Layşmanyoz

Layşmanyoz « Parazitler ve Parazit Hastalıkları  

Layşmanyoz nedir?
Layşmanya olarak adlandırılan bazı tek hücreli parazitlerin getirmekte olduğu bir hastalıklar grubudur. Bunlar arasında "kala azar" önemli bir yer tutar. "Kala azar" tedavi edilmediği takdirde birçok ölüm vakalarına neden olmaktadır.