Meme Cerrahisi

Meme Cerrahisi « Memeler  

Memelerde bütün lokalize yumrular cerrahi müdahale gerektirir mi?
Evet, en sağlam yol memeden yumruyu ameliyatla almaktır. Bu şekilde birçok habis vaka en erken safhada teşhis edilip bulunabilecektir.

Yukarıdaki kuralın bir istisnası var mıdır?
Evet. Kronik meme iltihaplı kistlerde, memelerde çok sayıda yumrular varsa, ameliyat her zaman tavsiye edilmemektedir. Ancak, bu durum dikkatle takip edilmeli ve hasta devamlı olarak müşahede altında tutulmalıdır.

Doktor ameliyattan önce bir yumrunun kanserli olup olmadığını bilebilir mi?
Vakaların büyük çoğunluğunda doktor bunu bilebilecektir. Ancak, daima yanılma ihtimali mevcut olacağından, yumrunun ameliyatla alınması ve mikroskobik incelemenin yapılması gereklidir.

Bir meme tümörünün bulunduğu, yumru belli olmadan anlaşılabilir mi?
Evet. Bazı hallerde bir yumrunun bulunduğu röntgen filminde görülebilecektir. Bu işleme mamografi denmektedir.

Eğer röntgen filmi bir tümörün varlığını göstermezse, bu durum tümör olmadığına dair bir garanti sayılır mı?
Hayır. Röntgen filminin kıymeti ancak tümörü gösterdiği zamandır. Negatif bir film tümörün olmadığını belirlemez.

Bir yumru teşhis edildikten ne kadar zaman sonra ameliyat yapıl malıdır?
İki veya üç hafta sonra. Bundan daha fazla gecikme olmamalıdır.

Memede bir yumru için normal olarak ne gibi bir ameliyat yapılır?
Yumrunun hemen üzerinden 2, 5-5 santim arası bir ensizyon açılır ve yumru alınır. Bundan sonra yumru mikroskop altında incelenil ve bütün memenin alınıp alınmayacağı kararlaştırılır.

Biyopsinin anlamı nedir?
Tek bir yumrunun alınması.

Dondurma kesiti hazırlanması işleminin anlamı nedir?
Çıkarılan parça hasta daha anestezi altındayken mikroskobik muayeneye sevk edilmektedir. Bu işlem özel bir teknikle yapılmakta ve doku kesilmeden önce dondurularak boyanmaktadır.

Bir yumrunun kanserli olup olmadığını tayinde mikroskobik muayene ne derece kusursuzdur?
Yaklaşık % 100 vakalarda kesin bir bilgi verebilir.

Memelere yapılan ameliyatlar çirkinleştirici midir?
Lokalize olan tümörü almak için açılmış bir ensizyon söz konusu ise hayır. Eğer bütün bir meme alınmışsa göğsün üzerinde uzun bir iz kalacak ve tabii biçim değişmiş olacaktır. Ancak, ensizyonlar öyle bir şekilde yapılacaktır ki, hasta 'hiçbir ameliyat belirtisi göstermeden bir mayo veya gece kıyafeti giyebilecektir. Ayrıca, bütün bir memenin alındığını gözden gizleyecek olan özel sutyenler geliştirilmiş bulunmaktadır.

Meme ameliyatlarında ne gibi anesteziler kullanılmaktadır?
Çok kez damardan verilen penthotal veya benzeri ilaçların takviyesiyle genel solunum anestezisi.

Meme ameliyatları fazla sancıya neden olur mu?
Fazla sancıya neden olmaz; ancak bir meme alındıktan sonra ameliyat sonrası hasta birkaç gün rahatsızlık çeker.

Mastektomi nedir?
Bir memenin ameliyatla alınması.

Bir meme tümörünün gelişmesi önlenebilir mi?
Hayır. Ancak, periyodik muayeneler sayesinde bir meme tümörünün vaktinde teşhis edilmesi çok kez meme tümörünün tedavi edilemeyecek bir duruma gelmesini önleyebilecektir.

Meme kanserinin normal tedavi metodu nedir?
Memenin altındaki adaleleri ve drenajı yapan lenfa guddeleri ile birlikte alınmasıdır. Bazı operatörler daha hafif bir ameliyat şeklini takip etmeyi tercih etmekte olup, adaleleri ve lenfa guddelerini yerlerinde bırakmaktadırlar.

Bir mastektomi ameliyatından sonra özel hemşirelerin hasta ile kalmaları gerekli midir?
Bunların muhakkak bulunması şart değilse de, birkaç gün hasta ile kalmaları hastaya büyük bir rahatlık verir.

Bir mastektomi ameliyatından sonra, kolun şişmesi normal midir?
Evet. Bu bazı hallerde kalıcı bir komplikasyondur, fakat herhangi bir sakatlığa mahal vermez.

Radikal bir mastektomi ameliyatından sonra, hasta şişen kolunu normal olarak kullanılabilir mi?
Evet, kolun şişmesine rağmen, hasta kolunu normal olarak kullanabilecektir.

Mastektomi ameliyatından sonra yaranın akıntı yapması genel midir?
Evet. Bir mastektomi ameliyatından sonra, ameliyat yarası birkaç gün ve bazen daha fazla bir süre akıntı yapacaktır.

Mastektomi ameliyatından sonra, kolun şişkinliğini hafifletecek tesirli bir tedavi şekli var mıdır?
Kolu yüksek tutmak veya bandajla sarmak, kolun şişmesini muayyen bir süre için önleyebilecektir.

Meme ameliyatlarında hastaya kan nakilleri yapılmakta mıdır?
Bir yumrunun alınması gibi basit bir ameliyat için hayır. Ama bir meme alındığı hallerde kan nakilleri bazen yapılmaktadır.

Bir kadın memesini alındığını gizleyebilir mi?
Evet. Günümüzde yapılmakta olan özel sutyenler bir kadının memesinin alındığını tamamen gizleyebilmektedir.

Doktor bir meme kanseri teşhis etmişse bunu hastasına bildirecek midir?
Doktorların büyük çoğunluğu hastalarına gerçeği açıklarlar.

Memelerin alınması için yapılan ameliyatlar tehlikeli midir?
Hayır. Bu ameliyatlardan sonra iyileşme yaklaşık bütün hastalarda temin edilir.

Bir meme kanseri bulunduğu zaman kesin iyileşme şansı nedir?
Meme kanseri olan yaklaşık dört kadından üçü kurtarılabilmektedir.
Bir memenin alınması için X ışını veya kobalt tedavileri tavsiye edilmekte midir?
Eğer tümör koltuk altında gelişmişse ve oradaki lenfalarla ilişkiliyse, X ışını veya kobalt tedavileri çok kez tavsiye edilmektedir. Eğer bu guddeler kanserleşmemişse, X ışını ve kobalt verilmemektedir. Bazı doktorlar kanserden dolayı memeleri alman kadınlar için kemoterapi tedavisi tavsiye etmektedirler.

Bir meme ameliyatından ne kadar sonra, hasta yatağından kalkabilir?
Genellikle ameliyattan bir gün sonra.

Kanserli olmayan selim tümörler alınmadıkları takdirde kanserli olmaya dönüşebilirler mi?
Genellikle hayır. Selim kanserlerin alınmasının asıl nedeni ameliyattan önce bunların selim veya habis olduklarının kesin teşhisinin yapılamamasıdır.

Bir kadın göğsünden bir yumru alındıktan sonra gebe kalmalı mıdır?
Eğer yumru selim çıkmışsa gebe kalmasında hiçbir sakınca yoktur. Eğer yumru kanserli çıkmışsa yeniden gebe kalmaması tavsiye edilir.

Memeleri alınan kişiler normal hayatlarına dönebilirler mi?
Evet. Bu ameliyatın yaşama faaliyetleri üzerinde herhangi bir değişiklik yapmalarını gerektirmemektedir.         
                 .
Meme kanseri ameliyatından sonra tekerrürleri önleme bakımından kemoterapi yararlı mıdır?
Evet. Kemoterapi ile birçok tekerrür vakası önlenmiş bulunmaktadır.

Meme ameliyatından sonra kemoterapi tedavisi ne kadar süre devam ettirilmelidir?
Bir ila üç yıl devam ettirilmelidir.

Meme tümör veya kanserleri kalıtımsal ya da bir aile hastalığı olma eğilimini göstermekte midir?                                                                
Meme tümörlerinin kalıtımsal olduğuna dair herhangi bir delil bulunmamaktadır. Ancak, bazı ailelerde daha fazla tümör olma eğicini bulunabildiği görülmüştür.

Bir meme ameliyatı olan hasta, ameliyat sonrası kontrollere kaç kez ve hangi süreler arası başvurmalıdır?
Yılda iki kez.

Adet halinde iken meme ameliyatı yapılabilir mi?
Evet.