Hipospadias Ve Epispadias

Hipospadias Ve Epispadias « Mesane ve Üretra  

Hipospadias ve epispadias nedir?
Üretrada doğuştan şekil bozukluklarıdır. Bunlarda üretra, peni sonuna varmadan nihayet bulur. Üretra penisin alt kısmında sona ererse, bu duruma hipospadias denmektedir. Eğer üst kısmında açılırsa bu durum epispadias olarak adlandırılmaktadır.

Bu şekil bozukluklarının değişik dereceleri var mıdır?
Evet. Bazı hallerde üretra penisin tepesine çok yakın bir yerde bi ve hiçbir belirtiye meydan vermez. Bazı hallerde ise üretra peni ta başlangıcında sona erebilir ve bu, boşalmada çok ciddi zorluklara neden olmaktadır.

Hipospadias ve epispadias nasıl tedavi edilir?
Normal halden çok az inhiraflar herhangi bir tedaviyi gerektirin Bazılarının estetik cerrahi ile düzeltilmesi gerekir. Bu gibi ameliyatlar, ancak çok yetkili bir ürolog tarafından yapılabilecek, ve çok komplike olan teknikleri gerektireceği için ameliyat ancak muhtelif safhalarda gerçekleştirilebilecektir.

Hipospadias veya epispadias  ameliyatının  yapılması için en uygun yaş hangisidir?
Çocuğun ilk yaşları.

Bu ameliyatlar ne ölçüde başarılı olmaktadır?
Vakaların çoğunluğunda iyi sonuçlar elde edilmiştir. Ancak, ameliyat başarılı olmamışsa yeniden ameliyat yapmak imkanları mevcuttur. Bu ikinci kez yapılan ameliyatlara birkaç yıl sonra başvurulmakta, dokuların gelişmesi ve ameliyata daha elverişli olmaları beklenmektedir.

Eğer hipospadias veya epispadias için yapılan ameliyatlar başarılı olmuşsa, idrar ve cinsel temas fonksiyonları normal olacak mıdır?
Evet.