Kan Nakli

Kan Nakli « Laboratuar (Pataloji) Testleri İşlemleri ve Tedaviler  

Kan nakilleri ne zaman en çok yararlı olmaktadır?
a.  Hastalık veya yaralanma nedenlerinden ani ve akut bir kan kaybı olmuşsa.
b.  Ciddi bir ameliyat yapılacağı zaman akut bir kan kaybı beklenmekte olduğu zamanlarda.
c.  Hastanın kemik iliği yeniden kan üretmeye başlayıncaya kadar, hastaya geçici bir güç temini için mesela anemiye neden olmuş ve uzun süreli anormal derecede takatsiz bırakmış bir hastalıktan sonra.

Kan nakilleri bir doktorun kontrolü altında mı yapılmalıdır?
Evet, muhakkak surette. Kan nakli; kanı, sağlıklı bir kişiden almak ve bir hastaya nakletmek demektir. Bu çok ciddi ve komplikasyonlar yaratabilecek bir işlemdir. Ancak uzmanlar kontrolünde yapılmalıdır.

Kan nakli yapılmadan önce kan gruplarını kim yapmalıdır?
Hastanın kan grubu uzman teknisyenlerin görevlendirilmiş olduğu tam kalifiyeli bir laboratuarda tespit edilmelidir. Doğru kan tespiti yapılamaması ve hatalı "krosmeç" (verici ile alıcı kanından bir miktarının karşılaştırılması) durumlar önemli kazalara sebep olabilecektir.

Yanlış tip kan nakledilmesinden ne gibi komplikasyonlar meydana gelebilir?
Yanlış kan verilmesinden titreme ve nöbet, sarılık ve hatta ölüm meydana gelebilecektir.

Bir kaza vukuunda kemiklerine daha çabuk bir şekilde kan nakledilebilmesi için, kişiler kan gruplarını bilmeli midirler?
Evet. Kendi kan grubunun bilinmesi doğru bir iştir. Kan nakledilmeden önce bir kez daha kontrole tabi tutulmalıdır. Kan nakledilmeden önce, alıcının kanı vericininki ile muhakkak surette karşılaştırılmalıdır.

Gerekli kontroller altında yapıldıkları takdirde kan nakilleri emniyetli midir?
Evet.

Kan nakillerinin bazı komplikasyonları hangileridir?
a.  Titreme ve nöbet. Bu genel bir komplikasyondur.
b.  Ürtiker, astım, vb. alerjik tepkiler. Bu meydana geldiği zaman nakil ameliyesi genellikle durdurulmaktadır.
c.  Sarılık.   Bu hastalık nakil yapıldıktan üç veya dört ay sonrası meydana çıkabilir.
d.  Yanlış tip veya mikroplu kan verilmesinden meydana gelen şok. Bu durum çok nadiren meydana gelen bir olaydır.

Bebeklere ve çocuklara da kan nakilleri yapılabilmekte midir?
Evet.

Kan nakillerinde meydana gelen tepkileri zararsız hale getirecek yollar var mıdır?
Evet Tepkilerin büyük çoğunluğu gerekli tıbbi tedavi metotları ile hafifletilebilecektir.

Kan değişimi ne demektir?
Bu özel bir tip kan nakli usulüdür ve genellikle yeni doğan bebeklerde rastlanmakta olup, eritroblastoz diye adlandırılan bir hastalıkta kullanılmaktadır. Bu hastalığa neden olan kanın tümü veya büyük bir kısmı değiştirilmektedir. Bu tür kan nakli ancak ihtisas sahibi bir uzman tarafından yaptırılmalıdır.

Rahim içi kan nakli ne demektir?
Son yıllarda cenin hala annesinin rahminde iken kendisine kan nakilleri yapma imkanları elde edilmiştir. Bu yola eritroblastoz (Rh faktörü hastalığı) şüphesi uyandığı zaman başvurulmaktadır. Fluoroskop X ışınları altında yapılan ve çok maharet isteyen bu metotta, annenin karın bölgesinden, sonra oradan aynı iğne rahim çeperinden sokulmakta ve sonunda cenine zerk edilmektedir. Böylece, eritroblastozun önlenmesi için kan, direkt olarak cenine nakledilmektedir.

Rahim içi kan nakilleri ne ölçüde başarılı olmuştur?
Bu teknik henüz tecrübe safhasında olmakla beraber, şimdiye kadar bu metotla önlenen eritroblastoz vakalarının sayısı çok yüksektir.

Kan bankası nedir?
Birçok hastane ve teşekküllerde vericilerden temin edilen kanların depo edildiği laboratuarlar vardır. Kan kullanılmadan üç haftalık bir süre muhafaza edilebilmektedir. Bu kan bankası usulü çok iyi bir metottur; çünkü bu sayede bütün acil vakalar için, her tip kan devamlı hazır bulundurulabilmektedir.