Laboratuar (Pataloji) Testleri İşlemleri ve Tedaviler

Torasentez « Laboratuar (Pataloji) Testleri İşlemleri ve Tedaviler

Torasentez neden yapılmaktadır? a.  Göğüs boşluğunda toplanmış olan sıvıyı boşaltmak için. b.  Bir mikrobun bir plöreziye neden olup olmadığını ve mikrobu tespit etmek için. c.  Akciğer veya akciğer örtülerinde habis hücrelerin bulunup bulunmadığını belirlemek için. Torasentez çok ağrıya neden olmakta mıdır? Çok az ağrı duyulmaktadır. İğne sokulmadan muhtemelen bir novokain enjeksiyonu yapılacaktır. Torasentez nerede yapılmaktadır? Laboratuvarda, doktorun muayenehanesinde veya hastanede. Parasentez neden yapılmaktadır? a. Karın bölgesi boşluğunda toplanabilmiş olan sıvıları boşa... Devamı »»»

Kobay İnokülasyonları « Laboratuar (Pataloji) Testleri İşlemleri ve Tedaviler

Kobay inokülasyonları ne için kullanılmaktadır? Veremin bir hastada bulunup bulunmadığını tespit edebilmek için bu hastanın vücudundan madde alınmakta ve kobaya enjekte edilmektedir. Bir kobay inokülasyonu yapıldıktan ne kadar süre sonra kesin bir durum raporu alınabilecektir? Yaklaşık altı hafta sonra.... Devamı »»»

Belkemiğinden Su Alma « Laboratuar (Pataloji) Testleri İşlemleri ve Tedaviler

Belkemiğinden su almak nedir? Sırttan belkemiğine bir iğne batırılarak belkemiği sıvısının dışarıya alınması için uygulanan bir işlemdir. Belkemiğinden su almak ne için yapılmaktadır? a.  Belkemiği sıvılarında ve beyin örtülerinde enfeksiyon bulunup bulunmadığını tespit için. b.  Omurilik veya beyinde bulunabilecek bir tümörün belkemiği kanalında basınç yapmakta olup olmadığını tayin etmek için. c.  Beyinde veya omurilikte tümörlerin veya başka hastalıkların bulunup bulunmadığını tespit etmek için röntgen filmlerin alınmasından önce hava veya radio-opak maddelerin zerk edilmesi için. ... Devamı »»»

İrin Kültürleri « Laboratuar (Pataloji) Testleri İşlemleri ve Tedaviler

İrinden (cerahattan) neden dolayı kültürler yapılmaktadır? Vücuttan irin (cerafıat) alındıktan sonra, bu enfeksiyonu meydana getiren mikrobun tespit edilmesi büyük önem taşımaktadır. Bu patoloji laboratuarı tarafından nasıl yapılmaktadır? Gerekli kültür ortamlarında bu mikropları geliştirmekle. Enfeksiyona neden olan asıl mikrobu tespit etmenin avantajı nedir? Enfeksiyona neden olan mikrobun özelliği, tatbik edilecek tedaviyi tespit edecektir. Değişik mikropların ilaçlara karşı olan hassasiyet ve direnişleri de değişiktir. Enfekte olan bir organizmadaki mikroplar ile mücadele edebilme... Devamı »»»

Dışkı Tahlili « Laboratuar (Pataloji) Testleri İşlemleri ve Tedaviler

Dışkı, hangi durumlar için tahlile gönderilmektedir? a.  Dizanteri vb. ishal hastalıkları için. b.  Psiloz veya karın boşluğu hastalıkları için. c.  Başka yollarda nedeni bilinememiş olan anemiler için. d.  Parazit istilası olduğu şüphe uyandıran başka bütün durumlar için iki diskin etrafındaki koyu renk halkalar, burada kullanılan antibiyotikler bakterilerin gelişmesini önlediğini göstermektedir. Buradaki bakterilerin başka antibiyotiklere karşı hassas olmadıkları görülmektedir. e.  Bağırsak sisteminde kanama olan durumlarda. f.  Kolit ve kalınbağırsakla ilgili başka enfeksiyonlar için.... Devamı »»»

Biyopsi « Laboratuar (Pataloji) Testleri İşlemleri ve Tedaviler

Biyopsi nedir? Bir doktor veya operatörün, dokuyu alması ve bunu çıplak gözle ve mikroskopla incelenmesi için bir patoloji laboratuarına göndermeleridir. Teşhise bu incelemeler sonucu varılacaktır. Dokunun alınması için bir makas veya bir bisturi kullanılmaktadır. Biyopsiler genellikle nerede alınmaktadır? Hastanelerde veya doktor muayenehanesinde. İğne biyopsisi ne demektir? Bu testte hasta kesime bir iğne sokulmakta ve buradan alman hücreler veya muhteviyat patolog tarafından incelenmektedir. İğne biyopsisi normal biyopsi kadar emniyetli midir? Genellikle hayır; çünkü iğneyle al... Devamı »»»

Papanikolau Testi « Laboratuar (Pataloji) Testleri İşlemleri ve Tedaviler

Papanicolau smiri nedir? Bu testte birçok organın yüzeyinden hücreler alınmakta ve kanser teşhisi için analiz edilmektedir. Genellikle bu hücreler kadınların serviksinden veya dölyolundan alınmaktadır. Sitoloji bilgi dalında İhtisas yapmış kişiler tarafından yapıldığı vakit bu testler son derece emniyetli olmaktadırlar. Genellikle «pap smir» olarak adlandırılan yayma preparatları ayrıca tükürük, idrar ve meme başlarından gelen salgı hücrelerinden de alınabilmektedir. Papanicolau smirleri nasıl yapılmaktadır? Serviks veya dölyolu yüzeyinden fazla olan hücreler pamuk sarılı çubukla kazınara... Devamı »»»

Mide Tahlilleri « Laboratuar (Pataloji) Testleri İşlemleri ve Tedaviler

Mide tahlili nedir? Midenin ifrazatı çıkarılmakta ve bunların unsurlarının tahlil edilmesine mide tahlili denir. Mide tahlilinde neler aranmaktadır? a.  Midenin iç zarını teşkil eden hücrelerin normal olarak ifraz etmesi gerekli olan hidroklorik asidin bulunup bulunmadığını. b.  Normal olarak midede bulunması gereken laktik asitin bulunup bulunmadığını. c.  Normal olarak midede bulunmaması gerekli olan kanın bulunup bulunmadığını. d.  Kanser hücrelerinin bulunup bulunmadığını tespit etmek. Mide kanseri olanlarda yapılan bazı özel testler mide özsuyunda bu hastalığın bulunduğu teşhis ve... Devamı »»»

Rh Testi « Laboratuar (Pataloji) Testleri İşlemleri ve Tedaviler

Rh testi nedir? Rh testi, kanda Rh faktörünün bulunup bulunmadığını gösteren bir testtir. Bir kişinin kan grubu tespit edildiği zaman bu test devamlı yapılmaktadır. Bütün gebe olan kadınlar Rh testi yaptırmalı mıdırlar? Muhakkak ki evet. Rh faktörü neden gebelikte önemli olmaktadır? Rh faktörü, gebelikte özellikle Rh negatif (Rh faktörleri olmayan) olup Rh pozitif faktörleri ile evli olan kadınlarda önemlidir. Bu kadınların taşımakta olan ceninde Rh pozitif faktörü olabilecektir. Normal olarak bu anneye bir zarar getirmeyecekse de, doğmamış olan bebeği etkileyebilecektir. Eğer anne... Devamı »»»

Gebelik Testleri « Laboratuar (Pataloji) Testleri İşlemleri ve Tedaviler

İdrarda gebelik testleri yapılmakta mıdır? Evet. Gebelik testlerinin doğruluk ölçüsü nedir? Laboratuarlarda yapılan gebelik testlerinin % 95'i doğru çıkmakta olduğu görülmüştür. Doktorun muayenesi, yapılmış olan gebelik testi ile çelişkili bir teşhise yol açmışsa, testin yeniden yapılmasında yarar var mıdır? Evet. Kesin bir karara varılmadan önce bazı hallerde gebelik idrar testinin birkaç kez tekrarlanması gerekmektedir. Gebelik idrar testleri nasıl yapılmaktadır? İdrarın veya özünün bu iş için uygun fare, kurbağa, tavşan, vb. hayvanlara enjekte edilmesiyle. Hayvanların tepki gös... Devamı »»»

İdrar Tahlili « Laboratuar (Pataloji) Testleri İşlemleri ve Tedaviler

Eczaneler bir idrar tahlili yapmak için yeterli ekipmana sahip midirler? Hayır. Mümkün olduğu sürece idrar tahlilleri tam ekipmanlı olan bir patoloji laboratuarında yaptırılmalıdır. Bunlar çok önemli testlerdir ve tam ekipmanlı olmayan yerlerde yaptırılmamalıdır. Analize verilecek idrarın toplanması için en uygun zaman hangisidir? Bazı özel testler dışında, idrarların toplanması için en uygun zaman sabah yapılacak ilk idrardır. İdrar temiz bir şişede toplanmalıdır. Basit idrar analizlerinde ne gibi maddeler aranmaktadır? a.  Albümin b.  Şeker c.  Asitler veya alkalinler. d.  Ceraha... Devamı »»»

Kan Kültürleri « Laboratuar (Pataloji) Testleri İşlemleri ve Tedaviler

Kan kültürlerinin yararları nedir? Kan akımında bakteri bulunduğu şüphesi uyanan hastalıklarda kan alınarak laboratuarda bunun kültürü yapılmakta ve bakterilerin bu kanda üreyip üremediği tespit edilmektedir. Hangi tip hastalıklar kan kültürlerinde müspet olarak çıkacaktır? Kan zehirlenmesi vakaları (septisemi). Kan kültürleri sarılık hastalıkları türlerini ayırt etmekte yararlı olmakta mıdırlar? Evet. Karaciğerden safranın gelmesini engelleyen sarılık ile, bir iltihaplanmadan veya karaciğerde bir hastalıktan ve kanın, büyük ölçüde harap olmasından meydana gelen sarılıklar arasında ay... Devamı »»»

Glikoz Tolerans Testi « Laboratuar (Pataloji) Testleri İşlemleri ve Tedaviler

Glikoz tolerans testi nedir? Aç bırakılmış hastaya ağızdan bir miktar glikoz (şeker) verilmekte ve sonra muhtelif aralarla teste tabi tutulmaktadır. Böylece kanda şeker miktarı ölçülmektedir. Temin edilen bilgi ile grafik çizilmekte ve bundan önemli bilgiler temin edilmektedir. Bir glikoz tolerans testi grafiği (eğrisi) ne gösterecektir? a. Hastada şeker hastalığı olup olmadığını. b. Hastanın  kanında  yetersiz   şeker  bulunduğunu  (hiperinsul nizm). c. Bazı başka hormon düzensizliklerde karakteristik değişiklikle Şeker hastalarına yapılan kan testlerinde genellikle fazla miktar şek... Devamı »»»

Kanın Kimyasal Bileşimi « Laboratuar (Pataloji) Testleri İşlemleri ve Tedaviler

Kanın kimyasal bileşimi nedir? Vücutta dolaşan muhtelif mineral ve kimyasal maddelerin ölçülmesi için toplardamardan alınan kanın teste tabi tutulmasıdır. Kan kimyasal testi yapılırken teste tabi tutulan tabii kimyasal maddeler ve mineraller hangileridir? a.  Albümin. b.  Kalsiyum. c.  Karbon dioksit muhtevası. d.  Klorür. e.  Kolesterol. f.   Kreatinin. g.  Globulin. h.  İkter indeksi. i.   None-proteik azot. j.   Fosfataz. k.  Fosfor. 1.  Potasyum. m. Sodyum. n.  Şeker. o.  Total protein. p.  Üre azotu. r.  Ürik asit. Kan kimyası testleri hastalıkların olup olmadığını... Devamı »»»

Kan Nakli « Laboratuar (Pataloji) Testleri İşlemleri ve Tedaviler

Kan nakilleri ne zaman en çok yararlı olmaktadır? a.  Hastalık veya yaralanma nedenlerinden ani ve akut bir kan kaybı olmuşsa. b.  Ciddi bir ameliyat yapılacağı zaman akut bir kan kaybı beklenmekte olduğu zamanlarda. c.  Hastanın kemik iliği yeniden kan üretmeye başlayıncaya kadar, hastaya geçici bir güç temini için mesela anemiye neden olmuş ve uzun süreli anormal derecede takatsiz bırakmış bir hastalıktan sonra. Kan nakilleri bir doktorun kontrolü altında mı yapılmalıdır? Evet, muhakkak surette. Kan nakli; kanı, sağlıklı bir kişiden almak ve bir hastaya nakletmek demektir. Bu çok cidd... Devamı »»»

Kan Testleri « Laboratuar (Pataloji) Testleri İşlemleri ve Tedaviler

Tam bir kan sayımı nedir ve nasıl alınmaktadır? Bu test parmak ucunun veya kulak memesinin hafifçe delinmesiyle alman kanla yapılmaktadır. Bu gibi testler her saatte ve önceden hiçbir hazırlık olmadan yapılabilinmektedir. Tam bir kan sayımı hastada anemi veya vücudun bir gelişmiş enfeksiyonu olup olmadığını gösterecektir. Damar bir kan testi yapılma için delindiği zaman, bu bir ağrıya neden olur mu? Eğer çok keskin bir iğne kullanılmaktaysa az bir ağrı yapacaktır. Bir kan sayımı kansızlığı (anemi) nasıl göstermektedir? Kırmızı kan hücrelerin sayılmasıyla, hücrelerdeki hemoglobini kayd... Devamı »»»

Laboratuar (Pataloji) Testleri , İşlemleri Ve Tedavileri « Laboratuar (Pataloji) Testleri İşlemleri ve Tedaviler

Patolog kime denir? Laboratuar çalışmalarında ihtisas yapmış ve diğer doktorlara teşhis ve tedavilerinde, çeşitli organlardan alınan parçaları çıplak gözle ya da mikroskopla incelemesi sonucu vardığı bulgularla yardımcı olan doktora patolog denir. Bir patologun esas görevleri nedir? Hasta bir kişinin gerekli organlarından alınan doku parçalarını incelemek ve bazı hallerde otopsi yaparak ölüm nedenlerini tespit etmek. Bir biyokimyacının esas görevleri nedir? İnsan vücudunda cereyan etmekte olan binlerce kimyasal işlem sonucunda ortaya çıkan kanda idrarda, dokularda vb. biriken çeşitli ... Devamı »»»