Mesane İltihabı (Sistit)

Mesane İltihabı (Sistit) « Mesane ve Üretra  

Sistit genel bir hastalık mıdır?                                      
Evet. Sistit belki de üretra (idrar yolu) nın en çok rastlanan rahatsızlığıdır. Bu hastalık büyüklerde olduğu gibi çocuklarda da meydana gelebilir.

Sistitin yaygın olan sebebi nedir?
Stafilokok, streptokok, kalınbağırsak basilleri ve "proteus" basili gibi mikroplardan ileri gelen bir bakteri enfeksiyonu.

Bu bakteriler mesaneye nasıl varmaktadırlar?
Dışardan üretra yoluyla, kadın tenasül organlarında bulunan enfeksiyonlarla, böbreklerden ve bağırsaklardan.

Sistitin türleri hangileridir?
a.  Akut.
b.  Kronik.
c.  Dokular arasında bulunan çatlaklardan (interstisyel)

Akut sistitin belirtileri nedir?
Hastalık genellikle birden gelişmektedir ve sık sık sancı yapan idrar etmelerle karakterize olmaktadır. Çok kez idrarda kan ve cerahata rastlanmaktadır.

Akut sistit nasıl tedavi edilir?
a.  Gerekli sulfamit ve antibiyotik ilaçların verilmesiyle.
b.  Bol miktarda sıvı alınmasıyla.
c.  Yatakta istirahat.
d.  Yumuşak bir diyet, baharatlı yemeklerden ve alkollü içkilerden muhakkak surette kaçınmakla.
e.  Sancı ve spazmı azaltmak için müsekkin ilaçların alınmasıyla.

Akut sistit nöbeti genellikle ne kadar sürer?
Eğer derhal ve yeterli derecede tedavi edildiği takdirde belirtiler birkaç gün içerisinde kaybolacaktır. Bazı yetersizlikler bir veya iki hafta devam edebilecektir. İdrarın düzelmesi için bu kadar bir süre gerekebilecektir.

Kronik sistitin belirtileri nedir?
Aşağı yukarı sistittekilerin aynısıdır. Ancak kronik sistitte belirtiler daha hafif olabilecek, daha uzun sürebilecek ve tekerrür etme eğilimleri gösterebilecektir. Bu gibi hastalıkları olanlar genellikle mesanenin başka taraflarında, bununla ilişkili başka bir hastalıkları da bulunacaktır.

Dokular arasında çatlaklardan  (interstisyel) sistit nedir?
Bu genellikle yaşlı kadınlarda rastlanmakta olan bir kronik sistit türüdür. Bu tip sistitte mesane çeperi önemli ölçüde kalınlaşmakta ve mesanenin çalışma kapasitesini sınırlamaktadır.

Sistit teşhisi nasıl yapılmaktadır?
İdrarda irin hücreleri, bakteriler ve kan bulmakla; ayrıca yukarıda verilen belirtileri kaydetmekle.

Her sistit hastada sistoskop kullanılması gerekmekte midir?
Belirtiler ve iltihap çabuk kaybolursa buna gerek olmamaktadır. Ancak, tekerrür eden nöbetler olmuşsa veya durum kronik hale gelmişse bütün mesane mekanizmasının sistoskop ve başka yollarda geniş bir kontrolden geçirilmesi gerekli olacaktır. Bu yola başvurulmasının başlıca nedeni sistitten çok daha önemli olan hastalıkların araştırılmasıdır.

Mesanede ne gibi durumlar sistite neden olabilmektedir?
a.  Böbrekte veya üretrada bir taş.
b.  Böbrekte veya üretrada bir tümör.
c.  Mesanede bir taş veya tümör.
d.  Mesane yolunda engelleme yapabilecek herhangi bir durum; büyümüş olan bir prostat, kadında bir sistosel vb.