Mesane Taşları

Mesane Taşları « Mesane ve Üretra  

Mesane muayene olurken burada taşlara sık sık rastlanılmakta mıdır?
Evet.

Mesane taşları neden meydana gelmektedir?
a.  Mesane içerisinde direkt olarak teşekkül eden taşlar genellikle mesanenin iyice boşalmamasından ve idrarın burada toplanarak durgunlaşmasından meydana gelmektedir.
b.  Başka taşlar kronik sistit, bir tümör veya mesane üretra divertikülü gibi mesane hastalıkları nedeniyle gelişebilmektedir.
c.  Birçok taş böbrekte gelişmekte olup yukarıdan mesaneye inmektedirler.

Mesane taşları ne gibi belirtiler gösterirler?
Sık sık, sancılı, kanlı idrar yapılması. Bazı hallerde taşlar birdenbire idrar çıkış noktasını tıkayabilmekte ve böylece idrar yapamama meydana gelmektedir.

Mesane taşlarının müspet teşhisi nasıl yapılabilmektedir?
Röntgen filmlerinin alınması veya sistoskop ile direkt görüş tespitiyle.

Mesane taşları nasıl tedavi edilir?
Eğer küçükseler, hiçbir tedaviye lüzum olmadan kendiliklerinden geçeceklerdir. Ancak, çoğunlukla bunların alınması gerekmektedir. Bu, ya taşların cerrahi müdahale ile alınmaları yapılmakta veya sistoskop ile geçirilen özel bir aygıtla taşların parçalanması gerçekleştirilmektedir. Bu sistem "litopeksi" olarak adlandırılmıştır.

Litopeksi ne zamanlar yapılmaktadır?
Taşlar fazlasıyla büyük ve çok sert olmadıkları hallerde. Üstelik bu metot aygıt yoluyla ve ameliyatla yapılmadığından dolayı ameliyata zor tahammül edebilecek zayıf hastalar için tercih edilmektedir.

Taşlar parçalandıktan sonra mesaneden nasıl alınmaktadır?
Lavaj usulüyle. Böylece sulamayla mesaneden çıkarılmaktadırlar.
Taşların alınması için açık bir ameliyat (sistotomi) ne gibi hallerde tavsiye edilmektedir?
Taşlar çok sert olup bunları parçalamak imkanı olmadığı zamanlar. Taşlar fazla sayıda oldukları takdirde yine bunların ameliyat yolu ile alınması gerekmektedir. Eğer taşlar dışında bir prostat büyümesi varsa operatör prostatı aynı zamanda alabilmek için açık bir ameliyat yapmayı tercih edebilecektir.