Mide Asiditesi

Mide Asiditesi « Mide ve Oniki Parmak Barsağı  

Normal midede asit bulunur mu?
Evet. Hazma yardımcı olmak için mide hücreleri hidroklorik asit ifraz etmektedirler.

Mide asiditesinin aşırılığı, belirtilerin meydana gelmesine neden olabilir mi?
Evet. Aşırı mide asitlerinin midede veya onikiparmak bağırsağında ülser gelişmesinde bir faktör oldukları sanılmaktadır. Aşırı asitler, ayrıca mide ekşimesine, mide çeperinin iltihaplanmasına (gastrit), veya onikiparmak bağırsağı yangısına da neden olabilmektedir.

Midede asit eksikliği, belirtilere neden olur mu?
Asit normal hazım için gerekli olmadığından genellikle hayır. Ancak, yaş ilerledikçe, asit eksikliğinin mide tümörü olma eğilimini biraz artırmakta olduğu tahmin edilmektedir.

Midesinde asit bulunmayan bir kişi normal bir hayatı sürdürebilir mi?
Evet. Yaklaşık bütün insanların % 10'unda mide asidi oranı düşüktür veya hiç mide asidi bulunmamaktadır.

Mide asidi eksikliği neden meydana gelmektedir?
a.  Mide asidi eksik olan (akloridri) kişilerin çoğu bu eksiklikle doğmuşlardır.                                                                                   
b.  İnsanlar yaşlanıp, altmış ve yetmiş yaşlarına gelince daha az miktarda asit üretmek eğiliminde olmaktadırlar.

Asit eksikliğinin belirtileri nedir?
Genellikle hiçbir belirti-yoktur. Bazı hallerde mide asidi az olan bir kişi çok miktarda yediği et yemeklerini hazmetmekte güçlük çekmektedir.

Fazla mide asiditesi neden meydana gelmektedir?
Esas nedeni bilinmemektedir. Duygusal dengeleri yerinde olmayanların, enerjik ve dinamik kişilerin daha fazla miktarda asit ifraz etme eğiliminde oldukları bilinmektedir. Ayrıca, fazla baharatlı yemekler, tütün ve alkol mide çeperinin çok fazla miktarda hidroklorik asit ifraz etmesine neden olmaktadır.

Doktor midedeki asit durumunu nasıl tespit edebilir?
a.  Burundan veya ağızdan mideye bir tüp indirilir ve buradan çıkarılan maddeler tahlil edilir. Bu metodun adı "gastrik analiz" dir.
b.  Mide asiditesini yaklaşık doğru derecede gösteren bir idrar analizi de yapılabilmektedir.

Bir kişide yüksek mide asiditesi varsa bu, bunun her zaman böyle kalacağını mı göstermektedir?
Her zaman değil. Fazla asiditeye neden olan, duygusal baskı gibi haller geçebilecek ve mide asiditesi normale dönüşecektir.

Reklamları yapılan antiasit ilaçlar ne ölçüde faydalı olmaktadır?
Kısa bir sürede fazla asidi tesirsiz hale getirmek için, çok yararlı olmaktadırlar. Ancak, rahatlama kısa bir süre içindir ve bu ilaçların hastalığın tedavisinde bir yararları bulunmamaktadır.

Antiasit ilaçların uzun süre alınması zararlı olabilir mi?
Hayır. Ancak, fazla asit (hiperasidite) durumunun asıl nedenini ortadan kaldırabilmek için doktorun tavsiyesine başvurulması daha yerinde bir davranış olur.

Fazla mide asiditesinin en iyi tedavi metodu nedir?
a.  Her iki üç saatte bir hafif yemeklerin yenilmesi.
b.  Sigara içilmemesi, alkol alınmaması ve baharatlı yemeklerden kaçınılması.
c.  "Bantin" grubundan bazı gastrit önleyecek ilaçların alınması ye aynı zamanda antiasit ilaçların alınmasına devam edilmesi.
d.  Daha kontrollü ve dengeli duygusal bir yaşama sistemine uymak için çaba sarf edilmesi.

Midede asit eksikliği için en iyi tedavi metodu nedir?
Genellikle, hiçbir tedavi metodunun tatoik edilmesine neden olmamaktadır. Ancak, belirtiler meydana gelirse, yeterli derecede asitler ağız yoluyla alınabilecektir.

Midede ve onikiparmak bağırsağında ülserlerin   gelişmesinde fazla mide asitleri ne gibi bir rol oynamaktadır?
Ülser gelişmesinde yardımcı olan en önemli tek faktörün kronik fazla asidite olduğu sanılmaktadır.