Biyopsi

Biyopsi « Laboratuar (Pataloji) Testleri İşlemleri ve Tedaviler  

Biyopsi nedir?
Bir doktor veya operatörün, dokuyu alması ve bunu çıplak gözle ve mikroskopla incelenmesi için bir patoloji laboratuarına göndermeleridir. Teşhise bu incelemeler sonucu varılacaktır. Dokunun alınması için bir makas veya bir bisturi kullanılmaktadır.

Biyopsiler genellikle nerede alınmaktadır?
Hastanelerde veya doktor muayenehanesinde.

İğne biyopsisi ne demektir?
Bu testte hasta kesime bir iğne sokulmakta ve buradan alman hücreler veya muhteviyat patolog tarafından incelenmektedir.

İğne biyopsisi normal biyopsi kadar emniyetli midir?
Genellikle hayır; çünkü iğneyle alınabilecek doku miktarı, azlığından dolayı incelemeyi güçleştirecektir.

Ensizyon biyopsisi nedir?
Bu testte hasta olan yere bir bisturi ile bir ensizyon yapılmakta ve bu kısmın bir parçası alınmaktadır. Bu parça patolog tarafından çıplak gözle ve mikroskopla incelenecek, patolog bu incelenmeden sonra teşhisini yapacaktır.

Ekstirpasyon (kesip alma) biyopsisi ne demektir?
Bu usulde bütün hastalanmış kısım alınmakta ve mikroskobik inceleme için patologa gönderilmektedir.

Dondurulmuş kesit (frozen seksion) ne demektir?
Bu testte hasta daha ameliyat masasında iken doku alınmakta ve derhal patologa mikroskobik muayene için teslim edilmektedir.

Dondurulmuş kesit testlerinde yanılma olabilir mi?
Olabilir. Dokuların dondurulması ve derhal mikroskobik muayeneye verilmesi, normal olarak çok daha zaman alan dokuların hazırlanarak patoloji laboratuarında muayene edilmesi kadar emniyetli ve doğru olamamaktadır.

Dondurulmuş kesit testinin önem ve değeri nedir?
Operatöre hasta olan kısmın habis olup olmadığını gösterebilecektir. Böylece operatör, hala masada yatmakta olan hastaya yapacağı ameliyatın ne kapsamda olması gerektiğini kararlaştırabilecektir.

Dondurulmuş kesitler ne zaman daha çok yararlı olmaktadır?
Memede bir külçenin kanserli olup olmadığını tayinde.

Patolog ameliyat odasına geldiği zaman bir dokunun habis olup olmadığını derhal tespit edebilecek midir?
Hayır. En ufak bir şüphesi bile varsa, daha şümullü olacak ameliyatın bir veya iki gün ertelenmesini tavsiye edecektir. Bu süre içerisinde mikroskop altında yapılacak incelemelerde daha doğru emniyetli bir rapor verebilecek durumda olacaktır.

Patoloji laboratuarları aşılar imal ederler mi?
Hastanın kendisinden alınan bakterilerden hazırlanan özel aşılar laboratuarlarda yapılmaktadır. Öteki aşılar eczanelerden temin edilmektedir.

Otogen aşı nedir?
Hastanın vücudundan taze olarak alınan ve süspansiyon sistemiyle öldürülmüş olan bu bakterilerden hazırlanmış bir aşıdır. Hastanın bu mikroplara karşı direnişini artırmak gayesiyle kullanılmaktadır.

Otogen aşılar hangi durumlarda hazırlanmaktadır?
İnatla tekerrür eden enfeksiyonlarda, idrar yolları enfeksiyonları gibi ve tekerrür etmekte olan apse ve çıbanları olan hastalar için.

Balgam tahlilleri neden yapılmaktadır?
a.  Verem veya başka akciğer enfeksiyonlarının bulunup bulunmadığını tespit etmek için.
b.  Bazı astım vakalarını araştırmak için.
c.  Muhtemel bir akciğer kanseri halinde elde edilecek olan hücrelerin bulunup bulunmadığını tespit etmek için.

Balgam tahlili nasıl yapılmaktadır?
Konsantre smirler yapılmakta ve bunlar patolog tarafından mikroskop altında incelenmektedir. Zararlı görülen bakterileri tecrit etmek için kültürler yapılmaktadır.