Hiperinsülinizm

Hiperinsülinizm « Pankreas  

Hiperinsülinizm nedir?
Bu durumda insülin üreten hücrelerin (Langerhans adacıkları) normalin çok üstünde insülin ürettikleri ve kan akımına ifraz etmekte oldukları görülmektedir.

Hiperinsülinizm neden meydana gelir?
Bazı vakalar pankreasın içerisinde gelişen bir tümörden  meydana gelmektedir. Bu durumda insülin üreten hücreler fazla büyüyerek bu tümörü geliştirmektedirler. Başka vakalar guddenin metabolizmasının bozulmasından ileri gelmektedir. Bu durumda ise anormal derecede artmış miktarda insülin kan akımına ifraz edilmektedir.

Hiperinsülinizmin belirtileri nelerdir?
Birdenbire müthiş bir acıkma, ellerin titremesi, gözlerin önünde siyah noktalar, dalgınlık, bayılmak ve ciddi vakalarda bayılma ile sonuçlanan ispazmozlar. Bu nöbet hallerinde alman kanın muayenesinde kan dolaşımındaki şekerin çok düşük bir düzeyde olduğu görülecektir:

Hangi yaştakiler hiperinsülinizme daha meyilli olurlar?
Genç erginler, yaşlılara nispetle bu hastalığa yakalanmağa daha meyillidirler.

Hiperinsülinizm ile birlikte her zaman pankreasta bir tümör bulunur mu?
Çok vakalardaki hastalar muayeneden geçirildikleri zaman pankreas hiçbir anormallik göstermeyecektir. Ancak, pankreasın bir parçası mikroskopla muayene edildiği vakit bazı hallerde tümör gelişmesi olmadan da insülin üreten hücrelerin fazlasıyla büyümüş olduğu görülecektir.

Pankreasta adenomlar ne boyda olur?
Bunlar 1 ila 2,5 santim çapında olan yara berelerdir. Karnın muayenesinde bunlar hissedilemezler.

Hiperinsülinizm nasıl tedavi edilir?
Önce tıbbi yollar denenir. Bu büyük derecede insülin üretimini tahrik ve teşvik etmemek için gıda rejiminde hastaya çok az miktarda şeker verilmesi olacaktır. Eğer bu tedavi metodu yeterli olmazsa, o zaman karın bir keşif ameliyatı olarak açılır ve bir tümör aranır (pankreas adenomaşı).

Ameliyatta pankreasta tümör bulunmazsa hiperinsülinizm için ne gibi bir cerrahi müdahale yapılması gerekecektir?
Bazı operatörler pankreasın üçte biri veya yarısının alınmasını öngörmektedirler. Başkaları ise bu yöntemin yararlı olamayacağını ve fazla riskli olduğu düşüncesindedirler.

Eğer pankreasta selim bir adenoma bulunmuşsa bu cerrahi müdahale ile çıkarılabilinecek mi?
Evet. Bu tehlikeli bir ameliyat değildir ye hasta genellikle hiperinsülinizmden tedavi edilmiş olunur.

Hiperinsülinizm iyileşir mi?
Vakaların büyük çoğunluğunda evet. Ancak, örneğin iç salgı bezleri, böbreküstü bezleri ve hipofiz guddesi gib başka guddelerin, pankreas fonksiyonu bozukluğuna neden olmadıklarını tespit etmek için, hastanın sıkı bir muayeneden geçirilmesi çok önemlidir.

Hiperinsülinizmin mide veya onikiparmak bağırsağı ile ilişkili olduğu görülür mü?
Evet. Fazla insülin ifraz eden kişilerin peptik ülseri olmaya daha çok eğilimleri oldukları tespit edilmiştir. Bu durum Zollinger-Elli son sendromu olarak da tanınmaktadır.

Zollinger-Ellison sendromu nasıl tedavi edilir?
Eğer pankreasta tek bir tümör bulunmuşsa bu alınmalıdır. Ne var ki her zaman belirli bir tümör bulunmamaktadır ve bu durumda yeni ülserlerin gelişmesini önlemek için bütün midenin alınması gerekebilecektir.