Sağlık ve Sağlıklı yaşam siteniz

Travay (Doğum Ve Loğusalık) Bebeğin Pozisyonları « Gebelik ve Doğum

En normal doğum mekanizması hangisidir?
En normal doğum mekanizması çocuğun baştan gelmesidir. Buna baş gelişi denir ve baş, ilk ele gelen kısım olur.

Doğum doktoru bebeğin ilk olarak hangi tarafının geleceğini teşhis edebilir mi?
Evet, annenin karnını muayene etmekle.

Doğumdan hemen önce veya doğum sırasında bebeğin başından başka hangi kısımları ilk gelebilir?
Kalçaları veya bacakları ilk olarak gelebilir. Buna ters geliş denir. Bazen bebeğin ilk kendini dışarıya veren yeri kolu veya omuzu olabilir. Böyle haller doğumda komplikasyonlara yol açar. Yine bazı hallerde bebeğin başı göğsü üzerine eğik olacağı yerde arkaya doğru eğilmiş bulunmaktadır. Bu durum bir yüz veya alın gelişi olmaktadır. Bu da doğumda bir komplikasyon halidir.

Anormal gelişler neden meydana gelir?
Çok hallerde nedeni bilinmemektedir. Bazı hallerde ise nedenleri şunlardır:
a.   Annenin pelvisinin sekilinin anormal oluşu.
b.  Rahimde lifli tümörler gibi tümörlerin bulunması.
c.   Bu halde plasenta bebeğin baş seviyesinin altına yapışıktır.
d.  Bebeğin kendisinde olan anormallikler.

Bebek anormal bir pozisyonda ise ne yapılabilinir?
Anormal pozisyonda bulunan bebekler için başvurulacak metotlar birçok faktöre bağlıdır. Şöyle ki:
a.  Bundan önce kadının kaç defa gebe kalmış olduğu.
b.  Karşılaşılmış anormalliğin tipi.
c.   Anormal pozisyon müşahede edildiği zaman travayın aktif olup olmadığı.
d.  Anormal pozisyon müşahade edildiği zaman travayın hangi dereceye varmış olduğu.
e.  Kopmuş zarların mevcudiyeti veya eksikliği.
f.  Bebeğin büyüklüğü.
g.  Annenin genel durumu.

Bir kadın travayın gelmiş olduğunu nasıl anlar?
Travay üç şekilde başlayabilir :
a.  Karın bölgesinde sancı ve adalelerde gerilmeler.
b.  Su torbasının patlaması.
c.  Dölyolundan kanlı akıntılar (nişane).

Bu işaretler nasıl belirlenir?
Gerilmeler ve sancılar karın bölgesinde bir sıkışma şeklinde hissedilir. Arka sırtta başlayan sancı öne doğru yayılır veya karın bölgesinde başlayan sancı pelvise doğru yayılır. Ayrıca kalçalarda da sıkışıklık hissedilebilinir. Doğumun başlangıcında gerilmeler düzensiz olup yalnız birkaç saniye sürer.
Birkaç saat sonra adale gerilmeleri daha sık gelir, daha uzun süreli ve daha sancılı olur. Su torbası patladığı zaman az miktarda bir su gelebilir veya büyük bir fışkırma olabilir. Eğer su torbası gerilmelerin başlamasından önce patlamışsa, gerilmeler genellikle yirmi dört saat sonra takip edecektir. Kanlı akıntılar olduğu hallerde gerilmeler genellikle yirmi dört ile kırk sekiz saat sonra gelecektir.

Travayın muhtelif safhaları hangileridir?
a.  Birinci safha doğum sancılarının başlamasından serviks veya rahim ağzının açılmasına kadar olan süre olarak hesaplanmaktadır.
b.  İkinci safha serviksin genişlemesinin son haddine varmasıyla başlar ve bebeğin doğmasıyla son bulur.
c.  Üçüncü safha çocuğun doğumu ile başlar ve plasentanın çıkmasıyla son bulur.

Normal bir travay ne kadar sürer?
İlk doğumlarda, normal doğumun ilk safhası yaklaşık on sekiz saat sürer. İlk bebekten sonra gelen doğumlarda ilk safha sekiz saatten daha az sürer.
İlk doğumlarda ikinci safha yaklaşık bir saat sürer. Birinci bebekten sonra gelen doğumlarda ikinci safha genellikle bir saatten az sürer.
Üçüncü safha genellikle birkaç dakika sürmekteyse de bazen bir saat kadar da sürebilir. Modern doğum metotlarında eğilim plasentayı mümkün olduğu kadar çabuk alarak bu safhanın süresini mümkün derece kısaltmaktır.

"Aldatıcı doğum sancıları" deyiminden ne anlaşılmaktadır?
Gebeliğin ilerlemiş aylarında rahimdeki adaleler çok hassas olduklarından sık sık gerilmelere neden olmaktadırlar. Bu gerilmeler doğuma ancak sıkışma hissi bakımından benzemektedir. "Aldatıcı doğum sancıları" serviksin genişletilmesinde veya bebeği aşağıya itmekte hiçbir rolleri olmamaktadır.

"Adatıcı doğum sancılarını" bazı hallerde tedavi etmek gerekir mi?
Evet, bu rahatsızlık verici gerilmeleri gidermek için bazen yatıştırıcı ilaçlar verilmektedir.

Doğum sancıları gelen gebe kadın ne zaman hastaneye gitmelidir?
Bu değişken bir faktördür ve kadını doğurtacak olan doğum uzmanının çalışma sistemine bağlıdır. Göz önünde bulundurulması gerekli bazı önemli noktalar şunlardır
a.  Hastanın evi hastaneden ne kadar uzaksa hastaneye o kadar erken hareket etmelidir.
b.  Eğer doğacak bebek ilk çocuksa, doğumun olması daha uzun sürecektir, onun için hastaneye gitmekte acele etmeye gerek yoktur.
c.  Bilinen anormallikleri olan gebe kadınların veya önceki doğumlarında komplikasyonlar ileri gelmiş olanların hastaneye erken gitmeleri gerekir.

Travayın hangi durumunda hastaneye derhal gidilmesi gereklidir?
İlk bebekte, iyi ve kuvvetli gerilmeler bir saat süreyle her beş dakikada bir gelmişse. Birinciden sonraki gebeliklerde, hastanenin uzaklığı göz önünde bulundurularak, gerilmeler her on ile onbeş dakika arası gelmeye başladığı zaman.

Hastaneye her zaman erken gitmek daha yararlı değil midir?
Her zaman değil. Normal doğumlarda hastanın sancıları devamlı gelinceye kadar evinde kalması daha iyi olur. Bundan önce gebelikler geçirmiş bir kadınsa doğum yapmışsa, hastaneye normalden önce gidilmesi akıllıca bir hareket olur.

Bayılma Ve Baş Dönmesi « Acil Durumlarda İlkyardım

Baygınlık ve baş dönmelerinde ilk yardım metotları nedir?
a.  Hastayı sırt üstü yatırın. Başı vücut seviyesinde veya vücut seviyesinden az daha aşağıda olmalıdır.
b.  Ayakarını vücut seviyesinden biraz daha yükseğe kaldırın.
c.  Sıkı bir yaka veya boyun bağı varsa bunları gevşetin ve hastanın rahat nefes almasını sağlayın.
d.  Nefes alması yetersizse suni solunum yapmakta çok yarar vardır.

Bir hasta bayıldığı zaman veya bir baş dönmesi nöbeti geçirmişse ne kadar süre sırt üstü yatar vaziyette tutulmalıdır?
Tamamen iyileşip kendine gelinceye kadar. Bu birkaç dakika devam ederse de, bazı hallerde yarım, hatta kırk beş dakika sürebilir.

Bir kez baygınlıktan kendine gelen bir kişinin kısa bir süre sonra yeniden baygınlık geçirmesi genel bir durum mudur?
Hayır, ancak baygınlık geçirmiş olan bir kişi, kendi haline bırakılmadan bir süre müşahede altında bulundurulmalıdır.

Baygınlık ölümle sonuçlanabilir mi?
Bu gibi bir hale aşağı yukarı hiç rastlanmaz. Ancak bayılan kişinin düşerken, başından alabileceği bir yara ölümüne neden olabilir.

Bayılmış olan kişilerin üzerine soğuk su dökülmeli mi?
Hayır.

Bayılan veya baş dönmesi geçiren kişiler kendiliklerinden iyileşebilirler mi?
Evet, tek gerekli tedavi yöntemi onları birkaç dakika yatar vaziyette bırakmaktır.

Kan Kültürleri « Laboratuar (Pataloji) Testleri İşlemleri ve Tedaviler

Kan kültürlerinin yararları nedir?
Kan akımında bakteri bulunduğu şüphesi uyanan hastalıklarda kan alınarak laboratuarda bunun kültürü yapılmakta ve bakterilerin bu kanda üreyip üremediği tespit edilmektedir.

Hangi tip hastalıklar kan kültürlerinde müspet olarak çıkacaktır?
Kan zehirlenmesi vakaları (septisemi).

Kan kültürleri sarılık hastalıkları türlerini ayırt etmekte yararlı olmakta mıdırlar?
Evet. Karaciğerden safranın gelmesini engelleyen sarılık ile, bir iltihaplanmadan veya karaciğerde bir hastalıktan ve kanın, büyük ölçüde harap olmasından meydana gelen sarılıklar arasında ayırt etme imkanları, kan testleriyle temin edilebilinmektedir.

Kan testleri, kanda bulunan kolesterol miktarını tayin etmekte yararlı olmakta mıdırlar?
Evet. Bu testler çok önemli sayılmaktadır. Çünkü birçok araştırmacı vücutta fazla kolesterol bulunmasının arterlerin sertleşmesine yol açmakta olduğu nazariyesi üzerinde ısrarla durmaktadır.

Metabolizma hakkında bilgi verebilecek kan testleri var mıdır?
Evet. Bu testlerden bir tanesi kanda proteine bağlı iyodun tespiti için kullanılmaktadır. Bu test tirpid guddesinin eksik veya fazla çalışmasını belirlemekte bazal metabolizma oranı testinden daha da doğru neticeler vermektedir.

Destekliyoruz arkadaş - arkadas - partner - partner - arkadaş - proxy - yemek tarifi - powermta - powermta administrator - Proxy