Mide Ve Oniki Parmak Barsağı

Mide Ve Oniki Parmak Barsağı « Mide ve Oniki Parmak Barsağı  

Mide nedir?
Mide, karın bölgesinin sol tarafında, kaburga kemiklerinin arkasında ve diyaframın altında, oyuk ve torba biçiminde olan bir organdır. Boş mide yaklaşık 15 - 20 santim uzunluğunda, 7,5 -10 santim genişliğindedir.

Midenin fonksiyonu nedir?
Yediklerimizin çoğunu midenin sindirdiği (hazmettiği) inancı yanlış olan genel bir kavramdır. Başlıca fonksiyonu yuttuğumuz yemekleri parçalayarak küçük tanecikler haline getirmektir. Asit usaresi yalnızca sindirimi başlatmaktadır. Sindirimin daha önemli safhaları incebağırsakta gerçekleşmektedir. Mide çeperinden direkt olarak bazı mineraller, su ve alkol dışında çok az başka şeyler emilmektedir.

Mideye tesir eden genel durumlar hangileridir?
a.  Kronik hazımsızlık.
b.  Aşırı asidite.
c.  Akut gastrit.
d.  Kronik gastrit.
e.  Ülser.
f.   Pilorik stenoz (mide çıkışında engellenme).
g.  Diyafram fıtığı,
h.  Selim tümörler,
i.   Kanser.

Onikiparmak bağırsağı nerededir?
Onikiparmak bağırsağı midenin hemen ötesinde 5 - 10 santim kadar uzayan incebağırsağın bir kısmıdır. Bu bağırsağın her zaman mide ile ilişik görülmesinin nedeni ise, mideye tesir eden rahatsızlıkların çoğunlukla onikiparmak bağırsağını da etkilemekte olmasından ileri gelmektedir.

Onikiparmak bağırsağının fonksiyonu nedir?
Onikiparmak bağırsağının çeperi gıda maddelerinin sindirimine yardımcı olan bazı usareleri üretmektedir. Ayrıca, onikiparmak bağırsağı incebağırsağın bir kısmıdır. Safra onikiparmak bağırsağında depo edilmektedir ve pankreas usareleri da bu bağırsağa boşalmaktadır.

Onikiparmak bağırsağının en genel hastalıkları nedir?
a.  Onikiparmak bağırsağı iltihaplanması.
b.  Onikiparmak bağırsağı ülseri.

Mide ve onikiparmak bağırsağı hastalıkları aile hastalıkları veya kalıtımsal olma eğilimini göstermekte midirler?
Hayır.

Mide veya onikiparmak bağırsağında hastalığı bulunması muhtemel kişiler hangilerdir?                                                   
Yirmi, otuz ve kırk yaşarında olan sinirli, enerjik ve nevrozlu tipler. Mide ve onikiparmak bağırsaklarındaki hastalıklar, kadınlardan daha fazla erkeklerde rastlanmaktadır.

Mide rahatsızlıklarını asgariye indirmek için çareler var mıdır?
Evet. İyi ayarlanmış, mantıklı ve düzenli bir hayat yaşamak ve normal saatlerde hafif bir diyet takip etmekle. Fazla sigara içmek ve fazla alkol kullanmak bazı kişilerde kötü tepkilere yol açmaktadır.

Doktor mide ve onikiparmak bağırsağı hastalıklarının kesin teşhisini nasıl yapabilmektedir?
a.  Belirtilerin tam tarihçesini not etmekle.
b.  Mide ve onikiparmak bağırsağının çeperinin gözle görülmesini temin için hastaya baryum yutturulmakta, bunun peşinden fluo-roskop ve X ışını incelenmesi yapılmaktadır.   
c.  Bir tüp sokarak dışarı alınan mide ve onikiparmak bağırsağı muhteviyatının analiz edilmesiyle.

Mide ve onikiparmak bağırsağında düzensizliklerin en yaygın belirtileri hangileridir?
a.Mide ekşimesi.                                                         
b.Geğirme.
c.Mide bulantısı.                       
d.Kusma.                                                                                                                               
                                                         
Uygunsuz yemeklerin yenmesi ve düzensiz diyetler mide ve onikiparmak bağırsağı hastalıklarına neden olabilir mi?
Bu gibi haller uzun süre devam ettirilirse evet.

Bazı yemek karışımlarının, örneğin dondurma ye turşuların, mide bozukluklarına yol açacağı doğru mudur?
Her zaman değil. Bu kişinin bazı gıda maddelerine olan toleransına bağlıdır.

Bazı yemek karışımlarının "gıda zehirlenmesine" yol açabileceği doğrumudur?
Hayır. Gıda zehirlenmesinin meydana gelmesi için yenen yemeklerin bozulmuş veya mikroplanmış olması gerekmektedir.

Midesinin bir kısmı alınmış olan bir kişi, normal bir hayat sürdürebilir mi?
Evet. Bu, çok kez bir kişinin ülserden dolayı midesinin bir kısmının alınmasıyla meydana gelmektedir 
 
Midesinin bir kısmı alınan bir kişi normal gıda alabilir mi?
Evet. Ancak günlük yenen miktar azaltılmalı, bunun yanı sıra günlük yemek yenme sayısı artırılmalıdır.       
  
Duygusal dengesizlik, aşırı çalışma veya aşırı sıkıntı, mide hastalıklarına neden olabilir mi?      
Kesinlikle evet. Mide ve onikiparmak bağırsağı hastalıklarında belirgin bir duygusal faktör bulunmaktadır.