Mesane ve Üretra

Hipospadias Ve Epispadias « Mesane ve Üretra

Hipospadias ve epispadias nedir? Üretrada doğuştan şekil bozukluklarıdır. Bunlarda üretra, peni sonuna varmadan nihayet bulur. Üretra penisin alt kısmında sona ererse, bu duruma hipospadias denmektedir. Eğer üst kısmında açılırsa bu durum epispadias olarak adlandırılmaktadır. Bu şekil bozukluklarının değişik dereceleri var mıdır? Evet. Bazı hallerde üretra penisin tepesine çok yakın bir yerde bi ve hiçbir belirtiye meydan vermez. Bazı hallerde ise üretra peni ta başlangıcında sona erebilir ve bu, boşalmada çok ciddi zorluklara neden olmaktadır. Hipospadias ve epispadias nasıl tedavi ed... Devamı »»»

Üretra İltihapları (Belsoğukluğu Vb.) « Mesane ve Üretra

Üretra iltihapları sık sık görülmekte midir? Evet. Üretra iltihabının en genel sebebi ne olmaktadır? Belsoğukluğu (gonore.) Belsoğukluğu cinsel temas dışında başka yoldan alınabilmekte midir? Bu çok nadir vakalarda meydan gelmektedir ve geldiği zaman yalnız kadınlarda olmaktadır. Belsoğukluğunun belirtileri nelerdir? a.  Tedbirsiz yapılan bir cinsel temastan yaklaşık bir hafta ile on gün sonra krema biçiminde bir üretra ifrazatı görülecektir. Bu ifrazat erkeklerde penisin ucundan, kadınlarda ise vulvanın başından çıkmaktadır. b.  Sık sık sancılı idrar edilmesi. c.  İdrarda kan v... Devamı »»»

Üretra Divertikülü « Mesane ve Üretra

Üretra divertükülü nedir? Doğuştan şekil bozukluğu veya üretra çeperinde meydana bir enfeksiyondan, üretra kanalının hafif ölçüde bir pırtlama Bu durum büyük çoğunlukla kadınlarda gelişmektedir. Üretra divetikülünün belirtileri nelerdir? a.  Tekerrür eden mesane enfeksiyonları. b.  İdrar akımında engellenme. c.  Cinsel temasta ağrı duyulması. d.  Kadın idrar yaptıktan sonra, divertikül bölgesine eliyle yapınca idrarı gelmeye devam ettiğini görecektir. Üretra divertikülünün tedavisi nasıl yapılmaktadır? Bunun ameliyat yoluyla alınması neticesi hasta iyileşecektir.... Devamı »»»

Üretra Karonkülleri « Mesane ve Üretra

Üretra karonkülü nedir? Üretranın ağzında bulunan ve fazlasıyla büyümüş olan bir doku parçasıdır. Bu durum yalnız kadınlarda gelişmekte ve lokalize olan bir enfeksiyondan veya kronik tahrişten ileri gelmektedir. Karonkülün belirtileri nedir? Hiçbir belirti olmayabilir; hasta karonküle ellediği zaman acıyabilir veya sancı, idrar karonkül üzerinden geçerken duyulabilir. Bazı hallerde sık sık ağrılı ve kanlı idrar edilmesi vakalarına rastlanmaktadır. Karonkül için tedavi her zaman gerekli midir? Hayır. Yalnız büyük, sancılı olduğu ve belirtiler gösterdiği taktirde tedavi gerekli olacaktı... Devamı »»»

Üretra Daralması « Mesane ve Üretra

Üretra daralması nedir? Çoğunlukla yara kabukları teşekkülünden dolayı kanalda meydana gelen anormal bir daralma. Üretra daralması neden meydana gelmektedir? a. Doğuştan şekil bozukluğu (doğmalık kanal darlığı) b. Üfetra iltihaplanması, çoğunlukla belsoğukluğu neticesi. Üretra daralmasının belirtileri nelerdir? a.  İdrar akımında miktar ve kuvvetinde azalma. b.  Önemli ölçüde ise idrar edememek durumu. c.  Tekerrür eden sistik nöbetleri. Üretra daralması nasıl teşhis edilmektedir? Üretra kanalından sokulan bir aygıtla kanalda engellemenin olduğu görülecek; ayrıca idrar deresind... Devamı »»»

Üretra « Mesane ve Üretra

Üretra nedir? Mesaneden dışarıya giden tüp biçimi bir geçit yoludur. Tek fonksiyonu idrar nakletmektir. Dişinin üretrası erkeğinkinden yapı bakımından çok farklı mıdır? Evet. Dişideki üretra çok kısadır ve mesaneden vulvanın küçük dudaklarının arasındaki çıkışa kadar uzanmaktadır. Erkek üretrası bütün penis boyunca uzamaktadır. Üretrada zarar veren en genel durumlar hangileridir? a.  Kanal daralması. b.  Karunkel. c.  Divertikulum. d.  Enfeksiyonlar,   belsoğukluğu   trikomonaslar ve tipik olmayı bakteriler. e.  Doğuştan şekil bozuklukları  (hipospadias ve epispadias gibi.)... Devamı »»»

Mesane Tümörleri « Mesane ve Üretra

Mesane tümörlerinin gelişmesine sık sık rastlanılmakta mıdır? Evet. Mesane tümörlerinin çoğunluğu habis mi olur? Bunların çoğunluğunun habis veya habis olma eğiliminde oldukları sanılmaktadır. Selim mesane tümörleri nedir? Bunlar "papilloma"lar olarak adlandırılan siğil biçimi teşekküllerdir. Mesane tümörlerinin belirtileri nedir? idrarda ağrı yapmayan kanamalar. Bazı hallerde sık sık idrar edilmekte ve sistit bulunduğu durumlarda idrar iltihaplı olarak gelmektedir. Mesane tümörünün teşhisi nasıl yapılmaktadır? Sistoskop yolu ile tümörün gözle görülmesiyle. Tümörün küçük bir p... Devamı »»»

Mesane Taşları « Mesane ve Üretra

Mesane muayene olurken burada taşlara sık sık rastlanılmakta mıdır? Evet. Mesane taşları neden meydana gelmektedir? a.  Mesane içerisinde direkt olarak teşekkül eden taşlar genellikle mesanenin iyice boşalmamasından ve idrarın burada toplanarak durgunlaşmasından meydana gelmektedir. b.  Başka taşlar kronik sistit, bir tümör veya mesane üretra divertikülü gibi mesane hastalıkları nedeniyle gelişebilmektedir. c.  Birçok taş böbrekte gelişmekte olup yukarıdan mesaneye inmektedirler. Mesane taşları ne gibi belirtiler gösterirler? Sık sık, sancılı, kanlı idrar yapılması. Bazı hallerde ta... Devamı »»»

Mesane Fistülleri « Mesane ve Üretra

Mesane fistülü nedir? Mesane ile dölyolu, bağırsak, rahim, vb. organlar arasında anormal olan bir ulaşım. Mesane fistülünün gelişmesinin sebepleri nedir? Bunlar ciddi bir enfeksiyon, habis bir teşekkül, zor bir doğum veya bir cerrahi müdahalenin komplikasyonu olarak meydana gelebilmektedirler. En çok rastlanmakta olan mesane fistülü hangisidir? Kalınbağırsakta meydana gelen bir iltihaplanmaya (divertikül) tali olarak mesane ile kalınbağırsak arasında bir bağlantı. Başka çok kez rastlanan bir fistül ise, mesane ile bağırsak arasında görülenidir. Bu bağırsaklarda meydana gelmiş bir tümö... Devamı »»»

Sistoskopi « Mesane ve Üretra

Sistoskopik muayene ne demektir? Sistoskop diye adlandırılan metalden yapılmış tüp biçimi bir aygıtla mesanenin içerisinin direkt olarak gözle görülebilmesi ve muayene edilmesi. Sistoskoplarda ışıklandırma ve mercekler bulunmakta ve bunlarla mesanenin içerisi mükemmel bir şekilde görülmektedir. Ayrıca bu aygıt ile böbreklerden üterusların çıkışları da gayet iyi bir şekilde etüt edilebilmekte ve bundan başka prostat guddesinin iç büyüklüğü ve şekli incelenmektedir. Sistoskopik bir muayene ağrıya neden olur mu? Kadınlarda aşağı yukarı hiçbir rahatsızlığa neden olmamaktadır. Erkeklerde bir... Devamı »»»

Mesane İltihabı (Sistit) « Mesane ve Üretra

Sistit genel bir hastalık mıdır?                                       Evet. Sistit belki de üretra (idrar yolu) nın en çok rastlanan rahatsızlığıdır. Bu hastalık büyüklerde olduğu gibi çocuklarda da meydana gelebilir. Sistitin yaygın olan sebebi nedir? Stafilokok, streptokok, kalınbağırsak basilleri ve "proteus" basili gibi mikroplardan ileri gelen bir bakteri enfeksiyonu. Bu bakteriler mesaneye nasıl varmaktadırlar? Dışardan üretra yoluyla, kadın tenasül organlarında bulunan enfeksiyonlarla, böbreklerden ve bağırsaklardan. Sistitin türleri hangileridir? a.  Akut. b.  Kronik. c... Devamı »»»

Mesane Ve Üretra « Mesane ve Üretra

Mesane nerededir ve fonksiyonu nedir? Mesane semfiz kemiği arkasında, karın boşluğunun dibinde bulunan içi oyuk adaleli bir organdır. İçinde toplanan idrara göre büyüklüğü değişebilmektedir. Mesane üretralar vasıtasıyla (bunlar iki taraftan da girmektedir) idrarı almakta ve dışla temasta olan üretra yoluyla bu idrarı dışarı nakletmektedir. Erkekte mesanenin boynu prostat guddesine yakın ve bu gudde tarafından çevrili bulunmaktadır. Erkekte üretra penisten geçmekte ve onunla aynı uzunlukta bulunmaktadır. Kadınlarda üretra kısadır ve vulva dudaklarının ağız kısmında ayrı bir açılışta son bulmak... Devamı »»»