Kan Kültürleri

Kan Kültürleri « Laboratuar (Pataloji) Testleri İşlemleri ve Tedaviler  

Kan kültürlerinin yararları nedir?
Kan akımında bakteri bulunduğu şüphesi uyanan hastalıklarda kan alınarak laboratuarda bunun kültürü yapılmakta ve bakterilerin bu kanda üreyip üremediği tespit edilmektedir.

Hangi tip hastalıklar kan kültürlerinde müspet olarak çıkacaktır?
Kan zehirlenmesi vakaları (septisemi).

Kan kültürleri sarılık hastalıkları türlerini ayırt etmekte yararlı olmakta mıdırlar?
Evet. Karaciğerden safranın gelmesini engelleyen sarılık ile, bir iltihaplanmadan veya karaciğerde bir hastalıktan ve kanın, büyük ölçüde harap olmasından meydana gelen sarılıklar arasında ayırt etme imkanları, kan testleriyle temin edilebilinmektedir.

Kan testleri, kanda bulunan kolesterol miktarını tayin etmekte yararlı olmakta mıdırlar?
Evet. Bu testler çok önemli sayılmaktadır. Çünkü birçok araştırmacı vücutta fazla kolesterol bulunmasının arterlerin sertleşmesine yol açmakta olduğu nazariyesi üzerinde ısrarla durmaktadır.

Metabolizma hakkında bilgi verebilecek kan testleri var mıdır?
Evet. Bu testlerden bir tanesi kanda proteine bağlı iyodun tespiti için kullanılmaktadır. Bu test tirpid guddesinin eksik veya fazla çalışmasını belirlemekte bazal metabolizma oranı testinden daha da doğru neticeler vermektedir.