Meme Tümörleri Ve Kistleri

Meme Tümörleri Ve Kistleri « Memeler  

Memelerde gelişen en genel-marazı teşekküller hangileridir?
a.  Kistler. Bunlar genellikle otuz beş ile kırk beş yaşları arasındaki kadınlarda olmaktadır. Bunlar bir bezelye tanesi boyunda tek, küçük ve yuvarlak şekillerde gelişmekte ve bazen bir limon veya portakal kadar büyümektedir. Kistler çok kısmi olma temayülünü göstermektedir.
b.  Adenomalar; lifli ve kistli adenomalar. Bunlar genellikle on sekiz ile otuz beş yaşları arasında genç kadınlarda gelişmekte ve sancı, ağrı yapmayan yumrular halinde olmaktadır. Bunlar da bir bezelye tanesi kadar küçük, bir limon veya portakal kadar büyük olabilmektedir.
c.  Süt kistleri (galaktosel). Bunlar çocuk doğurmuş kadınlarda bir süt kanalının tıkanmış olmasından meydana gelmektedir.
d.  Kanal arası "papilloma" lar. Bu tümörler bir meme kanalı içerisinde meydana gelen siğil biçimi teşekküllerdir ve memeden yeşilimsi, sarımsı, veya kanlı bir ifrazat geldiği zaman teşhis edilir. Bunlar, muayene eden doktorun durumu anlayamayacağı kadar küçük olabilirler. Genellikle otuzlarında ve kırklarında olan kadınlarda meydana gelir.
e.  Yağ nekrozu ve "hematoma". Bu durum memeye direkt çarpmadan ileri gelen bir zedelenme ile meydana gelir. Bunlar memede ya bir kısım yağ dokularının yok olmasından veya meme içerisinde kanamadan meydana gelen bir kan pıhtısından gelişir. Yağ nekrozundan meydana gelen yumru çok kez meme kanserinden meydana gelen yumruya benzemektedir.
f.  Kanser. Bu memenin herhangi bir tarafında meydana gelebilecek sert, küçük ve ağrı yapmayan yumrular olarak görülmektedir. Kırk ve elli yaşlarında kadınlar meme kanserine en fazla yatkın olmakta iseler de, hastalık daha, yirmi ve otuz yaşlarında ve daha yaşlı, altmış ve yetmiş yaşlarında olan kadınlarda da gelişmektedir.