Paratiroid

Paratiroid « Paratiroid  

Paratiroid bezleri nerededir ve fonksiyonları nedir?
Boyundaki tiroid bezine bitişik ve arkasında bulunan yaklaşık dört adet küçük bezelye boyundadırlar. Bunlar tidoid maddesi içinde yerleşmiş olup cerrahi yoldan temizleme yapıldığı zamanlarda bile zor rastlanılabilir. Paratiroid bezleri kalsiyum ve fosfor metabolizması arasında bir denge temin eden bir hormon (parathormon) ifraz etmekle görevlidirler.

Paratiroid hormonu fazla miktarlarda üretildiği zaman (hiperparatiroidizm) ne meydana gelir?
Bu durumda kan akımındaki kalsiyum miktarı oranı artar ve idrarla anormal derecede fazla ve artış gösteren kalsiyum ifrazatı olmaktadır.

Paratiroid bezlerinin   fazlam faaliyet   göstermesi ile ne gibi  zararlar meydana gelir?
a.  Böbreklerde taş gelişmesine ve neticede böbrek fonksiyonunun bozulmasına yol açar.
b.  Bu tür fazla faaliyet, kalsiyumun kemiklerden çekilmesine neden olabilir.

Paratiroidlerin fazla çalışması nasıl teşhis edilir?
Kimyasal bir kan muayenesinde kalsiyum oranının fazla bulunmasıyla. Ayrıca, alınacak röntgen filminde kemik yapımında karakteristik değişiklikler görülecektir. Böbrek taşları bulunan bütün hastalarda muhtemel paratiroid hastalığı aranmalıdır.

Kalsiyumun, kemiklerden eksilmesiyle ne gibi tehlikeler belirebilir?
Kemikler zayıflar, kolay kırılacak hale gelir, kistler oluşur ve kemikler gevrekleştiğinden kolayca kırılır.

Paratiroid bezlerinin fazla çalışması önemli kemik deformasyonlarma neden olabilir mi?
Evet. "Osteitis fibrosa cystical" denilen bu durum, çok kez acayip kemik deformasyonlarına neden olmaktadır.

Paratiroid bezlerinin fazla çalışmalarının en yaygın sebebi hangisidir?
Bir veya birden fazla bezde tümör bulunması.

Hiperparatiroidizm böbreklerde taş gelişmesine yol açar mı?
Çok vakalarda evet.

Hiperparatiroidizmin tedavisi nasıl yapılır?
Tümörün bulunduğu bezin cerrahi müdahale ile alınmasıyla.

Bir paratiröid tümörünün cerrahi müdahale ile alınması tehlikeli bir işlem midir?
Hayır. Normal bir tiroid ameliyatından daha tehlikeli değildir ve fazla rahatsızlık ve sıkıntıya neden olmadan hastanın iyileşmesi normal bir sonuçtur.

Paratiröid bezlerinin cerrahisinde ensizyon (kesit) vücudun hangi kesiminde yapılmaktadır?
Aynen tiroid ameliyatında yapıldığı gibi, boynun alt kısmından yapılmaktadır.

Belirli yara izleri kalır mı?
Hayır. Bunlar genellikle hafif bir beyaz çizgi izi bırakarak iyileşir.

Bir paratiröid tümörü alındıktan sonra, kemik kistleri iyileşir mi ve meydana gelen kemik deformasyonları düzelir mi?
Bu ameliyattan sonra genellikle iyileşme meydana  gelmektedir. Kistler dolmakta ve kemik yapısına kalsiyum geri dönmektedir. Ancak deformasyonlar uzun zamandan  beri mevcut kalmışsa veya büyük çapta olmuşsa bunlar tamamen düzeltilmektedir.

Ameliyatla hiperparatiroidizmin nedeni her zaman ortaya çıkar mı?
Bütün vakalarda değil. Bazı hallerde, bütün işaretler boyunda bir tümör olduğunu göstermekteyse de, tümör bulunmayabilir. Bu bir paratiröid bezinin boyunda ve hatta göğüs boşluğunda anormal bir pozisyonda gelişmesinden de meydana gelmiş olabilir. Bu durumlarda tedavide başarılı olabilmek için bu bez bulunmalı ve çıkarılmalıdır.  
              
Paratiröid bezlerinin yetersiz derecede faaliyeti (hipoparatiroidizm) ne gibi belirtiler gösterir?
a.  Ani spazmlara ve çeşitli adalelerde kramplar.
b.  Ciddi vakalarda, adalelerin karakteristik gayri ihtiyari ihtilatlarıyla aralıklı kas kasılmaları (tetani) meydana gelir.

Paratiroidlerin yetersiz derecede çalıştığı nasıl teşhis edilir?
a.  Kanın muayenesinde anormal derecede düşük kalsiyum muhteviyatı bulunmasıyla.
b.  Adalelerde aşırı hassaslık gösterecek testlerle.
c.  Ayak adale ve veterlerinde belirli krampların müşahede edilmesiyle ve ispazmoz hallerin meydana gelmesiyle.

Paratiroid bezlerinin yeterli derecede çalışmaması hallerinde ne gibi tedavi metotlarına başvurulmalıdır?
a.  Her gün alınması gereken D vitamini, büyük dozajlarda verilmelidir.
b.  Tablet halinde büyük ölçüde kalsiyum yardımcı olarak alınmalıdır. 
                                                                                            
Bu şekilde tiroidlerin yeterli derecede görev yapmaması tedavi edilmiş olacak mıdır?
Bir tedavi elde edilmiş olmayacaktır. Bununla beraber yukarıdaki ilaçlar yeterli derecede alındığı müddetçe, bu gibi hastalar süresiz olarak sağlıklı yaşamalarını sürdürebileceklerdir.

Paratiroidlerin iyi çalışmaması halinde cerrahi müdahale ile bu hal düzeltilebilir mi?
Bu gibi guddelere insanlardan ve hayvanlardan alınan parçalarla ekleme yoluna gidilmişse de bu işlemler başarısız olmuştur.
         
Tiroid bezine yapılan bir ameliyat sonucu, paratiroid bezlerinin fonksiyonuna zarar gelmesi mümkün müdür?

Evet. Komplike olan vakalarda, özellikle bunlar tekerrür eden guatr ise, paratiroidler guatr alınırken bazen zedelenmekte veya guatr ile birlikte istenmeden çıkarılmaktadır.

Bütün paratiroid bezleri alındığı takdirde ne olur?
Adale krampları ve aralıklı kas kasılmaları gibi yetersizlikler ve bazen de ispazmoz halleri belirebilir.

Bu yetersizlik halleri, bütün paratiroid bezi alındıktan sonra mı belirir?
Evet.