Üretra

Üretra « Mesane ve Üretra  

Üretra nedir?
Mesaneden dışarıya giden tüp biçimi bir geçit yoludur. Tek fonksiyonu idrar nakletmektir.

Dişinin üretrası erkeğinkinden yapı bakımından çok farklı mıdır?
Evet. Dişideki üretra çok kısadır ve mesaneden vulvanın küçük dudaklarının arasındaki çıkışa kadar uzanmaktadır. Erkek üretrası bütün penis boyunca uzamaktadır.

Üretrada zarar veren en genel durumlar hangileridir?
a.  Kanal daralması.
b.  Karunkel.
c.  Divertikulum.
d.  Enfeksiyonlar,   belsoğukluğu   trikomonaslar ve tipik olmayı bakteriler.
e.  Doğuştan şekil bozuklukları  (hipospadias ve epispadias gibi.)