İdrar Tahlili

İdrar Tahlili « Laboratuar (Pataloji) Testleri İşlemleri ve Tedaviler  

Eczaneler bir idrar tahlili yapmak için yeterli ekipmana sahip midirler?
Hayır. Mümkün olduğu sürece idrar tahlilleri tam ekipmanlı olan bir patoloji laboratuarında yaptırılmalıdır. Bunlar çok önemli testlerdir ve tam ekipmanlı olmayan yerlerde yaptırılmamalıdır.

Analize verilecek idrarın toplanması için en uygun zaman hangisidir?
Bazı özel testler dışında, idrarların toplanması için en uygun zaman sabah yapılacak ilk idrardır. İdrar temiz bir şişede toplanmalıdır.

Basit idrar analizlerinde ne gibi maddeler aranmaktadır?
a.  Albümin
b.  Şeker
c.  Asitler veya alkalinler.
d.  Cerahat bulunup bulunmadığı.
e.  Hem kırmızı ve hem de beyaz kan hücrelerinin bulunup bulunmadığı.
f.  Sarılıkta olduğu gibi safra pigmentinin bulunup bulunmadığı.
g  Hücre kümelerinin bulunup bulunmadığını (böbreklerde zedelenme olduğunu gösteren mikroskobik şekiller).
h. Bazı kimyasal maddelerin kristallerinin bulunup bulunmadığı.

Bu maddelerin idrarda bulunup bulunmadığından ne anlaşılmaktadır?
İdrar tahlilleriyle böbreklerin ve idrar yolları sisteminin durumu hakkında önemli bilgiler elde edilmektedir. Bunun dışında şeker hastalığı, karaciğer hastalığı vb. önemli sayılacak işaretler de bu tahlillerde görülebilecektir.

İdrarda anormal maddelerin bulunması her zaman hastalık olduğunu mu gösterecektir?
Her zaman değil. Bazen geçici buluşlara rastlanmaktadır. Bunun içindir ki bir hastalığa teşhis konmadan idrar tahlilleri birkaç kez tekrar edilmelidir.

İdrar analizlerinde elde edilen bilgilerin doğrulanması için aynı zamanda kan testlerinin de yapılması yararlı olur mu?
Evet. İdrar tahlilleri yararlı testlerdir, ama her zaman kesin sonuçlar bu testlerle elde edilemez.

Kanser için özel olan tatmin edici idrar ve kan testleri var mıdır?
Hayır.