığı olan insanlar var mıdır?
Sıtmanın en çok bulunmakta olduğu mıntıkalarda yaşayanlar bu hastalığa karşı en çok dayanıklılık gösterenlerdir. Ancak, bu belki devamlı enfeksiyonların getirmekte olduğu bir direnişin sonucudur. Aslında, sıtmaya karşı tam veya kısmi bir bağışıklık olduğu sanılmaktadır.

Sıtmanın belirtileri nelerdir?
Ateşli titreme nöbetleri. Genellikle muayyen sürelerde gelen bu nöbetler bazı hallerde çok şiddetli olabilmektedir.

Sıtma tedavi olmazsa ne meydana gelebilir?
Sıtma tedavi olmadığı zaman, ölümle sonuçlandığına çok az rastlanmaktadır. Ancak uzun fasılalı tipi bunun dışında kalmaktadır ve bu tür sıtma her zaman çok tehlikeli olabilmektedir.

Sıtma nasıl tedavi edilir?
Sıtma parazitlerine karşı çok tesirli olan çok çeşitli ilaçlar vardır. Bunlar arasında "Chloroquine", kinin ve "Plazmohin" bulunmaktadır.

Bu ilaçlar sıtmayı geçirdiği gibi, önlemek için de başarılı ile kullanılabilmekte midir?
Evet.

Sıtmalı olduğu bilinen bir kişi, donör (kan vericisi) olarak kullanılmalı mıdır?
Hayır. Böyle bir kişi parazit taşıyıcısı olabilir ve kan vereceği hastaya sıtma bu yolda bulaşabilir.