Sağlık ve Sağlıklı yaşam siteniz

Kadınların Daha Çok Yaşaması « Genel

Yapılan istatistik çalışmalarına göre dünya genelinde kadınlar erkeklerden daha uzun bir hayat süresine sahiptirler. Tarihte 60 - 70 yıl ve daha öncesine gidersek iki unsur öne çıkıyor: Savaşlarda ölenlerden dolayı azalan erkek nüfusu ve yalnız erkeklerin çalışabileceği yıpratıcı işlerden dolayı erkeklerin ömürlerinin kısalması.

Zamanımız için artık bu iki unsur da çok geçerli değil. Dünya savaşları dönemi bitti, yerel savaşlarda askerler kadar kadın ve çocuklar da ölüyor. Kadın ile erkek arasında iş güçlüğü kalmadı. Uzun yıllar aynı ortamda aynı işi yapanlar incelenmiş ve kadınların yine erkeklere göre daha uzun süre yaşadıkları tespit edilmiştir.

Aslında pek çok canlının dişisi erkeğine göre daha uzun ömürlüdür. Kadın vücudu zarif, yumuşak ve güzeldir. Erkeğin ki ise daha geniş, iri, bol kaslı ve kuvvetlidir. Bu nedenle erkek daha hızlı koşar, daha fazla ağırlık kaldırır yani fiziken daha güçlüdür.

Ancak zarafet ve çekiciliğin altında kadın büyük bir biyolojik üstünlük gizler. Dişiler daha anne karnında iken bile daha dayanıklıdırlar. Ceninlerde, erken doğumlarda, bebeklerde, kızların ölüm oranı erkeklere göre daha azdır. Büyüme çağında kızlar oğlanlardan daha çabuk gelişir ve belli bir yaşa kadar da daha çabuk büyürler.

Kadınların daha sağlıklı ve uzun ömürlü olma avantajlarının ardında insan türünün evrimsel devamlılığı ve gelişimi de vardır. İnsanlar oldukça yavaş ürerler. Kadınların gebeliği 9 ay gibi hayli uzun sürer ve sonucunda genellikle tek bir çocuk doğar. Neslin devamı için erkekten çok kadına iş düştüğünden, kadının verimlilik süresince birbiri ardına çocuk doğurabilmesi için kendisine doğa tarafından bu gizli güç ve dayanıklılık avantajı verilmiştir.

Günümüzdeki bilimsel araştırmalar üç noktada yoğunlaşıyor. İnsan dünyaya geldiği zaman hücrelerinde 23 çift kromozom taşır. Bunlardan yirmi üçüncüsü, yani cinsiyet kromozomu kadınlarda iki tane 'X' iken erkeklerde 'XY'dir. 'Y' kromozomu 'X' den daha küçük olup, içindeki genler yüzde 3-6 daha azdır. Renk körlüğü, hemofili gibi hastalıklar sadece erkeklerde görülürken kadının fazla genleri bu hastalıkları önlemede rol oynar.

İkinci husus ise kadınların 'estrojen', erkeklerin ise 'androjen' diye bilinen cinsiyet hormonlarını daha fazla salgılamalarıdır. Estrojen hormonu kandaki yağ miktarını azaltmakta bu nedenle kadınlarda kalp ve damar hastalıkları daha az görülmektedir.

Kadınlarda üçüncü uzun ömür mekanizması, hemen her türlü bakteriyel enfeksiyonlara karşı dayanıklılıktır.

Bütün bunlara ek olarak kadınların uzun ömürlü olma oranlan yıllar geçtikçe daha da artmakta, ortalama yaşam süresi uzadıkça kadın ile erkek ömrü süresi arasındaki fark daha da açılmaktadır.

Kanama « Acil Durumlarda İlkyardım

Kanamalar için en uygun ilk yardım metodu nedir?
Bu kanamanın türüne bağlıdır. Bağırsak sisteminde bir ülserden veya bir tümörden ya da fazla kan tükürmeden meydana gelebilecek iç kanama hallerinde, hasta yatırılmalı ve derhal hastaneye kaldırılmalıdır.

Bağırsak sisteminden veya akciğerlerden gelen kanamaları durdurabilmek için hastaya verilebilecek ilaçlar var mıdır?
Bu bir ilk yardım metodu değildir. Bu gibi hastaların ihtisas sahibi doktor tedavisine ihtiyaçları vardır ve bu doktor müdahalesi temin edilmeden herhangi bir yola başvurmak doğru bir hareket olmaz.

Dış kanamalar için en iyi tedavi metodu nedir?
a.  Yara üzerine doğrudan baskı yapın. Bu yaralı alan üzerine bir gazlı bez veya temiz bir mendil yerleştirerek ve bunun üzerine avuç içi veya parmaklarla baskı yaparak sağlanabilinir.
b.  Eğer kanama kolda veya bacakta ciddi bir yaralanma nedeniyle meydana gelmişse sıkı bir bandajın yerleştirilmesi gerekebilir. Bu sıkı bandaj, yaranın hemen vücuda yakın üst sınırına yerleştirilecektir. Kan akımının dönmesini sağlamak için bu sıkı bandajların her yirmi dakikada bir gevşetilmesi gerekli olduğu hatırlanmalıdır.

Bir sıkı bandaj yaranın ne kadar yakınında yerleştirilmelidir?
Mümkün olduğu kadar yakınında ve ancak kanı durduracak kadar sıkılmalıdır. Bir sıkı bandaj yeterli ölçüde sıkılmadı mı kanamayı artırabilir. Eğer fazla sıkı bağlanırsa gereksiz yere dokuların zedelenmesine yol açar.

Sıkı bandaj birkaç dakika için gevşetildiği zaman kanama yeniden başlar mı?
Hayır. Çok kez sıkı bandaj yirmi dakika yerinde kaldıktan sonra kanamanın tamamen durduğu görülmektedir. Bu durumlarda sıkı bandaj çıkarılabilinir.

Boyun bölgesinde sıkı bir bandaj kullanılmalı mıdır?
Hayır. Boyun bölgesinde meydana gelen bir kanamada takip edilecek en iyi yol kanamakta olan damarı parmaklarla sıkıştırmaktır.

Kişilerin dış yaralardan meydana gelen kanamalardan öldükleri görülmüş müdür?
Hayır. Kafatası derisinden, yüzden veya kol ve bacaklardan gelen kanamalar genellikle olduklarından daha ciddi görünmektedirler. Kafatası derisinden, kol veya bacaklardan gelen kanamalarda bir kişinin öldüğü ancak pek nadiren görülmektedir. Bu kanamalar genellikle birkaç dakika içerisinde kendiliklerinden dururlar.

Kanama olan kişiler hangi pozisyonda taşınmalıdırlar?
Genellikle sırt üstü düz vaziyette, veya bacakları yükseltilerek. Bu şekilde başa kan akımı temin edilerek şoka engel olunur.

Ciddi bir kanama olan kimselere alkollü içki veya kahve verilmeli midir?
Kanama olanlara hiçbir uyarıcı şeyin verilmemesi daha iyi olur. Bütün gayretler hastayı bir an önce hastaneye nakletmekte toplanmalıdır

Yaş Dönümü « Kadın Üreme Organları

Yaş dönümü (menopoz) nedir?
Kadının hayatında yumurtlama devrinin bitmesiyle adetlerin kesilmesidir. Genellikle bu hale yaş dönümü (menopoz) denmektedir. Başka deyişle menopoz tıbbi yaşlanma başlangıcıdır.

Yaş dönümü ne zaman olur?
Kadınların çoğunluğunda kırk beş ile elli beş yaşları arasında olur. Ancak bazı kadınlarda otuz beş yaş kadar erken, bazılarında ise elli beş yaşları kadar geç olabilir.

"Suni menopoz" ne demektir?
Yumurtalıkların ameliyatla alınması veya yumurtalıkların X ışınları ile tedavisi sonucu bunların yumurta yapma yeteneklerini kaybetmiş olmaları demektir.

Yaş dönümü tepkileri nedir?
Bunlar çok değişiktir. Bazı hallerde hiç tepki yoktur veya çok azdır. Bu dönemin en önemli faktörü kadının buna karşı göstermekte olduğu psikolojik davranıştır. Bazı kadınlar, şuur altında ıstırap çekmek istemekteyseler bunların yaş dönümüne tepkileri çok şiddetli olabilir. Çok hallerde bir kadın annesinin yaş dönümü hareketlerini taklit etme eğilimini gösterir. Eğer kadınlar yaş dönümü hakkında gerekli eğitimi görmüşler, gerekli bilgiye vakıfsalar ve duygusal bakımdan normalseler, yaş dönemi tepkileri büyük bir ihtimalle çok hafif olacaktır.

Yaş dönümünün (menopoz) genel belirtileri nelerdir?
a.  Birdenbire ateşlenmek.
b.  Soğuk ter dökmek.
c.  Baş ağrıları.
d.  Yorgunluk.
e.  Sinirlilik, duygusal bir gerginlik ve zorlama hissi.
f.  Depresyon ve bir yetersizlik hissi.

Yaş dönümünün özel belirtileri nelerdir?
Adetlerin düzensiz gelmesi ve kanamanın azalması.

Yaş dönümünden dolayı gelen düzensiz kanamalar ile bir tümörden veya pelvis bölgesindeki bir hastalıktan ileri gelen düzensiz adetler arasında ayırım nasıl yapılabilinir?
Adetlerin düzensizliği hakkında bir şüphe varsa; jinekolog kanser smiri yaparak veya rahimden ya da serviksten biyopsiler alarak bunları inceleyecektir. Bazen durumun tam teşhisi için jinekolog bir kürtaj yapılmasına lüzum görecektir.

Yaş dönümünün genel süresi ne kadardır?
Birkaç aydan birkaç yıla kadar sürebilir?

Yaş dönümünde ne gibi bir tedaviye başvurulur?
a.  Yaş dönümünde en önemli tedavi usulü hastanın güvenini tazelemek ve durumu hakkında kendisine kesin ve açık bilgi vermektir.
b.  Belirtiler ciddi değilse en iyi yol hiçbir tedavi yapılmamasıdır.
c.  Belirtiler çok ciddi ise çok kez hormon değiştirilmesine başvurulmaktadır. Ancak bu tedavi rahim kanseri olma ihtimallerini arttırabileceğinden gerektiğinden daha uzun süre yapılmamalıdır.
c. Bazı hallerde belirtilerin hafifletilmesi için müsekkin ve yatıştırıcı ilaçlar verilmektedir.

Yaş dönümü tepkileri yumurtalık hormonları verilmesiyle hafifletilebilinir mi?
Evet. Ancak bu tedavinin daimi olarak bir jinekologun kontrolü altında yapılması gerekmektedir.

Yaş dönümü olan kadınlara hormon verilmesi davranışında bir değişiklik var mıdır?
Evet. Bundan önce birçok kadın doktoru, hormon tedavilerini tavsiye etmekte ve uygulamaktaydılar. Ancak günümüzde bu tedavi usulünün rahim kanserine yol açtığı şüpheleri artmış bulunduğundan, artık hormon tedavileri tavsiye edilmemektedir.

Yaş dönümü rahatsızlıkları işin yatıştırıcı ilaçlar faydalı mıdır?
Evet, ama ancak hafif vakalarda.

Yaş dönümü belirtileri zaman aşımı ile tamamen ortadan kalkar mı?
Evet, birkaç ay ile birkaç yıl arasındaki bir süre içerisinde tamamen kaybolur.
Duygusal dengeleri bozuk olan kadınlarda yaş dönümü tepkileri daha ciddi mi olmaktadır?
Evet.

Yaş dönümü ile kadında cinsel arzu azalır mı?
Hayır. Yaş dönümünden sonra cinsel arzu eskisi gibi devam eder. Bazı kadınlarda gebe kalma korkusu kalmamış olduğundan cinsel arzu artış göstermektedir.

Yaş dönümünden sonra bir kadımın özel temizlenmesinde bir değişiklik olmalı mıdır?
 Hayır.

Yaş dönümünden sonra kadının sesinin kalınlaştığı ve yüzünde kıllar çıktığı doğru mudur?
Katiyen doğru değildir.

Yaş dönümünden sonra kadın gebe kalabilir mi?
Hayır. Yaş dönümünden sonra bir kadın gebe kalamaz.

Yaş dönümü belirtilerinden ne kadar süre sonraya kadar bir kadın gebe kalabilir?
Yaş dönümü başlangıcından altı ay ila bir yıl sonrasına kadar bir kadın gebe kalabilir.

Yaş dönümünden sonra yumurtalıkların görünüşünde veya yapısında herhangi bir değişiklik meydana gelir mi?
Biraz ufalma eğilimi gösterirler, fakat bu değişiklik pek önemli çapta olmaz.

Yaş dönümünden sonra dölyolu kanaması ne anlam taşır?
Yaş dönümünden altı ay sonra meydana gelen herhangi bir kanama serviks veya rahimde bir tümör teşekkülü işareti olabilir. Bu durum jinekolog tarafından ciddiyetle incelenmelidir.

Yaş dönümünden sonra bir kadının akli davranışları ile düşünme kabiliyetinde herhangi bir değişiklik olur mu?
Kesinlikle hayır.

Kadınlar yaş dönümünden sonra gençlik görünüşlerini kaybederler mi?
Hayır. Ancak şu göz önünde bulundurulmalıdır ki yaş dönümü geldiği zaman kadınlar artık gençliklerini kaybetmeye başlamışlardır. Bir kadının hormon ifrazatının kaybolmuş olması o kadının fiziki görünüşünde bir değişikliğe neden olmayacaktır.

Bir kadına yaş dönümünden sonra yumurtalık hormonu verilmesiyle, gençlik görünüşü geri getirilebilinecek midir?
Bunun böyle olacağına dair birçok iddia varsa da, hayır.

Erken veya geç yaş dönümü irsi olabilir mi?
Evet.

Yaş dönümü hali geçirmekte olan  kadınlarda  bazı yumurtalık hormonları verilmesi yaşlanmayı geciktirebilecek midir?
Belki bazı hallerde, o da bir dereceye kadar ve kısa bir süre için. Yaşlanma kaçınılmaz bir doğal olaydır.

Erken gelen bir yaş dönümü o kadının hayat süresinin kısa olacağını mı gösterir?
Kesinlikle hayır. Yaş dönümünün, bir kadının ömrü ile hiçbir ilişkisi yoktur.

Destekliyoruz arkadaş - arkadas - partner - partner - arkadaş - proxy - yemek tarifi - powermta - powermta administrator - Proxy