Torasentez

Torasentez « Laboratuar (Pataloji) Testleri İşlemleri ve Tedaviler  

Torasentez neden yapılmaktadır?
a.  Göğüs boşluğunda toplanmış olan sıvıyı boşaltmak için.
b.  Bir mikrobun bir plöreziye neden olup olmadığını ve mikrobu tespit etmek için.
c.  Akciğer veya akciğer örtülerinde habis hücrelerin bulunup bulunmadığını belirlemek için.

Torasentez çok ağrıya neden olmakta mıdır?
Çok az ağrı duyulmaktadır. İğne sokulmadan muhtemelen bir novokain enjeksiyonu yapılacaktır.

Torasentez nerede yapılmaktadır?
Laboratuvarda, doktorun muayenehanesinde veya hastanede.

Parasentez neden yapılmaktadır?
a. Karın bölgesi boşluğunda toplanabilmiş olan sıvıları boşaltmak için.
b.  Peritonite neden olabilecek bakterilerin bulunup bulunmadığını tespit için.
c.  Habis hücrelerin bulunup bulunmadığını tayin etmek için.