Laboratuar (Pataloji) Testleri , İşlemleri Ve Tedavileri

Laboratuar (Pataloji) Testleri , İşlemleri Ve Tedavileri « Laboratuar (Pataloji) Testleri İşlemleri ve Tedaviler  

Patolog kime denir?
Laboratuar çalışmalarında ihtisas yapmış ve diğer doktorlara teşhis ve tedavilerinde, çeşitli organlardan alınan parçaları çıplak gözle ya da mikroskopla incelemesi sonucu vardığı bulgularla yardımcı olan doktora patolog denir.

Bir patologun esas görevleri nedir?
Hasta bir kişinin gerekli organlarından alınan doku parçalarını incelemek ve bazı hallerde otopsi yaparak ölüm nedenlerini tespit etmek.

Bir biyokimyacının esas görevleri nedir?
İnsan vücudunda cereyan etmekte olan binlerce kimyasal işlem sonucunda ortaya çıkan kanda idrarda, dokularda vb. biriken çeşitli maddelerin varlıklarını ve miktarlarını tespit etmektir.

Biyokimya laboratuarları genellikle ne gibi testler yaparlar?
a.  Her çeşit kan testleri.
b.  İdrar tahlili.
c.  Dışkı analizi.
d.  Tükürük analizi.
e.  Mide ve onikiparmak bağırsağı muhteviyatı analizleri (gastril analizler.)
f.  Kemik iliği analizi.
g. Kanın analitik kimya analizi.
h. Gezgin bakteriler için kan kültürleri.
ı.  Gebelik ve başka iç salgılara ait testler.
i.  Cerahat kültürleri.
j.  Belkemiği sıvıları incelemeleri.
k. Akciğer veya karın bölgesi, diğer vücut boşluklarından alınan sıvı ya da maddelerin incelenmesi,
m.Hastalığın nedenini tespit etmek için hayvanların aşılanması,
n. Hastalığın habis olup olmadığını tespit için, vücuttan alınan hücrelerde sitolojik incelemelerin yapılması.

Bir test veya muhtelif testler yaptıracak olan kimselerin laboratuardan neden önceden randevu almak zorunluluğunda olmaktadırlar?
Laboratuara gelmeden önce birkaç saat yemek yenilmemesi gibi bazı tedbirlerin alınması gerekebileceği için, önceden randevu alınması gerekli olmaktadır. Birçok test, önceden bunlar için nasıl hazırlanma gerektiği öğrenilmemiş olduğu için yapılamamaktadır.

Genellikle boş bir mide ile kan testlerinin yapılması tercih edilmeli midir?
Evet, özellikle kanın analitik kimyası ile ilgili olan testler. Bu gibi hallerde kan testi yapılmadan önce on iki saat yemek yenmemelidir.