Sağlık ve Sağlıklı yaşam siteniz

Göz ve Görme « Anatomi

Yalnız bir kısmını görebildiğimiz göz, küre biçimindedir. Göz. çukuru denen kemikten bir çukurda bulunan göz, birkaç «saydam ortam»ı içeren üç tabakadan oluşur.

Üç Tabaka

En dışta bulunan, sert ve telsel olan tabaka koruyucudur: buna sert tabaka ya da gözakı denir. Sert tabakanın ön kısmına saydam tabaka denir.

Sert tabakanın altındaki ikinci tabakaya damar tabaka denir; bunun ön kısmında da kirpiksi cisim ve iris bulunur, iris mavi, kahverengi, yeşil ya da siyah olabilir. İrisin ortasında gözbebeği denilen ve ışığın şiddetine göre genişleyip daralan delik vardır.

En içteki üçüncü tabakaya ağtabaka denir. Görme sinirinden çıkan sinir telleri bu tabakada bulunur. Ağ tabaka gözün duyarlı tabakasıdır. Işıkla etkilenen sinir hücrelerinden oluştuğu için, görme organının görev bakımından en önemli bölümü bu ağtabakadır.

Saydam Kısımlar

Göz yuvarı'nda üç saydam kısım vardır. Gözbillûru, irisin arkasında bulunan esnek bir mercektir, bunun kalınlığı, dolayısıyla görme gücü, kirpiksi kasın etkisiyle değişir: buna göz uyumu denir. Sior suyu, gözbillûru ile saydam tabaka arasında kalan kısmı doldurur. Yapışkan bir madde olan camsı cisim ise gözün içini doldurur.

Bir Karanlık Oda

Görme biri optik, öbürü sinirsel olan iki mekanizmanın işbirliğiyle gerçekleşir. Damar tabaka, «karanlık oda» ödevi görür; saydam kısımlar, özellikle gözbillûru optik sistemi meydana getirir; duyarlı bir alan olan ağtabaka, tıpkı fotoğraf makinesinde olduğu gibi iş görür. Ağtabaka üzerine düşen görüntü, eşyanın ters görüntüsüdür.

Işığın etkisiyle ağtabakadaki görme hücrelerinin uyarılması, sinirsel akızlar meydana getirir; dalga halindeki bu akızlar sinirlerle beyne iletilir. Görme merkezleri bunları çözümledikten sonra bize, baktığımız cismin biçimi, büyüklüğü ve rengi hakkında bilgi verir, başka bir deyimle görmemizi sağlar.

Körler

Doğrudan doğruya göze zarar veren kazalar dışında, görme duyusunun yitirilmesi (körlük), ya görme sinirindeki bozukluk veya kopukluktan, ya da beyin kabuğundaki görme bölgelerinde ortaya çıkan bozukluklardan ileri gelir. Doğuştan kör olup bu beşinci duyudan yoksun kalanların buna karşılık, işitme ve dokunma duyuları gelişmiştir.

Kabartma noktalardan oluşan Braille yazısının icadı (1852) genç körlerin eğitim görmesine olanak sağlamıştır. Böylece onlar da herkes gibi çalışabilir, topluma katılabilirler.Görme Bozuklukları

Bunların çeşitli nedenleri vardır: saydam kısımlardaki bozukluklar miyopluk (uzaktaki cisimleri iyi görememek), presbitlik (genellikle yaşlılığa bağlı olarak yakındaki cisimleri iyi görememek) ya da astigmattık (biçimleri bozuk görme) yapar; göz iltihaplanmaları, göz içi basıncının artması, ağtabaka dekolmanı, (billurunun donuklaşması da (katarakt) başlıca nedenlerdendir.

Uzaklıkları Tahmin Etmek

Biçimler, renkler ve hareketler tek gözle görülebilir, ama kabartıları görmek ve uzaklıkları tahmin etmek ancak iki gözle mümkündür. Gerçekten de beyin, aynı anda, sol gözle sağ gözün sağladığı, birbirinden farklı görüntüler arasında bir birleşme ve benzeşme sağlar.

Anus Fistülü « Rektum Anus

Anus fistülü nedir?
Rektum veya anusun mukoza çeperi ile deri yüzeyi arasında anormal bir ulaşım. Bu durum anus ağzına yakın bir yerde gelişmektedir. Bundan dolayıdır ki, fistül bir tünel veya bir yoldur.

Anus fistülü ne derece yaygın bir durumdur?
Fistüller anus veya rektum çevresinde meydana gelen rahatsızlıkların yaklaşık dörtte birini teşkil ederler.

Fistüller neden meydana gelir?
Bunlar rektum veya anus çeperinde meydana gelen bir enfeksiyon olup bir tünel açarak deri yüzeyine varmaktadır.

Veremden dolayı fistül gelişmesi olur mu?
Fistüller çok az bir oranda akciğerler veremi ile ilişkili görülmektedir. Ancak, bu duruma günümüzde çok az rastlanmaktadır.

Anus fistüllerinin belirtileri nelerdir?
Hasta genellikle rektum çevresinde sancılı bir çıban veya apseden şikayetçidir. Bunlar önceden açılarak cerahat ifraz etmiştir. Apse  münavebeyle açılıp kapanmakta ve bu durum haftalarca veya aylarca sürebilmektedir. Apse hafif bir ifrazat yapmakla beraber sancıya neden olmamaktadır.

Anus fistülü tedavi edilmediği takdirde ne meydana gelebilir?
Fistül yolu rektum veya anus etrafında yayılma eğilimini gösterir ve yüzeyde birçok noktada meydana çıkar. Ayrıca tedavi edilmeyen bir fistülden dolayı, anus ağzını kontrol eden sfinker adalesi hasar görebilir.

Fistül nasıl tedavi edilir?
Birkaç hafta içerisinde iyileşmeyen fistüller ameliyat gerektirir.

Fistül için ne gibi bir ameliyat yapılmaktadır?
Fistül yolu ya alınmakta veya tamamen açılmaktadır. Bu ameliyatta genellikle anus fissürü ameliyatında olduğu gibi sfinkster adalesi de kesilmektedir.

Fistül ameliyatında işlemler ameliyat öncesi ve sonrası alınacak tedbirler anus fissürü ve hemoroid ameliyatlarında aynı mıdır?
Evet.

Bu ameliyattan sonra, fistülden iyileşme oranları nedir?
Mükemmel. Bir fistül ancak nadiren tekerrür eder. Ara sıra, çok büyük ve kronik bir fistül, ameliyattan sonra tekerrür edebilir ve hastanın tam anlamıyla iyileşmesini temin bakımdan ikinci bir ameliyatın yapılması gerekir.

Fistül ameliyatından sonra dışarı çıkmak hali normale döner mi?
Evet, birkaç hafta içerisinde.

Fistüllerin iyileşmesi ne kadar sürer?
Bu ameliyat fissür ameliyatından daha geniş çapta bir ameliyattır ve yaraların tam olarak iyileşmesi altı ile on hafta arası sürebilir.

Penisin Anatomi Ve Fonksiyonu « Erkek Üreme Organları

Penisin yapısı nasıldır?
Kanla sertleşen dokulardan teşekkül etmiş üç tüplü bir yapıdır. Bunlardan ikisi organın üst, üçüncüsüyse alt kısmında bulunmaktadır. İdrar ve meniyi taşıyan idrar yolu bu tüplerden bir tanesinden geçer. Üç tüpün yapısı da mantara benzer dokulardan teşkil olmuştur. Bunlar kan ile dolduğu zaman sertleşir ve böylece bir kaldırma meydana gelir. Penisin sünnet derisi, sünnet yapıldığı zaman alınmaktadır.

Penisin fonksiyonu nedir?
a. İdrar nakletmek.
b. Meni (sperma) nakletmek.

Sünnet nedir?
Sünnet derisinin alınmasıdır.

Sünnet yapılması neden bütün dünyada salık verilmektedir?
Çünkü bu, penis kanserinin gelişmesine karşı hemen hemen bir sigorta demektir. Penis kanserine sünnet olmuş erkekte çok az rastlanmaktadır. Sünnet ayrıca temizlik bakımından tavsiye edilmektedir. Sünnet olmuş bir erkeğin penisini temizlemesi çok daha kolay olmaktadır.

Sünnet olmuş erkeklerle evli olan kadınlarda rahim ve serviks kanserine daha az rastlandığı iddiası doğru mudur?
Bazı araştırmacılar bu teoriyi desteklemektedirler ve iddialarını istatistiklere de dayandırmaktadırlar. Bu teoriye göre sünnet olmamış bir penis, rahimle temasa geçtiği zaman bazı kadınlarda tahriş vesilesi olmakta ve böylece rahim kanserinin gelişmesinde yardımcı bir rol oynamaktadır.

Bir çocuğun sünnet olmasının en uygun zamanı nedir?
Tıbbi açıdan doğumdan sonra hastaneden çıkmadan önce, beş ile sekizinci gün arası.

Yeni doğan bir çocuk sünnet edilirken anestezi gerekir mi?
Hayır.

Daha büyük çocukları veya gelişmiş erkekleri sünnet ederken anestezi gerekli midir?
Evet.

Sünnet olan gelişmiş bir çocuk veya ergin bir erkekse sünnetten sonra ne kadar süre hastanede kalmalıdır?
Bir veya iki gün.

Sünnetin zarar verecek sonuçları olabilir mi?
Hayır.

Destekliyoruz arkadaş - arkadas - partner - partner - arkadaş - proxy - yemek tarifi - powermta - powermta administrator - Proxy