Parazitler Ve Parazit Hastalıkları

Parazitler Ve Parazit Hastalıkları « Parazitler ve Parazit Hastalıkları  

Hayvani parazit nedir?
Bir insanın vücudunda, ondan ya da besininden geçinerek yaşayan parazit.

Sadece hayvani parazitler mi vardır?
Hayır. Parazitler arasında bakteri, virüs ve mantar ailesinden olanlar da vardır. Fakat tıbbi bakımdan, parazitoloji (parazitlerin incelenmesi) genellikle insanda bulunan hayvani parazitlerle sınırlandırılmaktadır.

Parazitler insan vücuduna nasıl girerler?
Mikroplanmış gıda maddeleri ve içeceklerle, deri ve mukoza zarları ile doğrudan temasla veya mikroplu kan emen haşereler yoluyla.

Mikroplanmış gıda maddeleri ve içeceklerle vücuda giren parazitlerden en genel olanları hangileridir?
Bunlar arasında tek hücreli protozoalar (endamoeba histolytica ve balantidium coli), yuvarlak solucanlar (ascaris lumbricoides ve enterebius vermicularis), tenya gibi balık kurtları (diphyllobotbrium latum) veya büyükbaş hayvan tenyası (taenia solium) vb. bulunmaktadır.

Deriden veya mukoza zarlarından giren parazitlerden bazıları hangileridir?
Kancalı solucanlar ve uyuz böceği.

Kan emen haşereler yoluyla insan vücuduna giren parazit hangisidir?
Mikroplu kan emmiş anofel sivrisineğin ısırması ile giren sıtma paraziti.

Parazitler insan vücuduna girdikten sonra orada üreyebilirler mi?
Bütün hayvani parazitler insan vücudunda üremez. Bu, özellikle solucanlarda görülür. Ancak, sıtma parazitleri ve amipler gibileri insan vücudunda çoğalmaktadır.

Parazit istilasına karşı bir kişinin bağışıklığı söz konusu olabilir mi?
Hayır.

Parazit hastalıkları nasıl önlenebilir?
İyi sağlık kurallarını takip etmekle, temiz su kullanmakla, mikroplu olan maddelerle temastan kaçınmakla, mikrop taşıyıcılarının (sivrisinek, bit, vb.) kontrolüyle, en iyi önlenme yolları elde edilmiş olacaktır. Bunların bazıları, sivrisinek ve kene kontrolleri gibi, dünya çapında sağlık kurallarına ve işbirliğine ihtiyaç gösterecektir.

Bir insan birden fazla paraziti barındırabilecek midir?
Evet. Bir insanda birçok parazit bulunması oldukça yaygın bir haldir.

Dünyada parazit hastalıklarının çok yaygın olduğu bölgeler var mıdır?
Evet. Tropiklerde veya yarı tropiklerde insanların parazitler tarafından istila oluşu daha yaygındır. Sağlık kuralları yerine getirilmediği yerlerde de parazit hastalıklarına yakalanma oranı yüksek olmaktadır.
Gıda alma adetleri de önemli olmaktadır. Örneğin, çiğ balık yiyen İskandinav ülkelerinde balıktan gelen bağırsak solucanlarına, balıkları pişirip yiyenlere oranla çok daha fazla rastlanmaktadır.

Bir parazit hastalığının teşhisi nasıl yapılmaktadır?
En sağlam yol paraziti dışkı veya idrarda, vücut sıvılarında veya dokularında tespit etmektir. Bazı hallerde kesin bir teşhise varabilmek için deri testleri ve başka laboratuar araştırmaları da yardımcı olabilmektedir.

Parazit hastalıklarında özel kan değişiklikleri olmakta mıdır?
Hayır. Ancak kan akımında bazı tip beyaz hücrelerin (eosinifiller) artması anlamlı görülebilinir. Sıtmada ve bazı başka parazit hastalıklarında, parazit bir kan numunesinin (smear) mikroskopla incelenmesinde tespit edilebilir. Bu gibi hallerde kati bir teşhis yapılabilmektedir.

Parazit hastalıklarını tedavi etmek için, tesirli yöntemler var mıdır?
Vakaların büyük çoğunluğunda tesirli tedavi yöntemleri vardır ve Parazitler yok edilebilmektedir. Ancak, tedavi metotları her parazite göre değişik olmaktadır.

Amebiaz nedir?
Bu amip diye adlandırılan tek hücreli bir hayvani parazitin getirdiği bir enfeksiyon türüdür. Hastalık getiren birçok amip türü vardır ve bunların en önemlisi «endamoeba histolytiea» olarak adlandırılmıştır. Bu parazit genellikle amip koliti veya amipli dizanteri olarak adlandırılmış olan bir bağırsak hastalığına neden olmaktadır. Bu parazit, aralarında karaciğer ve beyin de bulunan başka vücut organlarına da sirayet edebilmektedir.

Amipler nerede bulunur?
Bunlar dünyanın her yerinde, fakat genellikle tropiklerde ve yarı-tropiklerde bulunur. Dünyanın her yerine uğramakta olan uçak yolcuları bu hastalığı dünyanın dört bir tarafına götürebilmektedirler.

Amebiaz nasıl bulaşır?
Bu parazitin kistlerini taşıyan dışkıların yiyecek ve içeceklere bulaşması ve mikroplanan bu maddelerin insanlar tarafından alınması ile gelen hastalık insandan insana geçmektedir.

Amipli dizanterinin belirtileri nelerdir?
Devamlı gelen ishal nöbetleri, karın ağrıları sancı ve kilo kaybı.

Teşhisi nasıl yapılmaktadır?
Paraziti hastanın dışkısında veya dokularında tespit etmekle.

Amebiaz ciddi bir hastalık mıdır?
Evet. Anormal derecede halsizlik dışında, bu hastalık ölüme de neden olabilir. Tedavi olmayan vakalarda komlikasyonlara fazlasıyla rastlanmaktadır.

Amipli dizanteriden iyileşme şansı yüksek oranda mıdır?
Evet. Vakaların büyük çoğunluğunu iyileştiren çeşitli ilaçlar vardır. Bunlar arasında "Chiniofon, Diodoquin, Carbarsone, vb." sayılabilir. Tedavi yoğun olmalı ve bir uzmanın kontrolü altında yapılmalıdır.

Başka tek hücreli bağırsak parazitleri var mıdır?
Evet ama bunlar önemli parazitler değildir.