Erkek Memeleri

Erkek Memeleri « Memeler  

Erkek memelerinde de hastalıklar gelişebilir mi?
Evet, ancak kadınlarda olduğundan daha az vakalarda.

Erkek memelerinde meydana gelen en yaygın durumlar hangileridir?
a.  Erginlik yumruları. Bu on bir ile on yedi yaşları arasında gelişmekte olan erkeklerde meydana gelir ve meme başının altında sert, yuvarlak ve hafif ağrıya neden olan şişkinlikler halinde meydana çıkarlar. Bunların herhangi bir tedaviye ihtiyacı yoktur ve birkaç ay içerisinde kendiliklerinden kaybolurlar.
b.   Jinekomasti. Bu genç erkeklerde bazı hallerde meydana gelen acayip bir durumdur ve memelerin, kadın memeleri biçiminde gelişmesinden ibarettir. Bu erkekler üzerinde yapılan araştırmalar başka gudde anormalliği göstermiştir. Eğer bu şekilde memeleri gelişen bir erkek, psikolojik bakımdan bir rahatsızlık çekmemekte ise herhangi bir tedavi metodu gerekmemektedir. Eğer böyle bir rahatsızlık çekmekte ise, meme dokuları ameliyatla alınmaktadır.
c.  Adenoma hastalığı (adonomatöz hastalığı). Elli, altmış ve daha yaşlı erkeklerin memeleri bazen aşırı büyüme halleri göstermektedirler. Bu gibi meme dokularının habis olup olmadıklarını tespit edebilmek için alınması gerekmektedir
d.  Kanser. Erkekte meme kanserine nadiren rastlanmaktadır. Tedavisi kadın kanserlerindeki uygulamaların aynıdır.