Sağlık ve Sağlıklı yaşam siteniz

Kan Zehirlenmesi « Kan ve Lenf Hastalıkları

Kan zehirlenmesi nedir?
Kanda bakteri  bulunduğunu  gösteren bir durumdur.   Bakteriler kanda büyüdükleri veya çoğaldıkları taktirde bu duruma septisemi denir. Bakteriler ancak kısa bir süre kanda bulunur ve gelişmedikleri taktirde bu durum «bakteremi» olarak tanımlanır.

Kan zehirlenmesine nasıl tutulur?
Vücutta enfekte olan bir kısımdan mikropların yayılarak kana girmeleriyle. Bu durum genellikle ihmal edilmiş veya kötü yolda tedavi edilmiş bir apse veya başka enfeksiyondan ileri gelir.

Septisemi öldürücü müdür?
Önceki yıllarda septisemiye yakalananların ölüm oranı çok yüksekti. Günümüzde ise söz konusu bakterinin kan kültürü yoluyla saptanması ve sonra hastaya gereken antibiyotiklerin verilmesiyle septisemiye yakalanan hastaların büyük çoğunluğu bu zehirlenmeden kurtarılmaktadır.

Kan zehirlenmesi olaylarında ne gibi ilaçlar alınacağı nasıl kararlaştırılır?
Hastanın damarından bir kan kültürü alınır ve laboratuarda bir kültür medyumu içerisinde geliştirilir. Sonra geliştirilen mikroplara çeşitli antibiyotikler tatbik edilir ve mikrobun hangi antibiyotiğe karşı en çok hassas olduğu, dolayısıyla hastaya verilecek antibiyotik tespit edilir.

Bir hastanın septisemiden iyileşmekte olduğu nasıl görülür?
Devamlı kan kültürleri alınmakla. Birçok kültürden sonra kanın mikroplardan temizlendiği görüldüğü zaman ve dereceyle ölçülen vücut ısısı devamlı normal bir gösterdiği zaman hastanın iyileşmiş Olduğu kabul edilebilir.
                                           
Septiseminin bazı komplikasyonları hangileridir?
Mikroplar vücuttaki bütün kanda dolaştıklarından bunlar vücudun herhangi bir tarafında apseler veya ikinci derecede enfeksiyonlar meydana getirebilirler: Cilt dokuların altında, ak ve karaciğerlerde, beyinde vb.

Septisemide cerrahi müdahale gerekli olabilir mi?
Kandaki bakterileri yok etmek için değil. Ancak septisemi komplikasyanlarından dolayı vücudun bazı yerlerinde meydana gelmiş olan apseleri drenaj yoluyla boşaltmak için cerrahi müdahale gerekli olabilir.

Omurilik Tümörleri « Beyin Cerrahisi

Omurilikte bulunan bir tümörün olağan belirtileri nedir?
Zafiyet, el ve ayaklarla birlikte beliren arka ağrıları, mesane ve bağırsakta meydana gelen rahatsızlıklar.

Muhtelif omurilik tömörleri var mıdır?
Evet. Omurilik dış basınçlardan ve içerisinde gelişen yabancı maddelerden etkilenebilir. Bu tümörlerin yaklaşık % 50'si omuriliğin üzerindeki dokulardan veya bir omurga sinirinden ileri gelmektedir.

Omurilik tümörü nasıl teşhis edilmektedir?
Hastanın yaşantısı incelenince ve hasta tam bir muayeneden geçirilince bir omurilik tümöründen şüphe edilebilir. Omurgada ufak bir delik açılması yoluyla beyin-omurga (cerebrospinal) sıvısı akıntısında bir tıkanma olup olmadığı tespit edilebilinmektedir. Omurga sıvısının laboratuarda teste tabi tutulması çok kez kıymetli bilgilerin elde edilmesine yarayacaktır. Beyin-omurga (cerebrospinal) sıvısına radio-opak maddesi zerkedilmesiyle ve sonra has. taya fluoroscopy yapılmasıyla teşhis daha da kuvvetlendirilebilinecektir. Bu prosedürün adı myelography'dir. Normal durumda hasta sağa sola çevrildiği zamanlarda radio-opak madde serbestçe akacaktır. Bir tümör radio-opak maddenin akıntısını engelleyecek ve böylece bir taraftan teşhisin doğrulanmasına yarayacak ve öte taraftan tümörün tam yerini gösterecektir.

Omurilik tümörlerinde cerrahi müdahale sonuçları ne olur?
Omuriliğin üzerindeki dokularda meydana gelen tümörler veya bir omurga sinirinden olan tümörler ameliyatla alınabilir ve hasta ya tamamen iyileşir veya büyük ölçüde tedavi olur. Eğer omurilikteki hasar uzun süreden beri mevcutsa düzeltilemez hale gelmiş olabilir. Omurilik maddesinin içerisinde gelişmiş olan bir tümör genellikle çıkarılamaz durumdadır. Ancak bunların gelişmesi çok hallerde X ışını tedavisi ile önlenebilinir. Bazı vakalarda vücudun başka yerinde meydana gelmiş olan bir kanser yayılarak omuriliği de sarar. Bu gibi vakalar çoğunlukta umutsuzdur. Ancak, X ışınları tedavisi ve bazı hallerde cerrahi müdahale kısa bir süre için yararlı olabilir.

Omurilik tümöründen ileri gelmiş bir felç durumu cerrahi müdahaleyle iyileştirilebilinir mi?
Evet. Böyle vakaların yaklaşık yüzde ellisinde tümör cerrahi müdahale yoluyla çıkarılabilir ve hasta ya tamamen veya kısmen iyileşir. Bu tümörün tekerrür etmesi tehlikesi değildir.

Omurilik ameliyatları tehlikeli midir?
Vücudun başka herhangi bir yerinde yapılacak ciddi bir ameliyattan daha fazla değil.

Omurilik ameliyatlarında hangi anesteziler kullanılır?
Genellikle soluk borusuna yerleştirilmiş bir tüple yapılan genel aneztezi.

Kan Basıncı « Kalp

Kan basıncı nedir?
Kan akımının devamlı ve yeterli şekilde vücuttaki damarlarda seyretmesi için kasılan kalbin meydana getirdiği kuvvete kan basıncı denir. Kilometrelerce uzunluktaki dar kan damarlarındaki direnişi yenmek ve kanın kimyasal madde alışverişini temin edebilecek yeterli baskı kudreti ile dokulara varabilmesini temin için, kalp kan akımı sistemi içerisinde asgari bir basınç düzeyi muhafaza etmek zorunluluğundadır.

Kan basıncı nasıl ölçülmektedir?
Kolun üst kısmına yuvarlak bir lastik bant yerleştirilmektedir. Kol ağzı basıncı ölçen bir alete bağlanmakta ve alet hava ile şişirilmektedir. Bu arada doktor dirseğin ortasındaki arter nabzını dinlemektedir. Ondan sonra kol ağzındaki basınç nabız dinlenilemeyecek hale gelinceye kadar artırılmaktadır. Daha sonra kol ağzındaki hava boşaltılarak doktor nabzın geri gelmekte olduğunu yeniden duymaktadır. Bu metoda sistolik basınç adı verilmiştir. Bundan sonra kol ağzındaki hava daha da bırakılır ve nabız atışı yeniden kaybolur. Bu noktadaki basınca diastolik basınç adı verilmiştir.

Yüksek kan basıncı (yüksek tansiyon) neden meydana gelir?
Bütün vücuttaki küçük arterlerin daralmasıyla kalbin vücut dokularına kan yetiştirmek için fazla pompalama gayreti sarf etmek zorunda kalması dolayısı ile yüksek kan basıncının ileri gelmekte olduğu sanılmaktadır. Kalp daha fazla pompalamak zorunda kalınca kan basıncı artmaktadır.

Yüksek kan basıncının kalıtımsal olma eğilimi var mıdır?
Evet, ancak şu belirtilmelidir ki anne-babadan birinde yüksek kan basıncı bulunması muhakkak surette çocuğunda da yüksek kan basıncı bulunacağına delalet etmez.

Fazla şişmanlık yüksek kan basıncı eğilimini getirir mi?
Evet.

Yüksek kan basıncı; az pişmiş et, tuz veya baharat yemekten ileri gelebilir mi?
Hayır.

Yüksek kan basıncı neden zararlı olabilir?
a.  Kalbin üzerine normalin üstünde yük bindirilmektedir. Bu durum sürekli olarak devam ederse kalp büyüyerek zarar görebilir.
b.  Kan, damarlardan daha büyük bir baskı ile geçtiğinden dolayı, boyunlarda yıpranma ve zedelenme oranları artmaktadır. Sonunda bu damarlarda çok önemli hasar meydana gelebilir. Bu yüzden de bu damarların besledikleri doku ve organlar hasara uğrayabilir. Bu durumdan en çok zarar görebilecek organlar şunlardır: Kalp, beyin, böbrekler ve gözler.

Çeşitli kişilerin yüksek kan basıncına tepkileri değişik olur mu?
Evet. Kadınlar devamlı yüksek kan basıncına, erkeklerden çok daha iyi dayanabilmektedirler. Kişiler arasında da tepkiler çok değişik olmaktadır.

Yüksek kan basıncı hali tedavi edilebilir mi?
Aslında hayır. Ancak modern tıbbi metotlarla basınç kontrol altında tutulabilmekte ve böylece olabilecek ciddi hasarlar önlenebilmektedir. Gereken ilaçların alınması ve normal bir hayat tarzı sürdürmeni yanında, fazla kiloların kaybı ve devamlı tıbbi müşahede altındı bulunmakla yüksek kan basıncı büyük ölçüde kontrol altına alınmış olacaktır.
Bunun dışında, yüksek kan basıncı için, başka ve daha az rastlanan nedenler de bulunmaktadır: Bazı tümörler, böbrek hastalıkları, iç salgı bezleri düzensizlikleri gibi. Bu gibi hastalıkların nedenleri teşhis edilebilindiği vakalarda, bunların tedavisi ve ortadan kaldırılması mümkün olacaktır.

Yüksek kan basıncı önlenilebilir mi?
Hayır, ancak yukarıda yazılı tedbirlerle, birçok kontrol altına alınabilinir.

Heyecan ve mizaç yüksek kan basıncında tesirli olabilir mi?
Evet. Tedbirsiz bir hayat tarzı ve ifrat derecesinde duygusal girişimler kan basıncının artmasına neden olabilir. Böyle aşırı hareketlerin yüksek tansiyonun nedeni olabileceği sanılmamakta ve mevcut bir yüksek tansiyonu artırabilecek sebepler olabilecekleri ileri sürülmektedir.

Yüksek kan basıncı olan bir kişi, kendisini iyi hissederek bu durumundan habersiz olabilir mi?
Çok kişilerde yıllarca süregelen yüksek kan basıncı bulunduğu halde kendileri bundan habersizdir.

Yüksek kan basıncının genel belirtileri nedir?
Aslında, yüksek kan basıncının kendisine has belirtileri yoktur. Şikayet edilen baş ağrıları ve aniden ateşlenme halleri genellikle başka durumlardan ileri gelmektedir.

Normal kan basıncı düzeyi nedir?
Normal' kan basıncı düzeyi diye bir şey yoktur. Ergin kişiler için geniş bir basınç alanı bulunmaktadır. Sistolik basınç için üst normal sınır 150 - 160  milimetre civa ve diastolik basınç için üst sınır 90 ile 100 arasında kabul edilmektedir.

Düşük kan basıncı nedir?
Düşük kan basıncı normal bir hastalık olarak sayılmaktadır. Buradaki durum kan basıncının normal düzeylerden düşük olmasıdır. Bu aslında sağlıklı bir durum olarak kabul edilmelidir; çünkü kalbin ve kan damarlarının zorlanmamakta olduğunu göstermektedir.

Düşük kan basıncı gerçek bir hastalığın belirtisi olabilir mi?
Bazı nadir hastalıklarda, inatçı ve sürekli olan düşük kan basıncı devamlı bir belirti olarak kalmaktadır.

Düşük kan basıncının genel olan türü yorgunluk ve atalet belirtileri gösterir mi?
Ancak bazı nadir hallerde. Düşük kan basıncı birçok kişinin psikolojik gardrobu haline gelmiştir ve birçok kişi ilgisiz şikayetlerini bu gardropa asmaktadırlar.

Düşük kan basıncı tedavi gerektirir mi?
Gerekse bile bu ancak pek nadir vakalarda olur.

Bir kişide "geçici" yüksek kan basıncı olabilir mi?
Evet. Bir sınavın getireceği heyecan veya sınavla ilgili heyecan safhalar anormal derecede yüksek kan basıncı gösterebilir.  kişinin rahatladıktan sonra, tansiyonu alındığı zaman kan basıncının normale gelmiş olduğu görülecektir. Bunun dışında aşırı duygusal stres de kan basıncını artırabilecek ve bu durum birkaç ve bazı hallerde birkaç hafta sürebilecektir. Bu durum genel gerginlik ortadan kalkınca normale dönüşecektir.

Destekliyoruz arkadaş - arkadas - partner - partner - arkadaş - proxy - yemek tarifi - powermta - powermta administrator - Proxy